A A A K K K
для людей із порушенням зору
Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Центр надання соціальних послуг

Вітаємо Вас на сторінці Центру надання соціальних послуг Цуманської селищної ради!

 

Наше завдання – вселити в людей надію та віру в добро. Всі ми – члени великої родини, які щиро вболівають за своїх підопічних і радіють, коли бачать, якою вдячністю світяться обличчя тих, кому ми допомагаємо подолати труднощі, що з різних обставин виникли в житті.

 

З повагою, директор Центру

Грицай Тетяна Юріївна

 

 

 

 

Центр надання соціальних послуг Цуманської  селищної ради розташований за адресою: смт Цумань  вул.Грушевського, 2,  тел. 0975420448 , електронна адреса: [email protected]

 

Центр надання соціальних послуг Цуманської селищної ради  є комунальною установою зі статусом юридичної особи, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Цуманська селищна рада та діє на підставі Положення, затвердженого рішенням № 2/13 сесії восьмого  скликання Цуманської селищної ради  від 14.12.2020 р.  

Центр утворено для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання .

Ми діємо на принципах адресності  та індивідуального  підходу до кожної людини, гуманності, доступності, відкритості, законності, соціальної справедливості,  конфіденційності та відповідальності за дотримання  етичних і правових норм .

 

Відділення соціальної допомоги вдома

Завідувач відділення:

Гончарук Анатолій Филимонович

Тел.: 0966818865

      Відділення соціальної допомоги вдома Центру надання соціальних послуг Цуманської селищної ради утворюється для  надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 80 одиноким та одинокопроживаючим  громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання  соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком.

Відділення здійснює свою діяльність згідно Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 № 760.

 Основні завдання Відділення: надання послуги «Догляд вдома»:

 

1. Приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування. 

2. Придбання та доставка товарів з магазину або базару, доставка книг, газет, журналів,  медикаментів за кошти громадян, які обслуговуються. 

3. Виклик лікаря, надання допомоги в проведенні періодичних медичних оглядів та госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони  здоров'я, організація консультацій лікарів та інших спеціалістів.

4. Допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, дотриманні особистої гігієни, виконанні різних видів дрібних ремонтних робіт у приміщенні, ремонті одягу та взуття.

5. Оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів. 

6. Читання преси.

7. Оформлення документів на санаторно-курортне лікування, влаштування до будинку-інтернату, геріатричного         будинку-інтернату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів, інших соціальних закладів. 

8. Сприяння у забезпеченні необхідними технічними та іншими засобами реабілітації. 

9. Оформлення замовлень та організація контролю за своєчасним і якісним наданням послуг підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, побуту, зв'язку, службами житлово-комунального господарства, закладами культури, сільськогосподарськими підприємствами тощо.

10.Створення умов для посильної праці, організації трудової терапії вдома.

11.Вирішення за дорученням громадян, які обслуговуються, питань у державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях.

12. Інші соціальні послуги.

 Категорія громадян, які мають право на отримання соціальних послуг в Центрі:

громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров`я України;

громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім`ї;

Платність та безоплатність надання соціальних послуг

Відповідно до статті 28 нового Закону про соціальні послуги, соціальні послуги надаються за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої плати або за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

1) За рахунок бюджетних коштів (безоплатно) соціальні послуги надаються:

 • особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми;
 • особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;
 • інвалідам І групи ;
 • усім громадянам, середньомісячний сукупний дохід яких менший двох прожиткових мінімумів;

2) З установленням диференційованої плати соціальні послуги надаються громадянам, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми.

3) За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб соціальні послуги надаються:

 • отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;
 • понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

Відповідно до нового Закону про соціальні послуги, середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг визначається за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг, та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу його сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу. Методика обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Документи, які необхідні для надання соціальних послуг в Центрі.

Для надання соціальних послуг громадяни подають письмову заяву до виконавчого комітету Цуманської селищної ради за місцем проживання/перебування, який в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров'я за місцем проживання/перебування громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі (далі - медичний висновок), до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за місцем реєстрації громадянина для отримання довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб і до територіального органу ДФС , ПФУ для отримання довідки про доходи громадянина (у разі потреби).

