Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Інформація про виконання бюджету Цуманської територіальної громади за І півріччя 2021 року

Інформація про виконання бюджету Цуманської

територіальної громади за І півріччя 2021 року

 

За І півріччя 2021 року до загального фонду бюджету ТГ при річному уточненому призначенні 137955145,00 грн. та на І півріччя 74211491,00 грн. фактично надійшло доходів на суму 77716352,58 грн. (104,72%), з них власних доходів при призначенні 16828030,00 грн. надійшло 20332891,58 грн. (сума перевиконання становить 3504861,58 грн. – 120,83%), офіційних трансфертів при призначенні 57383461,00 грн. надійшло 57383461,00 грн. (100,00%).

Планові показники податкових надходжень загального фонду виконані на 120,42 % - надійшло 20098669,22 грн. та неподаткових надходжень на 143,50% -надійшло 196593,56 грн., з них по основних бюджетоутворюючих платежах:

- податок та збір на доходи фізичних осіб – надійшло 14549223,22 грн. та виконання запланованих обсягів склало 123,30 %;

- внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)  –  надійшло 393955,30 грн. та виконання запланованих обсягів склало 122,73%;

- єдиний податок – надійшло 3080333,25 грн. та виконання запланованих обсягів склало 111,12 %;

- податок на майно – надійшло 1190733,66 грн. та виконання запланованих  обсягів склало 108,60% , в т. ч. плати за землю – надійшло 992125,27 грн. та

виконання запланованих обсягів забезпечено на 104,88 %;

- плата за надання адміністративних послуг – надійшло 152252,63 грн. та

виконання запланованих обсягів склало 113,62 %.

До спеціального фонду бюджету при уточненому річному призначенні 2274900,00 грн. та на І півріччя 1379900,00 грн. фактично зараховано доходів на суму 387456,87 грн. (28,08 %), з них власних доходів при призначенні 495000 грн. надійшло 387456,87 грн. та офіційних трансфертів при призначенні 884900,00 грн. кошти не надходили.

Зокрема, надійшло:

- плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 261309,50 грн.;

- плати за оренду майна бюджетних установ – 50660,54 грн.;

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 1947,00 грн.;

- екологічного податку – 7993,29 грн., в т. ч. екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря надходжень забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 6520,46 грн., надходжень від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти – 749,08 грн., надходжень від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини - 723,75 грн.;

- надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського і

лісогосподарського виробництва – 29358,97 грн.;

- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності - 8887,50 грн.

Офіційні трансферти за І півріччя 2021 року скалали 57383461.00 грн., а саме:

- базова дотація – 10837800,00 грн.;

- освітня субвенція – 44330800,00 грн.;

- субвенція на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій – 436000,00 грн.;

- додаткова дотація – 1606200,00 грн.;

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 172661,00 грн.

Уточнене призначення по видатках загального фонду бюджету Цуманської ТГ на І півріччя 2021 року затверджене в обсязі 79504994,00 грн. Всього проведено касових видатків за вказаний період на суму 69767515 грн., або 87,98% до планових призначень.

По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» профінансовано бюджетом громади в обсязі 5299566,03 грн., із яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями - 5134778,56 грн.;

видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 72677,53 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 62692,00 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 24215,44 грн.;

інші поточні видатки – 4642,50 грн.

По КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» профінансовано бюджетом громади в обсязі 432816,85 грн., із яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями - 419699,69 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 10745,16 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 2372,00 грн.;

По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» профінансовано на суму 8836989,87 грн., із них :

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 7847273,52 грн.;

видатки на придбання продуктів харчування – 434325,81 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 14407,18 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано – 16664,75 грн.;

видатки на відрядження профінансовано - 648 грн.;

видатки на оплату водопостачання та водовідведення – 55975,59 грн.;

видатки на оплату електроенергії – 192349,32 грн.;

видатки на оплату інших енергоносіїв – 273397,62 грн.;

інші поточні видатки - 1948,08 грн.

По КПКВКМБ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» профінансовано на суму 9003976,87 грн., із них :

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 6969054,08 грн.;

видатки на придбання продуктів харчування – 520641,24 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 139540,95 грн.,

видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 118624,16 грн.;

видатки на відрядження – 15908,56 грн.;

видатки на оплату водопостачання та водовідведення – 27496,92 грн.;

видатки на оплату електроенергії  - 446284,70 грн.;

видатки на оплату інших енергоносіїв – 759411,26 грн.;

інші поточні видатки – 4410,00 грн.

         По КПКВКМБ 0111031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» профінансовано оплату праці з нарахуваннями 38212116,65 грн.

По КПКВКМБ 0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньї освіти» профінансовано на оплату послуг (крім комунальних) 180778,24 грн.

По КПКВКМБ 0111070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми » профінансовано на суму 720824,03 грн., із них :

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 711028,13 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1272,00 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 2220,00 грн.;

видатки на оплату водопостачання та водовідведення – 4612, 30 грн.;

видатки на оплату електроенергії – 1068,84 грн.;

видатки на оплату інших енергоносіїв – 622,76 грн.

По КПКВКМБ 0111080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» профінансовано на суму 1117359,73 грн., із них :

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 1081326,12 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 5000 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 4852,54 грн.;

видатки на оплату електроенергії – 985,74 грн.;

видатки на оплату природного газу – 23878,02;

видатки на оплату інших енергоносіїв – 237,31 грн.

По КПКВКМБ 0111142 «Інші програми у сфері освіти» касові видатки за І півріччя склали 27990,16 на програму «Шкільний автобус».

По КПКВКМБ 0111200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» профінансовано 132937,00 грн. на оплату праці з нарахуваннями.

По КПКВКМБ 0111210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» профінансовано 25886,00 грн. на оплату праці з нарахуваннями.

По КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» поточні трансферти склали за І півріччя 2021 року 161428,08 грн. на оплату енергоносіїв та оплату праці інтернів КНП Цуманської РЛ.

По КПКВКМБ 0113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» профінансовано 91780,47, зокрема:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 88545,47 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3235,00 грн.

По КПКВКМБ 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» профінансовано 46620,00 грн. на програму оздоровлення та відпочинку дітей Цуманської селищної ради.

По КПКВКМБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт» профінансовано оплачувані громадські роботи на суму 6029,43 грн. на оплату праці з відрахуваннями підсобних робітників для надання посильної допомоги одиноким особам похилого віку по обробітку земельних ділянок, ремонту житлових приміщень та вирішення інших  соціальних питань на території Липненської, Холоневицької, Сильненської сільських рад.

По КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» профінансовано 932057,57 грн., зокрема:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 930693,57 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1364,00 грн.

По КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» відповідно до Програми соціального захисту населення Цуманської ТГ на 2021 рік виконкомом виділено 7 матеріальних допомог на лікування - 3500 грн. на поховання; 1 матеріальна допомого на ліквідацію наслідків пожежі – 5000 грн.; 4 одноразові допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку - 14480 грн.; 60 матеріальних допомог на лікування – 89525 грн.

По КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» касові видатки за півріччя складають 149401,52 грн.

По КПКВКМБ 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» профінансовано на суму 73960,28 грн. на оплату праці з нарахуваннями.

По КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» профінансовано на суму 1554985,99 грн., із них:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 1366879,9 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1000,00 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 151156,59 грн.;

видатки на оплату електроенергії – 18648,91 грн.;

видатки на оплату інших енергоносіїв – 17300,59 грн.

По КПКВКМБ 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» відповідно до  Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Цуманської ТГ на 2021 рік виділено 50000 грн.; всього профінансовано за вказаний період 20950,00 грн

По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» відповідно до Програми  розвитку комунального господарства та благоустрою на території Цуманської територіальної громади на 2021 рік профінансовано на оплату послуг суму 474786,45 грн.

По КПКВКМБ 0117110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» відповідно до Комплексної програми по АПК на 2021-2026 роки  Цуманської територіальної громади виділено 14350,00 грн., видатки не проводились.

По КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» відповідно до Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Цуманської селищної ради на 2021-2022 роки виділено 50000,00 грн., з них профінансовано 28350,00 грн.

По КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) профінансовано 29800,00 грн.

По КПКВКМБ 0117413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» профінансовано видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у суммі 5000,00 грн. на ремонт сільського автобуса.

По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» профінансовано видатків на суму 40000,00 грн. на поточний ремонт вулиць та грейдерування вулиць з ґрунтовим покриттям Цуманської ТГ.

По КПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» профінансовано на суму 704763,12 грн., з них:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 677356,46 грн.;

видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 26009,70 грн.;

видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 407,53 грн.;

видатки на оплату електроенергії – 989,43 грн.

По КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» при уточненому призначенні проведено фінансування видатків на суму 1352852,00 грн., зокрема

  • інша субвенція Ківерцівській ТГ на Ківерцівський ЦПМД харчові продукти для спеціальних медичних цілей для дітей хворих на фенілкетонурію - 250000 гривень;
  • інша субвенція Управлінню соціального захисту населення для виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги і покриття витрат на її доставку - 8300 гривень;
  • інша субвенція Волинському обласному бюджету в сумі 560002 гривень з них на: оплату сертифікатів прийняття в експлуатацію амбулаторій загальної практики сімейної медицини (Реконструкція будівлі денного стаціонару і дитячого відділення Цуманської районної лікарні під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в смт. Цумань, Ківерцівського району, Волинської області) – 10442 гривень;

на співфінансування витрат для придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. А,Філатова,6, смт.Цумань – 10890 гривень;на співфінансування витрат для придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна,16, с.Липне – 10890 гривень;на співфінансування витрат для придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній,12, с.Холоневичі – 10890 гривень;на співфінансування витрат для придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Лісовій,20, с.Грем’яче – 10890 гривень; на будівництво ЗЗСО І-ІІІ ст. в с.Башлики – 506000 гривень;

  • субвенція Ківерцівській ТГ на надання соціальних послуг у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання – 97270,00 грн.;
  • субвенція Ківерцівській ЦПМД на заробітну плату і утримання – 342280, 00 грн.;
  • субвенція на КУ Обєднаний трудовий архів територіальних громад сіл, селищ і міста Ківерцівського району Волинської області» - 95000,00 грн.

По КПКВКМБ 01110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» за рахунок  плати за оренду майна бюджетних установ та інших джерел власних надходжень використано 91467,12 грн., з них:

- видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 56895,02 грн.;

- видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 29504,00 грн.;

- інші поточні видатки – 5068,10 грн.

По КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» за рахунок батьківської плати придбано продукти харчування на суму 204566,32 грн.

По КПКВКМБ 0111021  «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» здійснено видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 5074,68 грн.

По КПКВКМБ 0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» профінансовано на суму 1551272,67, з них:

  • придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 604300, 00 грн.;
  • - капітальний ремонт інших об’єктів – 946972,67.

По КПКВКМБ 0111080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» проведено видатків на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 19718,00 грн.

По КПКВКМБ 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» проведено видатків на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 6152,23 грн.

По КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» проведено видатків на суму 19472,51 грн.

         Вільний залишок бюджетних коштів на початок року по бюджету розвитку (спеціальному фонду) в сумі 494000 грн. було направлено як іншу субвенцію Волинському обласному бюджету на будівництво ЗЗСО І-ІІІ ст. в с. Башлики.

По субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій було виділено Цуманській ТГ на 2021 рік 827372, 00 грн.; касові видатки за І півріччя склали 436000,00 грн.

По КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» касові видатки складають 567499,00 грн.

Субвенція на здійснення природоохоронних заходів складає              284900,00 грн., фінансування по даній субвенції не проводилось.

Щодо субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на капітальний ремонт проїзної частини вул. Набережної с. Башлики у сумі 1000000,00 грн. фінансування не проводилось.

