A A A K K K
для людей із порушенням зору
Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Інформація про виконання бюджету Цуманської територіальної громади за 9 місяців 2021 року

Інформація про виконання бюджету Цуманської

територіальної громади за 9 місяців 2021 року

 

За 9 місяців 2021 року до загального фонду бюджету ТГ при річному уточненому призначенні 142681139,00 грн. та на 9 місяців -  106020657,00 грн. фактично надійшло доходів на суму 108109631,27 грн. (101,97%), з них власних доходів при призначенні 28544553,00 грн. надійшло 30701527,27 грн. (сума перевиконання становить 2156974,27 грн. – 107,56%), офіційних трансфертів при призначенні 77476104,00 грн. надійшло 77408104,00 грн. (99,91%).

Планові показники податкових надходжень загального фонду виконані на 107,24 % - надійшло 30340380,95 грн. та неподаткових надходжень на 122,25% -надійшло 268947,22 грн., з них по основних бюджетоутворюючих платежах:

- податок та збір на доходи фізичних осіб – надійшло 21262843,90 грн. та виконання запланованих обсягів склало 106,50 %;

- внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) – надійшло 632627,30 грн. та виконання запланованих обсягів склало 126,53%;

- єдиний податок – надійшло 4920783,49 грн. та виконання запланованих обсягів склало 107,51 %;

- податок на майно – надійшло 2230613,42 грн. та виконання запланованих обсягів склало 102,92% , в т. ч. плати за землю – надійшло 1828380,34 грн. та

виконання запланованих обсягів забезпечено на 97,83 %;

- плата за надання адміністративних послуг – надійшло 221890,40 грн. та

виконання запланованих обсягів склало 103,69 %.

До спеціального фонду бюджету при уточненому річному призначенні 2338200,00 грн. та на 9 місяців 2021 року 2090700,00 грн. фактично зараховано доходів на суму 776787,22 грн. (37,15 %), з них власних доходів при призначенні 805800,00 грн. надійшло 656787,22 грн. та офіційних трансфертів при призначенні 1284900,00 грн. надійшло 120000 грн (9,34%).

Зокрема, надійшло:

- плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 372473,00 грн.;

- плати за оренду майна бюджетних установ – 73553,45грн.;

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 1968,00 грн.;

- екологічного податку – 11919,91 грн., в т. ч. екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря надходжень забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 9394,35 грн., надходжень від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти – 1670,56 грн., надходжень від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини – 855,00 грн.;

- надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 68365,07 грн.;

- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 20815,10 грн.

Офіційні трансферти за 9 місяців 2021 року скалали 77408104,00 грн., а саме:

- базова дотація – 16256700,00 грн.;

- освітня субвенція – 56378300,00 грн.;

- субвенція на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій – 866372,00 грн.;

- додаткова дотація – 2409300,00 грн.;

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 172661,00 грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 350000,00 грн.;

 - субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 974771,00 грн.

Уточнене призначення по видатках загального фонду бюджету Цуманської ТГ за 9 місяців 2021 року затверджене в обсязі 107425003,00 грн. Всього проведено касових видатків за вказаний період на суму 98875660,54 грн., або 92,05% до планових призначень.

По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» профінансовано бюджетом громади в обсязі 7964962,70 грн., із яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 7751433,70 грн.;

видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 80119,28 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 93296,76 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 34747,05 грн.;

видатки на відрядження – 560,00 грн.;

інші поточні видатки – 4805,91 грн.

По КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» профінансовано бюджетом громади в обсязі 701090,46 грн., із яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 684195,30 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 14043,16 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 2852,00 грн.;

По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» профінансовано на суму 12625694,37 грн., із них :

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 11309556,94 грн.;

видатки на придбання продуктів харчування – 660702,20 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 32491,18 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано –                   25210,55 грн.;

видатки на відрядження профінансовано – 648,00 грн.;

видатки на оплату водопостачання та водовідведення – 69978,51 грн.;

видатки на оплату електроенергії – 250531,59 грн.;

видатки на оплату інших енергоносіїв – 274627,32 грн.;

інші поточні видатки - 1948,08 грн.

По КПКВКМБ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» профінансовано на суму 12469761,83 грн., із них :

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 10079966,11 грн.;

видатки на придбання продуктів харчування – 638444,54 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 235055,46 грн.,

видатки на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 4777,00 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 200155,29 грн.;

видатки на відрядження – 19837,56 грн.;

видатки на оплату водопостачання та водовідведення – 29409,69 грн.;

видатки на оплату електроенергії – 496829,34 грн.;

видатки на оплату інших енергоносіїв – 760876,84 грн.;

інші поточні видатки – 4410,00 грн.

         По КПКВКМБ 0111031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» профінансовано оплату праці з нарахуваннями 51859626,86 грн.

По КПКВКМБ 0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньї освіти» профінансовано на оплату послуг (крім комунальних) 180778,24 грн.

По КПКВКМБ 0111070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми » профінансовано на суму 924755,75 грн., із них :

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 906708,70 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 6690,00 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 4274,50 грн.;

видатки на оплату водопостачання та водовідведення – 4612,30 грн.;

видатки на оплату електроенергії – 1224,73 грн.;

видатки на оплату інших енергоносіїв – 1245,52 грн.