З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових прав на нерухоме майно громадян, які подали письмову заяву Управлінню праці та соціального захисту населення, а також наявності (відсутності) укладених такими громадянами договорів довічного утримання (догляду) посадова особа Управління в триденний строк після надходження відповідної письмової заяви отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) шляхом безпосереднього доступу до нього відповідно до законодавства та долучає її до заяви громадянина. У п’ятиденний строк після надходження запиту відповідні суб’єкти, зазначені в абзаці першому цього пункту, надають медичний висновок, довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, довідку про доходи громадянина (у разі потреби) уповноважена особа з питань соціального захисту  населення, яка після їх надходження приймає рішення про надання або відмову в наданні соціальних послуг і надсилає такі документи Центру разом із заявою громадянина та інформацією з Державного реєстру прав.

Після надходження зазначених документів Центр протягом строку, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, визначає індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видається відповідний наказ, та укладає з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг.

Надання структурними підрозділами Центру внутрішньо переміщеним особам соціальних послуг здійснюється невідкладно.

Особова справа формується на підставі документа, що посвідчує особу, та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 Протипоказання для прийняття на надання соціальних послуг.

Медичними протипоказаннями для надання соціальних послуг громадянам є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

 Припинення надання соціальних послуг.

Надання соціальних послуг громадянам структурними підрозділами Центру  припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:

1) поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в наданні соціальних послуг;

2) виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує Центр осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

3) направлення громадянина до будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, надання громадянину соціальної послуги з догляду вдома в будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, інших закладах постійного проживання;

4) зміни місця проживання/перебування (за межами Цуманської територіальної громади, на яку поширюються повноваження Центру);

5) грубого, принизливого ставлення громадянина до соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників Центру;

6) порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

7) систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

8) виявлення медичних протипоказань для надання соціальних послуг Центром;

9) надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку (крім обслуговування у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

10) надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

11) відмови отримувача соціальних послуг або його законного представника від надання соціальних послуг;

12) невиконання громадянином без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження про припинення чи обмеження її надання або після обмеження надання такої послуги;

13) припинення діяльності Центру. В такому разі Цуманська селищна рада вживає заходів до забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отримували в Центрі (розглядає питання щодо можливості надання соціальних послуг громадськими організаціями, фізичною особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до законодавства, тощо).

У разі смерті громадянина надання соціальних послуг також припиняється на підставі доповідної записки соціального робітника та копії свідоцтва про смерть.

 

Проведення внутрішньої оцінки якості  надання соціальних послуг по Центру надання соціальних послуг Цуманської селищної ради

 

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» в рамках внутрішньої оцінки вивчається якість роботи Центру надання соціальних послуг Цуманської селищної ради по наданню соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах згідно Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 № 760.

Основними завданнями Центру, при проведенні внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуг догляд вдома є:

 • оптимізація діяльності роботи відділення, що надає послугу догляд вдома;
 • підвищення рівня професійної компетенції персоналу;
 • дотримання встановленого та підвищення рівня якості соціальної послуги догляд вдома;
 • дотримання вимог до якості соціальної послуги встановлених у Державному стандарті;
 • виявлення випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальних послуг й вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;
 • визначення результативності надання соціальних послуг;
 • виявлення негативних і позитивних тенденцій у процесі надання соціальних послуг, підготовці пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальних послуг й поширення успішного досвіду.

Методи оцінки якості соціальної послуги догляд вдома:

 • опитування/анкетування отримувачів соціальних послуг та/або їх законних представників;
 • спостереження за процесом надання соціальних послуг;
 • бесіда/співбесіда з персоналом відділення, що надає послугу;
 • вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

Ціль внутрішньої оцінки: моніторинг та контроль якості надання соціальної послуги догляду вдома для виявлення відхилень від запланованих показників та формування управлінського впливу на усунення недоліків. В цьому напрямку визначалась якість соціальної послуги.

 

Директор Центру надання соціальних послуг

Цуманської селищної ради                                                              Тетяна ГРИЦАЙ

 

 

 

Звіт про проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома Центру надання соціальних послуг за 2021 рік

                                                                 про проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома Центру надання соціальних послуг за  2021 рік. Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 року №904 "Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг" та згідно Постанови № 449 від 01.06. 2020 року  « Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», з метою покращення якості надання соціальних послуг в КУ «центр надання соціальних послуг Цуманської селищної ради» виданий наказ 01.03.2022 року № 8/1 про організацію і проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг у відділенні соціальної допомоги вдома.

11:17 03.06.2022

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь