A A A K K K
для людей із порушенням зору
Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік

17

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                 Розпорядження                                                                                 Цуманська селищна рада                                                                                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                               01.02.2022 № 16-ОД                                                                                                                                                                                                                                                                             ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                 1. 0100000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     2. 0110000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     3. 0118130   8130   0320   Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони   0352400000   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 835 532,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 835 532,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                   5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08/07/2010р. №2456-VI Конституція України Наказ Міністерства фінансів України від 02/08/2010 р.№805 "Про  затвердження основних підходів  до  впровадження  програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 02/12/2014  р. №1194) Наказ Міністерства фінансів України від 26/08/2014 р.№836 "Про  деякі  питання  запровадження    програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 28/04/2017  р. № 472). Рішення Цуманської  селищної  ради  "Про бюджет  Цуманської  територіальної  громади на 2022 рік" від 24  грудня  2021 року №12/2.                                                                                                                                 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах                                                                                                                                 7. Мета бюджетної програми Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах                                                                                                                                 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони                                                                                                                                 9. Напрями використання бюджетних коштів                         гривень                         № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                 1 2 3 4 5                         1 Забезпеченя  діяльності  місцевої  пожежної  частини 1 835 532,00 0,00 1 835 532,00                           УСЬОГО 1 835 532,00 0,00 1 835 532,00                                                                                                                                                         10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень                           № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                     1 2 3 4 5                             Усього     0,00                                                                                                                                                           11. Результативні показники бюджетної програми № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 0 затрат           0 обсяг видатків на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони45 тис.грн. Кошторис 1 835 532,00 0,00 1 835 532,00 0 кількість штатних одиниць осіб Штатний розпис 12,00 0,00 12,00 0 продукту           0 кількість виїздів на об`єкти пожежного нагляду шт. Звітність установи 46,00 0,00 46,00 0 ефективності           0 середні видатки на ліквідацію однієї пожежі грн. Звітність установи 39 902,87 0,00 39 902,87 0 якості           0 зниження рівня пожеж в порівнянні з попереднім роком відс. Звітність установи 41,00 0,00 41,00                                                                                                                                                                                                                                                                 Селищний голова     А.В Дорошук                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                     Відділ фінансів Цуманської селищної ради                                       (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                       Начальник відділу фінансів     І.М. Привиденець                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           03.02.2022                                                                                                                 (Дата погодження)                                                                                                                 М.П.                                                                                                                                                                                                                                                            

15:16 04.02.2022

15

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                 Розпорядження                                                                                 Цуманська селищна рада                                                                                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                               01.02.2022 № 16-ОД                                                                                                                                                                                                                                                                             ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                 1. 0100000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     2. 0110000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     3. 0116030   6030   0620   Організація благоустрою населених пунктів   0352400000   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 500 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                   5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08/07/2010р. №2456-VI Конституція України Наказ Міністерства фінансів України від 02/08/2010 р.№805 "Про  затвердження основних підходів  до  впровадження  програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 02/12/2014  р. №1194) Наказ Міністерства фінансів України від 26/08/2014 р.№836 "Про  деякі  питання  запровадження    програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 28/04/2017  р. № 472) Рішення Цуманської  селищної  ради  "Про бюджет  Цуманської  територіальної  громади на 2022 рік" від 24  грудня  2021 року №12/2.                                                                                                                                 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Організація благоустрою населених пунктів                                                                                                                                 7. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста                                                                                                                                 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу 2 Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду 3 Підтримання санітарного стану вулиць; поточний та капітальний ремонти об`єктів благустрою; озеленення територій, косіння зелених зон Цуманської селищної об`єднаної територіальної громади; прибирання, впорядкування існуючих кладовищ 9. Напрями використання бюджетних коштів                         гривень                         № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                 1 2 3 4 5                         1 Підвищення рівня благоустрою   населених  пунктів Цуманської  селищної  ради 500 000,00 0,00 500 000,00                           УСЬОГО 500 000,00 0,00 500 000,00                                                                                                                                                         10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень                           № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                     1 2 3 4 5                           1 Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на території Цуманської селищної ради на 2021-2022 роки 500 000,00 0,00 500 000,00                             Усього 500 000,00 0,00 500 000,00                                                                                                                                                           11. Результативні показники бюджетної програми № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 0 затрат           0 кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки од. Звітність установи 1,00 0,00 1,00 0 Площа що підлягає прибиранню, догляду га. Технічна документація 7,00 0,00 7,00 0 загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою га. Технічна документація 6,97 0,00 6,97 0 Протяжність мережі вуличного освітлення км. Технічна документація 9,55 0,00 9,55 0 Косіння, згрібання трави, обрізання дерев га. Технічна документація 3,85 0,00 3,85 0 продукту           0 кількість  об`єктів  вуличного  освітлення од. Звітність установи 14,00 0,00 14,00 0 ефективності           0 Середні  витрати на догляд та прибирання 1 га території грн. Розрахунок 22 857,00 0,00 22 857,00 0 Середні витрати на косіння, згрібання трави, обрізання дерев на 1 га тереторії грн. Розрахунок 31 168,00 0,00 31 168,00 0 Середні витрати на благоустрій  1 га кладовища грн. Розрахунок 7 174,00 0,00 7 174,00 0 Середні витрати на утримання 1 км мережі вуличного освітлення грн. Розрахунок 12 565,00 0,00 12 565,00                                                                                                                                 Селищний голова     А.В Дорошук                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                     Відділ фінансів Цуманської селищної ради                                       (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                       Начальник відділу фінансів     І.М. Привиденець                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           03.02.2022                                                                                                                 (Дата погодження)                                                                                                                 М.П.                                                                                                                            

15:15 04.02.2022

14

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                 Розпорядження                                                                                 Цуманська селищна рада                                                                                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                               01.02.2022 № 16-ОД                                                                                                                                                                                                                                                                             ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                 1. 0100000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     2. 0110000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     3. 0114060   4060   0828   Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів   0352400000   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 549 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 499 800,00 гривень та спеціального фонду- 50 000,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                   5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08/07/2010р. №2456-VI Конституція України Наказ Міністерства фінансів України від 02/08/2010 р.№805 "Про  затвердження основних підходів  до  впровадження  програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 02/12/2014  р. №1194) Наказ Міністерства фінансів України від 26/08/2014 р.№836 "Про  деякі  питання  запровадження    програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 28/04/2017  р. № 472) Наказ Міністерства  фінансів   України та Міністерства культури  і  туризму  України  України  від 01/10/2010 року№1150/41  "Про  затвердження Типового  переліку  бюджетних  програм  та  результативних  показників  їх  виконання  для  місцевих  бюджетів  у  галузі "Культура" Рішення Цуманської  селищної  ради  "Про бюджет  Цуманської  територіальної  громади на 2022 рік" від 24  грудня  2021 року №12/2.                                                                                                                                 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів                                                                                                                                 7. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 Забезпечення органзації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 9. Напрями використання бюджетних коштів                         гривень                         № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                 1 2 3 4 5                         1 Забезпечення  організації  культурного дозвілля  населення  і  зміцнення  культурних  традицій 3 499 800,00 50 000,00 3 549 800,00                           УСЬОГО 3 499 800,00 50 000,00 3 549 800,00                                                                                                                                                         10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень                           № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                     1 2 3 4 5                             Усього     0,00                                                                                                                                                           11. Результативні показники бюджетної програми № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 0 затрат           0 кількість установ од. Звітність установи 25,00 0,00 25,00 0 кількість гуртків од. Звітність установи 25,00 0,00 25,00 0 Штатна чисельність працівників од. Штатний розпис 31,00 0,00 31,00 0 Кількість учасників осіб Звітність установи 234,00 0,00 234,00 0 продукту           0 кількість відвідувачів - усього осіб Звітність установи 3 530,00 0,00 3 530,00 0 кількість заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення од. Звітність установи 189,00 0,00 189,00 0 доходи від реалізації квитків тис.грн. Звітність установи 37 286,00 0,00 37 286,00 0 ефективності           0 середні витрати на проведення одного заходу грн. Звітність установи 18 517,46 0,00 18 517,46 0 середня вартість одного квитка грн. Звітність установи 10,00 0,00 10,00 0 якості           0 динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно фактичного показника попереднього періоду відс. Звітність установи 15,00 0,00 15,00                                                                                                                                                                                                                                                                 Селищний голова     А.В Дорошук                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                     Відділ фінансів Цуманської селищної ради                                       (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                       Начальник відділу фінансів     І.М. Привиденець                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           03.02.2022                                                                                                                 (Дата погодження)                                                                                                                 М.П.                                                                                                                                                                                                                                                            