По КПКВКМБ 0111080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» профінансовано на суму 1679206,95 грн., із них :

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 1640720,67 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5000,00 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 6352,54 грн.;

видатки на відрядження – 1080,00 грн.;

видатки на оплату електроенергії – 1033,47 грн.;

видатки на оплату природного газу – 24782,96;

видатки на оплату інших енергоносіїв – 237,31 грн.

По КПКВКМБ 0111142 «Інші програми у сфері освіти» касові видатки за 9 місяців 2021 року склали 28970,16 грн. на програму «Шкільний автобус».

По КПКВКМБ 0111200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» профінансовано 132937,00 грн. на оплату праці з нарахуваннями.

По КПКВКМБ 0111210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» профінансовано 25886,00 грн. на оплату праці з нарахуваннями.

По КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» поточні трансферти склали за 9 місяців 2021 року 600013,94 грн. на оплату енергоносіїв та оплату праці інтернів КНП Цуманської РЛ.

По КПКВКМБ 0113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» профінансовано 181231,55 грн., зокрема:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 177007,75 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 4223,80 грн.

По КПКВКМБ 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» профінансовано 46620,00 грн. на програму оздоровлення та відпочинку дітей Цуманської селищної ради.

По КПКВКМБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт» профінансовано оплачувані громадські роботи на суму 14636,46 грн. на оплату праці з відрахуваннями підсобних робітників для надання посильної допомоги одиноким особам похилого віку по обробітку земельних ділянок, ремонту житлових приміщень та вирішення інших  соціальних питань на території Липненської, Холоневицької, Сильненської сільських рад.

По КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» профінансовано 1457724,88 грн., зокрема:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 1455865,68 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1859,20 грн.

По КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» відповідно до Програми соціального захисту населення Цуманської ТГ на 2021 рік виконкомом виділено матеріальні допомоги на лікування, поховання; допомоги на ліквідацію наслідків пожежі, допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, матеріальні допомоги на лікування у сумі – 104765,00 грн.

По КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» касові видатки складають 149401,52 грн.

По КПКВКМБ 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» профінансовано на суму 123238,83 грн. на оплату праці з нарахуваннями.

По КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» профінансовано на суму 2350184,94 грн., із них:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 2151437,04 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1000,00 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 155981,96 грн.;

видатки на оплату електроенергії – 24027,76 грн.;

видатки на оплату інших енергоносіїв17738,18 грн.

По КПКВКМБ 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» відповідно до  Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Цуманської ТГ на 2021 рік виділено 50000 грн.; всього профінансовано за вказаний період 24451,00 грн

По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» відповідно до Програми  розвитку комунального господарства та благоустрою на території Цуманської територіальної громади на 2021 рік профінансовано на оплату послуг – 712321,99 грн.; на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 40882,52 грн.

По КПКВКМБ 0117110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» відповідно до Комплексної програми по АПК на 2021-2026 роки  Цуманської територіальної громади виділено 16350,00 грн., видатки не проводились.

По КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» відповідно до Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Цуманської селищної ради на 2021-2022 роки виділено 78350,00 грн., з них профінансовано 77605,55 грн.

По КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) профінансовано 29800,00 грн.

По КПКВКМБ 0117413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» профінансовано видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 8000,00 грн. на ремонт сільського автобуса.

По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» профінансовано видатків на суму 68284,00 грн. на поточний ремонт вулиць та грейдерування вулиць з ґрунтовим покриттям Цуманської ТГ.

По КПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» профінансовано на суму 1099725,79 грн., з них:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 1041108,10 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 55983,40 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 737,53 грн.;

видатки на оплату електроенергії – 1896,76 грн.

По КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» за 9 місяців 2021 року виділено 3436187,00 зокрема:

 • інша субвенція Ківерцівській ТГ на Ківерцівський ЦПМД харчові продукти для спеціальних медичних цілей для дітей хворих на фенілкетонурію - 330000 гривень;
 • інша субвенція Управлінню соціального захисту населення для виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги і покриття витрат на її доставку - 8300 гривень;
 • інша субвенція Волинському обласному бюджету в сумі 1560002 гривень з них на: оплату сертифікатів прийняття в експлуатацію амбулаторій загальної практики сімейної медицини (Реконструкція будівлі денного стаціонару і дитячого відділення Цуманської районної лікарні під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в смт. Цумань, Ківерцівського району, Волинської області) – 10442 гривень;

на співфінансування витрат для придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. А,Філатова,6, смт.Цумань – 10890 гривень;на співфінансування витрат для придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна,16, с.Липне – 10890 гривень;на співфінансування витрат для придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній,12, с.Холоневичі – 10890 гривень;на співфінансування витрат для придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Лісовій,20, с.Грем’яче – 10890 гривень; на будівництво ЗЗСО І-ІІІ ст. в с.Башлики – 1506000 гривень;

 • субвенція Ківерцівській ТГ на надання соціальних послуг у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання – 102200,00 грн.;
 • субвенція Ківерцівській ЦПМД на заробітну плату і утримання – 1218800, 00 грн.;
 • субвенція на КУ Обєднаний трудовий архів територіальних громад сіл, селищ і міста Ківерцівського району Волинської області» - 95000,00 грн.
 • субвенція на Ківерцівську ДЮСШа для виплати розрахункових для тренерів-викладачів – 10555 грн.;
 • субвенція на КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» на утримання – 110000 грн.;
 • субвенція Управлінню соціального захисту населення Луцького району для відшкодування витрат, пов’язаних з наданням окремим категоріям громадян пільг з оплати послуг зв’язку – 1330 грн.