 

 

 

 

 

 

       Начальник відділу фінансів                          Іванна ПРИВИДЕНЕЦЬ

 

                 
    Звіт про виконання бюджету Цуманської ТГ по доходах загального фонду за І півріччя 2021 року
                грн.
    ККД Доходи  Бюджет Цуманської селищної територiальної громади
  Поч.річн. план Уточн.річн. план  Уточ.пл. за період Факт % викон.
    10000000 Податкові надходження   35131890,00 35131890,00 16691030,00 20098669,22 120,42
    11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   23820000,00 23820000,00 11975000,00 14558999,22 121,58
    11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 23470000,00 23470000,00 11800000,00 14549223,22 123,30
    11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 22460000,00 22460000,00 11360000,00 13401019,44 117,97
    11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 600000,00 600000,00 300000,00 823957,25 274,65
    11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 350000,00 350000,00 110000,00 271128,41 246,48
    11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 60000,00 60000,00 30000,00 53118,12 177,06
    11020000 Податок на прибуток підприємств   350000,00 350000,00 175000,00 9776,00 5,59
    11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  350000,00 350000,00 175000,00 9776,00 5,59
    13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  1536400,00 1536400,00 526630,00 874647,79 166,08
    13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  1535000,00 1535000,00 526000,00 873498,23 166,06
    13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  1035000,00 1035000,00 350000,00 518277,50 148,08
    13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  500000,00 500000,00 176000,00 355220,73 201,83
    13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 1400,00 1400,00 630,00 1149,56 182,47
    13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 1400,00 1400,00 630,00 1149,56 182,47
    14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   690000,00 690000,00 321000,00 393955,30 122,73
    14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  690000,00 690000,00 321000,00 393955,30 122,73
    18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 9085490,00 9085490,00 3868400,00 4271066,91 110,41
    18010000 Податок на майно  2941900,00 2941900,00 1096400,00 1190733,66 108,60
    18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  12500,00 12500,00 5000,00 -1251,38 -25,03
    18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  27000,00 27000,00 14000,00 24074,36 171,96
    18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  90400,00 90400,00 16400,00 25080,99 152,93
    18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  260000,00 260000,00 85000,00 146600,72 172,47
    18010500 Земельний податок з юридичних осіб  550000,00 550000,00 265000,00 269141,02 101,56
    18010600 Орендна плата з юридичних осіб  1056000,00 1056000,00 401000,00 412902,48 102,97
    18010700 Земельний податок з фізичних осіб  310000,00 310000,00 95000,00 74923,42 78,87
    18010900 Орендна плата з фізичних осіб  568000,00 568000,00 185000,00 235158,35 127,11
    18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  68000,00 68000,00 30000,00 4103,70 13,68
    18050000 Єдиний податок   6143590,00 6143590,00 2772000,00 3080333,25 111,12
    18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  190000,00 190000,00 76000,00 114441,27 150,58
    18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  5757590,00 5757590,00 2600000,00 2888129,95 111,08
    18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  196000,00 196000,00 96000,00 77762,03 81,00
    20000000 Неподаткові надходження   280000,00 280000,00 137000,00 196593,56 143,50
    21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   10000,00 10000,00 3000,00 35947,90 1198,26
    21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб 0,00 0,00 0,00 935,00 0,00
    21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 935,00 0,00
    21080000 Інші надходження   10000,00 10000,00 3000,00 35012,90 1167,10
    21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  0,00 0,00 0,00 2262,90 0,00
    21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  10000,00 10000,00 3000,00 32750,00 1091,67
    22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  270000,00 270000,00 134000,00 156445,66 116,75
    22010000 Плата за надання адміністративних послуг 270000,00 270000,00 134000,00 152252,63 113,62
    22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 20000,00 20000,00 4000,00 5251,58 131,29
    22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  250000,00 250000,00 130000,00 147001,05 113,08
    22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   0,00 0,00 0,00 4056,07 0,00
    22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 0,00 0,00 0,00 4056,07 0,00
    22090000 Державне мито   0,00 0,00 0,00 136,96 0,00
    22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   0,00 0,00 0,00 9,53 0,00
    22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   0,00 0,00 0,00 127,43 0,00
    24000000 Інші неподаткові надходження   0,00 0,00 0,00 4200,00 0,00
    24060000 Інші надходження   0,00 0,00 0,00 4200,00 0,00
    24060300 Інші надходження   0,00 0,00 0,00 4200,00 0,00
    30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,00 0,00 0,00 37628,80 0,00
    31000000 Надходження від продажу основного капіталу   0,00 0,00 0,00 37628,80 0,00
    31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі  0,00 0,00 0,00 37628,80 0,00
    31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі   0,00 0,00 0,00 37628,80 0,00
    40000000 Офіційні трансферти   101715883,00 102543255,00 57383461,00 57383461,00 100,00
    41000000 Від органів державного управління   101715883,00 102543255,00 57383461,00 57383461,00 100,00
    41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 21675700,00 21675700,00 10837800,00 10837800,00 100,00
    41020100 Базова дотація  21675700,00 21675700,00 10837800,00 10837800,00 100,00
    41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 76627700,00 77455072,00 44766800,00 44766800,00 100,00
    41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  76627700,00 76627700,00 44330800,00 44330800,00 100,00
    41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,00 827372,00 436000,00 436000,00 100,00
    41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3212090,00 3212090,00 1606200,00 1606200,00 100,00
    41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 3212090,00 3212090,00 1606200,00 1606200,00 100,00
    41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 200393,00 200393,00 172661,00 172661,00 100,00
    41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 200393,00 200393,00 172661,00 172661,00 100,00
Всього без урахування трансферт 35411890,00 35411890,00 16828030,00 20332891,58 120,83
Всього 137127773,00 137955145,00 74211491,00 77716352,58 104,72