По КПКВКМБ 01110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ та інших джерел власних надходжень використано 110485,48 грн., з них:

- видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 60215,02 грн.;

- видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 37633,00 грн.;

- інші поточні видатки – 12637,46 грн.

По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» за рахунок батьківської плати придбано продукти харчування на суму 293852,56 грн.

По КПКВКМБ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» здійснено видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 14555,68 грн. та продукти харчування – 121004,98 грн.

По КПКВКМБ 0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» профінансовано на суму 1551272,67, з них:

 • придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 604300, 00 грн.;
 • капітальний ремонт інших об’єктів – 946972,67.

По КПКВКМБ 0111080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» проведено видатків на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у суммі 25298,00 грн.

По КПКВКМБ 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» проведено видатків на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 12234,23 грн.

По КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» проведено видатків на суму 19636,51 грн.

         Вільний залишок бюджетних коштів на початок року по бюджету розвитку (спеціальному фонду) в сумі 494000 грн. було направлено як іншу субвенцію Волинському обласному бюджету на будівництво ЗЗСО І-ІІІ ст. в с. Башлики.

По субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій було виділено Цуманській ТГ на 2021 рік 1207372, 00 грн.; касові видатки за 9 місяців 2021 року склали 827372,00 грн.

По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» касові видатки складають 867498,82 грн.

Субвенція на здійснення природоохоронних заходів складає              284900,00 грн., профінансовано за звітний період 93240,00 грн.

 

 

 

 

       Начальник відділу фінансів                          Іванна ПРИВИДЕНЕЦЬ

Інформація про виконання бюджету Цуманської

територіальної громади за 9 місяців 2021 року

 

За 9 місяців 2021 року до загального фонду бюджету ТГ при річному уточненому призначенні 142681139,00 грн. та на 9 місяців -  106020657,00 грн. фактично надійшло доходів на суму 108109631,27 грн. (101,97%), з них власних доходів при призначенні 28544553,00 грн. надійшло 30701527,27 грн. (сума перевиконання становить 2156974,27 грн. – 107,56%), офіційних трансфертів при призначенні 77476104,00 грн. надійшло 77408104,00 грн. (99,91%).

Планові показники податкових надходжень загального фонду виконані на 107,24 % - надійшло 30340380,95 грн. та неподаткових надходжень на 122,25% -надійшло 268947,22 грн., з них по основних бюджетоутворюючих платежах:

- податок та збір на доходи фізичних осіб – надійшло 21262843,90 грн. та виконання запланованих обсягів склало 106,50 %;

- внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) – надійшло 632627,30 грн. та виконання запланованих обсягів склало 126,53%;

- єдиний податок – надійшло 4920783,49 грн. та виконання запланованих обсягів склало 107,51 %;

- податок на майно – надійшло 2230613,42 грн. та виконання запланованих обсягів склало 102,92% , в т. ч. плати за землю – надійшло 1828380,34 грн. та

виконання запланованих обсягів забезпечено на 97,83 %;

- плата за надання адміністративних послуг – надійшло 221890,40 грн. та

виконання запланованих обсягів склало 103,69 %.

До спеціального фонду бюджету при уточненому річному призначенні 2338200,00 грн. та на 9 місяців 2021 року 2090700,00 грн. фактично зараховано доходів на суму 776787,22 грн. (37,15 %), з них власних доходів при призначенні 805800,00 грн. надійшло 656787,22 грн. та офіційних трансфертів при призначенні 1284900,00 грн. надійшло 120000 грн (9,34%).

Зокрема, надійшло:

- плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 372473,00 грн.;

- плати за оренду майна бюджетних установ – 73553,45грн.;

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 1968,00 грн.;

- екологічного податку – 11919,91 грн., в т. ч. екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря надходжень забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 9394,35 грн., надходжень від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти – 1670,56 грн., надходжень від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини – 855,00 грн.;

- надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 68365,07 грн.;

- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 20815,10 грн.

Офіційні трансферти за 9 місяців 2021 року скалали 77408104,00 грн., а саме:

- базова дотація – 16256700,00 грн.;

- освітня субвенція – 56378300,00 грн.;

- субвенція на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій – 866372,00 грн.;

- додаткова дотація – 2409300,00 грн.;

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 172661,00 грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 350000,00 грн.;

 - субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 974771,00 грн.

Уточнене призначення по видатках загального фонду бюджету Цуманської ТГ за 9 місяців 2021 року затверджене в обсязі 107425003,00 грн. Всього проведено касових видатків за вказаний період на суму 98875660,54 грн., або 92,05% до планових призначень.

По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» профінансовано бюджетом громади в обсязі 7964962,70 грн., із яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 7751433,70 грн.;

видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 80119,28 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 93296,76 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 34747,05 грн.;

видатки на відрядження – 560,00 грн.;

інші поточні видатки – 4805,91 грн.

По КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» профінансовано бюджетом громади в обсязі 701090,46 грн., із яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 684195,30 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 14043,16 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 2852,00 грн.;

По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» профінансовано на суму 12625694,37 грн., із них :

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 11309556,94 грн.;

видатки на придбання продуктів харчування – 660702,20 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 32491,18 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано –                   25210,55 грн.;

видатки на відрядження профінансовано – 648,00 грн.;

видатки на оплату водопостачання та водовідведення – 69978,51 грн.;

видатки на оплату електроенергії – 250531,59 грн.;

видатки на оплату інших енергоносіїв – 274627,32 грн.;

інші поточні видатки - 1948,08 грн.

По КПКВКМБ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» профінансовано на суму 12469761,83 грн., із них :

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 10079966,11 грн.;

видатки на придбання продуктів харчування – 638444,54 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 235055,46 грн.,

видатки на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 4777,00 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 200155,29 грн.;

видатки на відрядження – 19837,56 грн.;

видатки на оплату водопостачання та водовідведення – 29409,69 грн.;

видатки на оплату електроенергії – 496829,34 грн.;

видатки на оплату інших енергоносіїв – 760876,84 грн.;

інші поточні видатки – 4410,00 грн.

         По КПКВКМБ 0111031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» профінансовано оплату праці з нарахуваннями 51859626,86 грн.

По КПКВКМБ 0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньї освіти» профінансовано на оплату послуг (крім комунальних) 180778,24 грн.

По КПКВКМБ 0111070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми » профінансовано на суму 924755,75 грн., із них :

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 906708,70 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 6690,00 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 4274,50 грн.;

видатки на оплату водопостачання та водовідведення – 4612,30 грн.;

видатки на оплату електроенергії – 1224,73 грн.;

видатки на оплату інших енергоносіїв – 1245,52 грн.

По КПКВКМБ 0111080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» профінансовано на суму 1679206,95 грн., із них :

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 1640720,67 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5000,00 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 6352,54 грн.;

видатки на відрядження – 1080,00 грн.;

видатки на оплату електроенергії – 1033,47 грн.;

видатки на оплату природного газу – 24782,96;

видатки на оплату інших енергоносіїв – 237,31 грн.

По КПКВКМБ 0111142 «Інші програми у сфері освіти» касові видатки за 9 місяців 2021 року склали 28970,16 грн. на програму «Шкільний автобус».

По КПКВКМБ 0111200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» профінансовано 132937,00 грн. на оплату праці з нарахуваннями.

По КПКВКМБ 0111210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» профінансовано 25886,00 грн. на оплату праці з нарахуваннями.

По КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» поточні трансферти склали за 9 місяців 2021 року 600013,94 грн. на оплату енергоносіїв та оплату праці інтернів КНП Цуманської РЛ.

По КПКВКМБ 0113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» профінансовано 181231,55 грн., зокрема:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 177007,75 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 4223,80 грн.

По КПКВКМБ 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» профінансовано 46620,00 грн. на програму оздоровлення та відпочинку дітей Цуманської селищної ради.

По КПКВКМБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт» профінансовано оплачувані громадські роботи на суму 14636,46 грн. на оплату праці з відрахуваннями підсобних робітників для надання посильної допомоги одиноким особам похилого віку по обробітку земельних ділянок, ремонту житлових приміщень та вирішення інших  соціальних питань на території Липненської, Холоневицької, Сильненської сільських рад.

По КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» профінансовано 1457724,88 грн., зокрема:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 1455865,68 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1859,20 грн.

По КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» відповідно до Програми соціального захисту населення Цуманської ТГ на 2021 рік виконкомом виділено матеріальні допомоги на лікування, поховання; допомоги на ліквідацію наслідків пожежі, допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, матеріальні допомоги на лікування у сумі – 104765,00 грн.

По КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» касові видатки складають 149401,52 грн.

По КПКВКМБ 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» профінансовано на суму 123238,83 грн. на оплату праці з нарахуваннями.

По КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» профінансовано на суму 2350184,94 грн., із них:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 2151437,04 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1000,00 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 155981,96 грн.;

видатки на оплату електроенергії – 24027,76 грн.;

видатки на оплату інших енергоносіїв17738,18 грн.

По КПКВКМБ 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» відповідно до  Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Цуманської ТГ на 2021 рік виділено 50000 грн.; всього профінансовано за вказаний період 24451,00 грн

По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» відповідно до Програми  розвитку комунального господарства та благоустрою на території Цуманської територіальної громади на 2021 рік профінансовано на оплату послуг – 712321,99 грн.; на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 40882,52 грн.

По КПКВКМБ 0117110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» відповідно до Комплексної програми по АПК на 2021-2026 роки  Цуманської територіальної громади виділено 16350,00 грн., видатки не проводились.

По КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» відповідно до Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Цуманської селищної ради на 2021-2022 роки виділено 78350,00 грн., з них профінансовано 77605,55 грн.

По КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) профінансовано 29800,00 грн.

По КПКВКМБ 0117413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» профінансовано видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 8000,00 грн. на ремонт сільського автобуса.