 

               
  Звіт про виконання бюджету Цуманської ТГ по спеціальному фонду за І півріччя 2021 року
               
              грн.
  ККД Доходи  Бюджет Цуманської селищної територiальної громади
Поч.річн. план Уточн.річн. план  Уточ.пл. за період Факт % викон.
  10000000 Податкові надходження   0,00 0,00 0,00 7993,36 0,00
  19000000 Інші податки та збори  0,00 0,00 0,00 7993,36 0,00
  19010000 Екологічний податок  0,00 0,00 0,00 7993,29 0,00
  19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 0,00 0,00 0,00 6520,46 0,00
  19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  0,00 0,00 0,00 749,08 0,00
  19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  0,00 0,00 0,00 723,75 0,00
  19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища   0,00 0,00 0,00 0,07 0,00
  19050200 Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища   0,00 0,00 0,00 0,07 0,00
  20000000 Неподаткові надходження   990000,00 990000,00 495000,00 352163,51 71,14
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0,00 0,00 0,00 29358,97 0,00
  21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва   0,00 0,00 0,00 29358,97 0,00
  24000000 Інші неподаткові надходження   0,00 0,00 0,00 8887,50 0,00
  24060000 Інші надходження   0,00 0,00 0,00 8887,50 0,00
  24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  0,00 0,00 0,00 8887,50 0,00
  25000000 Власні надходження бюджетних установ   990000,00 990000,00 495000,00 313917,04 63,42
  25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  990000,00 990000,00 495000,00 313917,04 63,42
  25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  880000,00 880000,00 440000,00 261309,50 59,39
  25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` 70000,00 70000,00 35000,00 50660,54 144,74
  25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  40000,00 40000,00 20000,00 1947,00 9,74
  40000000 Офіційні трансферти   0,00 1284900,00 884900,00 0,00 0,00
  41000000 Від органів державного управління   0,00 1284900,00 884900,00 0,00 0,00
  41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,00 1284900,00 884900,00 0,00 0,00
  41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц 0,00 1000000,00 600000,00 0,00 0,00
  41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 0,00 284900,00 284900,00 0,00 0,00
  50000000 Цільові фонди   0,00 0,00 0,00 27300,00 0,00
  50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   0,00 0,00 0,00 27300,00 0,00
Всього без урахування трансферт 990000,00 990000,00 495000,00 387456,87 78,27
Всього 990000,00 2274900,00 1379900,00 387456,87