По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» профінансовано видатків на суму 68284,00 грн. на поточний ремонт вулиць та грейдерування вулиць з ґрунтовим покриттям Цуманської ТГ.

По КПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» профінансовано на суму 1099725,79 грн., з них:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 1041108,10 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 55983,40 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 737,53 грн.;

видатки на оплату електроенергії – 1896,76 грн.

По КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» за 9 місяців 2021 року виділено 3436187,00 зокрема:

 • інша субвенція Ківерцівській ТГ на Ківерцівський ЦПМД харчові продукти для спеціальних медичних цілей для дітей хворих на фенілкетонурію - 330000 гривень;
 • інша субвенція Управлінню соціального захисту населення для виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги і покриття витрат на її доставку - 8300 гривень;
 • інша субвенція Волинському обласному бюджету в сумі 1560002 гривень з них на: оплату сертифікатів прийняття в експлуатацію амбулаторій загальної практики сімейної медицини (Реконструкція будівлі денного стаціонару і дитячого відділення Цуманської районної лікарні під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в смт. Цумань, Ківерцівського району, Волинської області) – 10442 гривень;

на співфінансування витрат для придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. А,Філатова,6, смт.Цумань – 10890 гривень;на співфінансування витрат для придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна,16, с.Липне – 10890 гривень;на співфінансування витрат для придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній,12, с.Холоневичі – 10890 гривень;на співфінансування витрат для придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Лісовій,20, с.Грем’яче – 10890 гривень; на будівництво ЗЗСО І-ІІІ ст. в с.Башлики – 1506000 гривень;

 • субвенція Ківерцівській ТГ на надання соціальних послуг у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання – 102200,00 грн.;
 • субвенція Ківерцівській ЦПМД на заробітну плату і утримання – 1218800, 00 грн.;
 • субвенція на КУ Обєднаний трудовий архів територіальних громад сіл, селищ і міста Ківерцівського району Волинської області» - 95000,00 грн.
 • субвенція на Ківерцівську ДЮСШа для виплати розрахункових для тренерів-викладачів – 10555 грн.;
 • субвенція на КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» на утримання – 110000 грн.;
 • субвенція Управлінню соціального захисту населення Луцького району для відшкодування витрат, пов’язаних з наданням окремим категоріям громадян пільг з оплати послуг зв’язку – 1330 грн.

По КПКВКМБ 01110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ та інших джерел власних надходжень використано 110485,48 грн., з них:

- видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 60215,02 грн.;

- видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 37633,00 грн.;

- інші поточні видатки – 12637,46 грн.

По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» за рахунок батьківської плати придбано продукти харчування на суму 293852,56 грн.

По КПКВКМБ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» здійснено видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 14555,68 грн. та продукти харчування – 121004,98 грн.

По КПКВКМБ 0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» профінансовано на суму 1551272,67, з них:

 • придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 604300, 00 грн.;
 • капітальний ремонт інших об’єктів – 946972,67.

По КПКВКМБ 0111080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» проведено видатків на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у суммі 25298,00 грн.

По КПКВКМБ 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» проведено видатків на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 12234,23 грн.

По КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» проведено видатків на суму 19636,51 грн.

         Вільний залишок бюджетних коштів на початок року по бюджету розвитку (спеціальному фонду) в сумі 494000 грн. було направлено як іншу субвенцію Волинському обласному бюджету на будівництво ЗЗСО І-ІІІ ст. в с. Башлики.

По субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій було виділено Цуманській ТГ на 2021 рік 1207372, 00 грн.; касові видатки за 9 місяців 2021 року склали 827372,00 грн.

По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» касові видатки складають 867498,82 грн.

Субвенція на здійснення природоохоронних заходів складає              284900,00 грн., профінансовано за звітний період 93240,00 грн.

 

 

 

 

       Начальник відділу фінансів                          Іванна ПРИВИДЕНЕЦЬ

 

 

Звіт про виконання бюджету Цуманської ТГ по доходах загального фонду за 9 місяців               2021 року