28,08

 

Звіт про виконання бюджету Цуманської ТГ по видатках загального фонду за І півріччя 2021 року
             
Код Показник Затверджений план на рік План на рік з урахуванням змін План на вказаний період з урахуванням змін Касові видатки за вказаний період % виконання на вказаний період
1 2 3 4 5 7 8
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 10 727 000,00 10 727 000,00 5 423 500,00 5 299 566,03 97,71
2111 Заробітна плата 8 500 000,00 8 500 000,00 4 300 000,00 4 207 888,05 97,86
2120 Нарахування на оплату праці 1 870 000,00 1 870 000,00 946 000,00 926 890,51 97,98
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 140 000,00 140 000,00 65 000,00 62 692,00 96,45
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 50 000,00 50 000,00 24 250,00 24 215,44 99,86
2250 Видатки на відрядження 2 000,00 2 000,00 1 000,00 560,00 56,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 000,00 5 000,00 2 500,00 2 490,21 99,61
2273 Оплата електроенергії 100 000,00 100 000,00 54 750,00 53 622,66 97,94
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 50 000,00 50 000,00 25 000,00 16 564,66 66,26
2800 Інші поточні видатки 10 000,00 10 000,00 5 000,00 4 642,50 92,85
0111010 Надання дошкільної освіти 16 831 035,00 17 474 963,00 9 666 233,00 8 836 989,87 91,43
2111 Заробітна плата 11 684 035,00 12 306 000,00 6 901 000,00 6 388 469,77 92,57
2120 Нарахування на оплату праці 2 801 000,00 2 826 111,00 1 519 381,00 1 458 803,75 96,01
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 43 000,00 40 502,00 25 502,00 14 407,18 56,49
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 20 000,00 20 000,00 10 000,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 1 420 000,00 1 420 000,00 620 000,00 434 325,81 70,05
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 50 000,00 50 000,00 23 000,00 16 664,75 72,46
2250 Видатки на відрядження 10 000,00 9 350,00 6 350,00 648,00 10,20
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 80 000,00 80 000,00 56 000,00 55 975,59 99,96
2273 Оплата електроенергії 420 000,00 420 000,00 212 000,00 192 349,32 91,26
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 300 000,00 300 000,00 290 000,00 273 397,62 94,28
2800 Інші поточні видатки 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1 948,08 64,94
0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 18 603 284,00 18 454 313,00 10 252 542,00 9 003 976,87 87,82
2111 Заробітна плата 12 033 110,00 11 928 182,00 6 430 000,00 5 679 551,11 88,33
2120 Нарахування на оплату праці 3 035 174,00 3 012 089,00 1 607 000,00 1 289 502,97 80,24
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 400 000,00 309 512,00 145 042,00 139 540,95 96,21
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 20 000,00 20 000,00 10 000,00 2 605,00 26,05
2230 Продукти харчування 1 145 000,00 1 190 530,00 612 000,00 520 641,24 85,07
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 150 000,00 174 000,00 123 500,00 118 624,16 96,05
2250 Видатки на відрядження 20 000,00 20 000,00 20 000,00 15 908,56 79,54
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 95 000,00 95 000,00 50 000,00 27 496,92 54,99
2273 Оплата електроенергії 700 000,00 700 000,00 450 000,00 446 284,70 99,17
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1 000 000,00 1 000 000,00 800 000,00 759 411,26 94,93
2800 Інші поточні видатки 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 410,00 88,20
0111031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 76 627 700,00 76 627 700,00 44 330 800,00 38 212 116,65 86,20
2111 Заробітна плата 62 809 500,00 62 809 500,00 36 318 000,00 31 385 298,97 86,42
2120 Нарахування на оплату праці 13 818 200,00 13 818 200,00 8 012 800,00 6 826 817,68 85,20
0111061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0,00 181 000,00 181 000,00 180 778,24 99,88
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 181 000,00 181 000,00 180 778,24 99,88
0111070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1 259 500,00 1 351 500,00 748 300,00 720 824,03 96,33
2111 Заробітна плата 1 000 000,00 1 072 000,00 587 000,00 587 000,00 100,00
2120 Нарахування на оплату праці 220 000,00 240 000,00 133 300,00 124 028,13 93,04
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1 272,00 12,72
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6 000,00 6 000,00 3 000,00 2 220,00 74,00
2250 Видатки на відрядження 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 15 000,00 15 000,00 7 400,00 4 612,30 62,33
2273 Оплата електроенергії 2 500,00 2 500,00 1 600,00 1 068,84 66,80
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 5 000,00 5 000,00 5 000,00 622,76 12,46
2800 Інші поточні видатки 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
0111080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 2 158 600,00 2 414 600,00 1 349 000,00 1 117 359,73 82,83
2111 Заробітна плата 1 716 000,00 1 926 000,00 1 049 000,00 882 476,74 84,13
2120 Нарахування на оплату праці 386 100,00 432 100,00 260 400,00 198 849,38 76,36
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 10 000,00 10 000,00 5 000,00 4 852,54 97,05
2250 Видатки на відрядження 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 080,00 54,00
2273 Оплата електроенергії 2 000,00 2 000,00 1 100,00 985,74 89,61
2274 Оплата природного газу 35 000,00 35 000,00 25 000,00 23 878,02 95,51
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2 000,00 2 000,00 1 000,00 237,31 23,73
2800 Інші поточні видатки 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
0111142 Інші програми та заходи у сфері освіти 0,00 30 000,00 30 000,00 27 990,16 93,30
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 30 000,00 30 000,00 27 990,16 93,30
0111200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 0,00 200 393,00 172 661,00 132 937,00 76,99
2111 Заробітна плата 0,00 108 963,00 108 963,00 108 963,00 100,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00 23 974,00 23 974,00 23 974,00 100,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 67 456,00 39 724,00 0,00 0,00
0111210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 0,00 25 886,00 25 886,00 25 886,00 100,00
2111 Заробітна плата 0,00 21 218,00 21 218,00 21 218,00 100,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00 4 668,00 4 668,00 4 668,00 100,00
0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 448 850,00 478 850,00 267 040,00 161 428,08 64,66
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 448 850,00 478 850,00 267 040,00 161 428,08 64,66
0113112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 0,00 16 000,00 16 000,00 1 301,25 8,13
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 16 000,00 16 000,00 1 301,25 8,13
0113121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 254 000,00 254 000,00 109 240,00 91 780,47 84,02
2111 Заробітна плата 200 000,00 200 000,00 81 000,00 72 578,26 89,60
2120 Нарахування на оплату праці 44 000,00 44 000,00 20 240,00 15 967,21 78,89
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 10 000,00 10 000,00 8 000,00 3 235,00 40,44
0113140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 0,00 50 000,00 50 000,00 46 620,00 93,24
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 50 000,00 50 000,00 46 620,00 93,24
0113210 Організація та проведення громадських робіт 0,00 30 000,00 30 000,00 6 029,43 20,10
2111 Заробітна плата 0,00 24 590,00 24 590,00 5 002,82 20,34
2120 Нарахування на оплату праці 0,00 5 410,00 5 410,00 1 026,61 18,98
0113241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 880 000,00 1 880 000,00 991 000,00 932 057,57 94,05
2111 Заробітна плата 1 500 000,00 1 500 000,00 801 000,00 768 765,52 95,98
2120 Нарахування на оплату праці 360 000,00 360 000,00 180 000,00 161 928,05 89,96
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 20 000,00 20 000,00 10 000,00 1 364,00 13,64
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 100 000,00 275 000,00 275 000,00 82 645,00 30,05
2730 Інші виплати населенню 100 000,00 275 000,00 275 000,00 82 645,00 30,05
0114030 Забезпечення діяльності бібліотек 124 000,00 152 150,00 152 150,00 149 401,52 98,19