              грн.
  ККД Доходи Бюджет Цуманської селищної територiальної громади
Поч.річн. план Уточн.річн. план  Уточ.пл. за період Факт % викон.
  10000000 Податкові надходження   35131890,00 37831890,00 28291330,00 30340380,95 107,24
  11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   23820000,00 26320000,00 20195000,00 21272619,90 105,34
  11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 23470000,00 25970000,00 19965000,00 21262843,90 106,50
  11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 22460000,00 24460000,00 18760000,00 19834573,24 105,73
  11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 600000,00 1100000,00 950000,00 922297,87 97,08
  11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 350000,00 350000,00 210000,00 445917,80 212,34
  11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 60000,00 60000,00 45000,00 60054,99 133,46
  11020000 Податок на прибуток підприємств   350000,00 350000,00 230000,00 9776,00 4,25
  11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  350000,00 350000,00 230000,00 9776,00 4,25
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  1536400,00 1536400,00 851930,00 1283046,84 150,60
  13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  1535000,00 1535000,00 851000,00 1281406,47 150,58
  13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  1035000,00 1035000,00 600000,00 620131,10 103,36
  13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  500000,00 500000,00 251000,00 661275,37 263,46
  13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 1400,00 1400,00 930,00 1640,37 176,38
  13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 1400,00 1400,00 930,00 1640,37 176,38
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   690000,00 690000,00 500000,00 632627,30 126,53
  14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  690000,00 690000,00 500000,00 632627,30 126,53
  18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 9085490,00 9285490,00 6744400,00 7152086,91 106,04
  18010000 Податок на майно  2941900,00 2941900,00 2167400,00 2230613,42 102,92
  18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  12500,00 12500,00 10000,00 -492,38 -4,92
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  27000,00 27000,00 27000,00 44520,77 164,89
  18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  90400,00 90400,00 46400,00 95575,92 205,98
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  260000,00 260000,00 175000,00 252275,07 144,16
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб  550000,00 550000,00 410000,00 407658,74 99,43
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб  1056000,00 1056000,00 686000,00 646520,37 94,24
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб  310000,00 310000,00 295000,00 330703,67 112,10
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб  568000,00 568000,00 478000,00 443497,56 92,78
  18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  68000,00 68000,00 40000,00 10353,70 25,88
  18030000 Туристичний збір  0,00 0,00 0,00 690,00 0,00
  18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  0,00 0,00 0,00 690,00 0,00
  18050000 Єдиний податок   6143590,00 6343590,00 4577000,00 4920783,49 107,51
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  190000,00 190000,00 133000,00 191445,77 143,94
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  5757590,00 5957590,00 4300000,00 4609895,62 107,21
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  196000,00 196000,00 144000,00 119442,10 82,95
  20000000 Неподаткові надходження   280000,00 280000,00 220000,00 268947,22 122,25
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   10000,00 10000,00 6000,00 36797,90 613,30
  21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб 0,00 0,00 0,00 935,00 0,00
  21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 935,00 0,00
  21080000 Інші надходження   10000,00 10000,00 6000,00 35862,90 597,72
  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  0,00 0,00 0,00 3112,90 0,00
  21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  10000,00 10000,00 6000,00 32750,00 545,83
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  270000,00 270000,00 214000,00 227949,32 106,52
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 270000,00 270000,00 214000,00 221890,40 103,69
  22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 20000,00 20000,00 9000,00 8043,15 89,37
  22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  250000,00 250000,00 205000,00 213847,25 104,32
  22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   0,00 0,00 0,00 5857,14 0,00
  22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 0,00 0,00 0,00 5857,14 0,00
  22090000 Державне мито   0,00 0,00 0,00 201,78 0,00
  22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   0,00 0,00 0,00 9,53 0,00
  22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   0,00 0,00 0,00 192,25 0,00
  24000000 Інші неподаткові надходження   0,00 0,00 0,00 4200,00 0,00
  24060000 Інші надходження   0,00 0,00 0,00 4200,00 0,00
  24060300 Інші надходження   0,00 0,00 0,00 4200,00 0,00
  30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,00 33223,00 33223,00 92199,10 277,52
  31000000 Надходження від продажу основного капіталу   0,00 33223,00 33223,00 92199,10 277,52
  31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі  0,00 33223,00 33223,00 92199,10 277,52
  31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі   0,00 33223,00 33223,00 92199,10 277,52
  40000000 Офіційні трансферти   101715883,00 104536026,00 77476104,00 77408104,00 99,91
  41000000 Від органів державного управління   101715883,00 104536026,00 77476104,00 77408104,00 99,91
  41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 21675700,00 21675700,00 16256700,00 16256700,00 100,00
  41020100 Базова дотація  21675700,00 21675700,00 16256700,00 16256700,00 100,00
  41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 76627700,00 78405072,00 57594672,00 57594672,00 100,00
  41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  76627700,00 76627700,00 56378300,00 56378300,00 100,00
  41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,00 1427372,00 866372,00 866372,00 100,00
  41035200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг 0,00 350000,00 350000,00 350000,00 100,00
  41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3212090,00 3212090,00 2409300,00 2409300,00 100,00
  41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 3212090,00 3212090,00 2409300,00 2409300,00 100,00
  41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 200393,00 1243164,00 1215432,00 1147432,00 94,41
  41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 200393,00 200393,00 172661,00 172661,00 100,00
  41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,00 974771,00 974771,00 974771,00 100,00
  41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 68000,00 68000,00 0,00 0,00
Всього без урахування трансферт 35411890,00 38145113,00 28544553,00 30701527,27 107,56
Всього 137127773,00 142681139,00 106020657,00 108109631,27 101,97

 

Звіт про виконання бюджету Цуманської ТГ по спеціальному фонду за 9 місяців 2021 року

              грн.
  ККД Доходи  Бюджет Цуманської селищної територiальної громади
Поч.річн. план Уточн.річн. план  Уточ.пл. за період Факт % викон.
  10000000 Податкові надходження   0,00 0,00 0,00 11919,98 0,00
  19000000 Інші податки та збори  0,00 0,00 0,00 11919,98 0,00
  19010000 Екологічний податок  0,00 0,00 0,00 11919,91 0,00
  19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 0,00 0,00 0,00 9394,35 0,00
  19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  0,00 0,00 0,00 1670,56 0,00
  19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  0,00 0,00 0,00 855,00 0,00
  19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища   0,00 0,00 0,00 0,07 0,00
  19050200 Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища   0,00 0,00 0,00 0,07 0,00
  20000000 Неподаткові надходження   990000,00 990000,00 742500,00 544067,24 73,28
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0,00 0,00 0,00 68365,07 0,00
  21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва   0,00 0,00 0,00 68365,07 0,00
  24000000 Інші неподаткові надходження   0,00 0,00 0,00 20815,10 0,00
  24060000 Інші надходження   0,00 0,00 0,00 20815,10 0,00
  24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  0,00 0,00 0,00 20815,10 0,00
  25000000 Власні надходження бюджетних установ   990000,00 990000,00 742500,00 454887,07 61,26
  25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  990000,00 990000,00 742500,00 447994,45 60,34
  25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  880000,00 880000,00 660000,00 372473,00 56,44
  25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` 70000,00 70000,00 52500,00 73553,45 140,10
  25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  40000,00 40000,00 30000,00 1968,00 6,56
  25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   0,00 0,00 0,00 6892,62 0,00
  25020200 Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об` 0,00 0,00 0,00 6892,62 0,00
  40000000 Офіційні трансферти   0,00 1284900,00 1284900,00 120000,00 9,34
  41000000 Від органів державного управління   0,00 1284900,00 1284900,00 120000,00 9,34
  41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,00 1284900,00 1284900,00 120000,00 9,34
  41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц 0,00 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00
  41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 0,00 284900,00 284900,00 120000,00 42,12
  50000000 Цільові фонди   0,00 63300,00 63300,00 100800,00 159,24
  50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   0,00 63300,00 63300,00 100800,00 159,24
Всього без урахування трансферт 990000,00 1053300,00 805800,00 656787,22 81,51
Всього 990000,00 2338200,00 2090700,00 776787,22 37,15

 

 Звіт про виконання бюджету Цуманської ТГ по видатках загального фонду за 9 місяців  2021 року