2111 Заробітна плата 100 000,00 127 500,00 127 500,00 127 482,67 99,99
2120 Нарахування на оплату праці 24 000,00 24 000,00 24 000,00 21 272,69 88,64
2273 Оплата електроенергії 0,00 650,00 650,00 646,16 99,41
0114040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 160 820,00 160 820,00 81 560,00 73 960,28 90,68
2111 Заробітна плата 131 000,00 131 000,00 66 200,00 60 623,20 91,58
2120 Нарахування на оплату праці 28 820,00 28 820,00 14 560,00 13 337,08 91,60
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 000,00 1 000,00 800,00 0,00 0,00
0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 3 303 000,00 3 348 000,00 1 778 900,00 1 554 548,40 87,41
2111 Заробітна плата 2 464 000,00 2 464 000,00 1 234 000,00 1 104 212,81 89,48
2120 Нарахування на оплату праці 567 000,00 567 000,00 283 500,00 262 667,09 92,65
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 20 000,00 20 000,00 14 000,00 1 000,00 7,14
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 150 000,00 170 000,00 170 000,00 150 719,00 88,92
2250 Видатки на відрядження 1 000,00 1 000,00 400,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 30 000,00 55 000,00 40 000,00 18 648,91 46,62
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 70 000,00 70 000,00 36 000,00 17 300,59 48,06
2800 Інші поточні видатки 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
0115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 0,00 50 000,00 50 000,00 20 950,00 41,90
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 50 000,00 50 000,00 20 950,00 41,90
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 500 000,00 500 000,00 500 000,00 474 786,45 94,96
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 500 000,00 500 000,00 500 000,00 474 786,45 94,96
0117110 Реалізація програм в галузі сільського господарства 0,00 14 350,00 14 350,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 14 350,00 14 350,00 0,00 0,00
0117130 Здійснення заходів із землеустрою 50 000,00 28 350,00 28 350,00 28 350,00 100,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 50 000,00 28 350,00 28 350,00 28 350,00 100,00
0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 29 800,00 29 800,00 29 800,00 100,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 29 800,00 29 800,00 29 800,00 100,00
0117413 Інші заходи у сфері автотранспорту 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00
0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00
2800 Інші поточні видатки 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00
0118130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 1 721 000,00 1 701 000,00 833 560,00 704 763,12 84,55
2111 Заробітна плата 1 300 000,00 1 300 000,00 648 000,00 564 008,76 87,04
2120 Нарахування на оплату праці 286 000,00 286 000,00 142 560,00 113 347,70 79,51
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 100 000,00 80 000,00 32 000,00 26 009,70 81,28
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5 000,00 5 000,00 2 500,00 407,53 16,30
2273 Оплата електроенергії 5 000,00 5 000,00 2 500,00 989,43 39,58
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 25 000,00 25 000,00 6 000,00 0,00 0,00
3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 952 984,00 952 984,00 479 200,00 432 816,85 90,32
2111 Заробітна плата 749 984,00 749 984,00 375 000,00 348 110,25 92,83
2120 Нарахування на оплату праці 165 000,00 165 000,00 82 500,00 71 589,44 86,78
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 10 000,00 20 000,00 17 000,00 10 745,16 63,21
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 25 000,00 15 000,00 3 300,00 2 372,00 71,88
2250 Видатки на відрядження 3 000,00 3 000,00 1 400,00 0,00 0,00
3718710 Резервний фонд місцевого бюджету 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 371 000,00 2 189 302,00 1 523 922,00 1 352 852,00 100,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1 371 000,00 2 189 302,00 1 523 922,00 1 352 852,00 100,00
  Усього  137 127 773,00 139 712 961,00 79 504 994,00 69 767 515,00