            грн.
Код Показник Затверджений план на рік План на рік з урахуванням змін План на вказаний період з урахуванням змін Касові видатки за вказаний період % виконання на вказаний період 
1 2 3 4 5 6 7
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 10 727 000,00 10 815 350,00 8 178 950,00 7 964 962,70 97,38
2111 Заробітна плата 8 500 000,00 8 500 000,00 6 400 000,00 6 350 867,51 99,23
2120 Нарахування на оплату праці 1 870 000,00 1 870 000,00 1 408 000,00 1 400 566,19 99,47
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 140 000,00 140 000,00 110 000,00 93 296,76 84,82
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 50 000,00 138 350,00 127 350,00 34 747,05 27,28
2250 Видатки на відрядження 2 000,00 2 000,00 1 600,00 560,00 35,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 000,00 5 000,00 4 000,00 2 490,21 62,26
2273 Оплата електроенергії 100 000,00 100 000,00 70 000,00 60 736,49 86,77
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 50 000,00 50 000,00 50 000,00 16 892,58 33,79
2800 Інші поточні видатки 10 000,00 10 000,00 8 000,00 4 805,91 60,07
0111010 Надання дошкільної освіти 16 831 035,00 17 474 963,00 13 089 983,00 12 625 694,37 96,45
2111 Заробітна плата 11 684 035,00 12 306 000,00 9 276 000,00 9 225 332,83 99,45
2120 Нарахування на оплату праці 2 801 000,00 2 826 111,00 2 085 131,00 2 084 224,11 99,96
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 43 000,00 40 502,00 38 502,00 32 491,18 84,39
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 20 000,00 20 000,00 14 000,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 1 420 000,00 1 420 000,00 960 000,00 660 702,20 68,82
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 50 000,00 50 000,00 38 000,00 25 210,55 66,34
2250 Видатки на відрядження 10 000,00 9 350,00 8 350,00 648,00 7,76
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 80 000,00 80 000,00 77 000,00 69 978,51 90,88
2273 Оплата електроенергії 420 000,00 420 000,00 300 000,00 250 531,59 83,51
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 300 000,00 300 000,00 290 000,00 274 627,32 94,70
2800 Інші поточні видатки 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1 948,08 64,94
0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 18 603 284,00 18 565 813,00 13 881 313,00 12 469 761,83 89,83
2111 Заробітна плата 12 033 110,00 11 928 182,00 8 793 182,00 8 215 948,97 93,44
2120 Нарахування на оплату праці 3 035 174,00 3 012 089,00 2 192 089,00 1 864 017,14 85,03
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 400 000,00 343 512,00 273 512,00 235 055,46 85,94
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 20 000,00 20 000,00 14 000,00 4 777,00 34,12
2230 Продукти харчування 1 145 000,00 1 190 530,00 767 530,00 638 444,54 83,18
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 150 000,00 251 500,00 201 000,00 200 155,29 99,58
2250 Видатки на відрядження 20 000,00 20 000,00 20 000,00 19 837,56 99,19
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 95 000,00 95 000,00 65 000,00 29 409,69 45,25
2273 Оплата електроенергії 700 000,00 700 000,00 550 000,00 496 829,34 90,33
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 760 876,84 76,09
2800 Інші поточні видатки 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 410,00 88,20
0111031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 76 627 700,00 76 627 700,00 56 378 300,00 51 859 626,86 91,99
2111 Заробітна плата 62 809 500,00 62 809 500,00 46 205 200,00 42 590 092,87 92,18
2120 Нарахування на оплату праці 13 818 200,00 13 818 200,00 10 173 100,00 9 269 533,99 91,12
0111061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0,00 230 000,00 230 000,00 180 778,24 78,60
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 230 000,00 230 000,00 180 778,24 78,60
0111070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1 259 500,00 1 351 500,00 1 041 820,00 924 755,75 88,76
2111 Заробітна плата 1 000 000,00 1 072 000,00 823 000,00 748 853,58 90,99
2120 Нарахування на оплату праці 220 000,00 240 000,00 185 220,00 157 855,12 85,23
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 10 000,00 10 000,00 10 000,00 6 690,00 66,90
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6 000,00 6 000,00 4 500,00 4 274,50 94,99
2250 Видатки на відрядження 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 15 000,00 15 000,00 11 100,00 4 612,30 41,55
2273 Оплата електроенергії 2 500,00 2 500,00 2 000,00 1 224,73 61,24
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 5 000,00 5 000,00 5 000,00 1 245,52 24,91
2800 Інші поточні видатки 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
0111080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 2 158 600,00 2 414 600,00 1 819 000,00 1 679 206,95 92,31
2111 Заробітна плата 1 716 000,00 1 926 000,00 1 439 000,00 1 334 545,18 92,74
2120 Нарахування на оплату праці 386 100,00 432 100,00 336 300,00 306 175,49 91,04
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 10 000,00 10 000,00 8 000,00 6 352,54 79,41
2250 Видатки на відрядження 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 080,00 54,00
2273 Оплата електроенергії 2 000,00 2 000,00 1 200,00 1 033,47 86,12
2274 Оплата природного газу 35 000,00 35 000,00 25 000,00 24 782,96 99,13
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2 000,00 2 000,00 2 000,00 237,31 11,87
2800 Інші поточні видатки 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
0111142 Інші програми та заходи у сфері освіти 0,00 30 000,00 30 000,00 28 970,16 96,57
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 30 000,00 30 000,00 28 970,16 96,57
0111182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 0,00 693 823,00 693 823,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 455 425,00 455 425,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 238 398,00 238 398,00 0,00 0,00
0111200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 0,00 200 393,00 172 661,00 132 937,00 76,99
2111 Заробітна плата 0,00 108 963,00 108 963,00 108 963,00 100,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00 23 974,00 23 974,00 23 974,00 100,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 67 456,00 39 724,00 0,00 0,00
0111210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 0,00 25 886,00 25 886,00 25 886,00 100,00
2111 Заробітна плата 0,00 21 218,00 21 218,00 21 218,00 100,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00 4 668,00 4 668,00 4 668,00 100,00
0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 448 850,00 793 850,00 688 260,00 600 013,94 87,18
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 448 850,00 793 850,00 688 260,00 600 013,94 87,18
0113112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 0,00 16 000,00 16 000,00 1 811,25 11,32
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 16 000,00 16 000,00 1 811,25 11,32
0113121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 254 000,00 254 000,00 188 120,00 181 231,55 96,34
2111 Заробітна плата 200 000,00 200 000,00 146 000,00 145 088,33 99,38
2120 Нарахування на оплату праці 44 000,00 44 000,00 32 120,00 31 919,42 99,38
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4 223,80 42,24
0113140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 0,00 100 000,00 100 000,00 46 620,00 46,62
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 100 000,00 100 000,00 46 620,00 46,62
0113210 Організація та проведення громадських робіт 0,00 30 000,00 30 000,00 14 636,46 48,79
2111 Заробітна плата 0,00 24 590,00 24 590,00 12 058,30 49,04
2120 Нарахування на оплату праці 0,00 5 410,00 5 410,00 2 578,16 47,66
0113241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 880 000,00 1 880 000,00 1 490 000,00 1 457 724,88 97,83
2111 Заробітна плата 1 500 000,00 1 500 000,00 1 205 000,00 1 204 324,48 99,94
2120 Нарахування на оплату праці 360 000,00 360 000,00 270 000,00 251 541,20 93,16
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 20 000,00 20 000,00 15 000,00 1 859,20 12,39
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 100 000,00 246 700,00 246 700,00 104 765,00 42,47
2730 Інші виплати населенню 100 000,00 246 700,00 246 700,00 104 765,00 42,47
0114030 Забезпечення діяльності бібліотек 124 000,00 152 150,00 152 150,00 149 401,52 98,19
2111 Заробітна плата 100 000,00 127 500,00 127 500,00 127 482,67 99,99
2120 Нарахування на оплату праці 24 000,00 24 000,00 24 000,00 21 272,69 88,64
2273 Оплата електроенергії 0,00 650,00 650,00 646,16 99,41
0114040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 160 820,00 160 820,00 130 300,00 123 238,83 94,58
2111 Заробітна плата 131 000,00 131 000,00 105 600,00 101 015,46 95,66
2120 Нарахування на оплату праці 28 820,00 28 820,00 23 700,00 22 223,37 93,77
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 3 303 000,00 3 348 000,00 2 582 050,00 2 350 184,94 91,02
2111 Заробітна плата 2 464 000,00 2 464 000,00