15:15 04.02.2022

16

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                 Розпорядження                                                                                 Цуманська селищна рада                                                                                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                               01.02.2022 № 16-ОД                                                                                                                                                                                                                                                                             ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                 1. 0100000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     2. 0110000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     3. 0117413   7413   0451   Інші заходи у сфері автотранспорту   0352400000   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                   5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08/07/2010р. №2456-VI Конституція України Наказ Міністерства фінансів України від 02/08/2010 р.№805 "Про  затвердження основних підходів  до  впровадження  програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 02/12/2014  р. №1194) Наказ Міністерства фінансів України від 26/08/2014 р.№836 "Про  деякі  питання  запровадження    програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 28/04/2017  р. № 472). Рішення Цуманської  селищної  ради  "Про бюджет  Цуманської  територіальної  громади на 2022 рік" від 24  грудня  2021 року №12/2.                                                                                                                                 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 забезпечення потреб населення транспортними засобами                                                                                                                                 7. Мета бюджетної програми Забезпечення  потреб населення транспортними послугами та утриманна транспорту в належному стані                                                                                                                                 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 забезпечення потреб населення транспортними засобами 2 забезпечення потреб населення  транспортними послугами в межах громади та перевезення окремих пільгових категорій громадян                                                                                                                                 9. Напрями використання бюджетних коштів                         гривень                         № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                 1 2 3 4 5                         1 Забезпечення  населення автотранспортними  послугами 5 000,00 0,00 5 000,00                           УСЬОГО 5 000,00 0,00 5 000,00                                                                                                                                                         10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень                           № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                     1 2 3 4 5                           1 "Сільський автобус" Цуманської ТГ на 2022 рік 5 000,00 0,00 5 000,00                             Усього 5 000,00 0,00 5 000,00                                                                                                                                                           11. Результативні показники бюджетної програми № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 0 затрат           0 кількість автотранспорту од. Розрахунок 1,00 0,00 1,00 0 ефективності           0 середні витрати на придбання 1 літра паливно-мастильних матеріалів грн. Розрахунок 20,00 0,00 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                 Селищний голова     А.В Дорошук                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                     Відділ фінансів Цуманської селищної ради                                       (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                       Начальник відділу фінансів     І.М. Привиденець                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           03.02.2022                                                                                                                 (Дата погодження)                                                                                                                 М.П.                                                                                                                            

15:15 04.02.2022

12

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                 Розпорядження                                                                                 Цуманська селищна рада                                                                                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                               01.02.2022 № 16-ОД                                                                                                                                                                                                                                                                             ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                 1. 0100000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     2. 0110000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     3. 0113242   3242   1090   Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення   0352400000   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 100 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                   5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08/07/2010р. №2456-VI Конституція України Наказ Міністерства фінансів України від 02/08/2010 р.№805 "Про  затвердження основних підходів  до  впровадження  програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 02/12/2014  р. №1194) Наказ Міністерства фінансів України від 26/08/2014 р.№836 "Про  деякі  питання  запровадження    програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 28/04/2017  р. № 472) Наказ Міністерства соціальної політики України  від 19/04/2017 року№659   "Про  затвердження Типового  переліку  бюджетних  програм  та  результативних  показників  їх  виконання  для  місцевих  бюджетів  у  галузі "Соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення" Рішення Цуманської  селищної  ради  "Про бюджет  Цуманської  територіальної  громади на 2022 рік" від 24  грудня  2021 року №12/2.                                                                                                                                 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                                                                                                 7. Мета бюджетної програми Заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                                                                                                 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 Забезпечення  надання  допомоги  учасникам  АТО,  дітям  війни,  людям  похилого  віку,  населенню  у  випадку  хвороби,  пожежі   та  тяжкого  матеріального становища                                                                                                                                 9. Напрями використання бюджетних коштів                         гривень                         № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                 1 2 3 4 5                         1 Забезпечення  надання  допомоги  учасникам  АТО,  дітям  війни,  людям  похилого  віку,  населенню  у  випадку  хвороби,  пожежі   та  тяжкого  матеріального становища 100 000,00 0,00 100 000,00                           УСЬОГО 100 000,00 0,00 100 000,00                                                                                                                                                         10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень                           № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                     1 2 3 4 5                           1 Соціальний захист населення Цуманської територіальної громади на 2022 рік 100 000,00 0,00 100 000,00                             Усього 100 000,00 0,00 100 000,00                                                                                                                                                           11. Результативні показники бюджетної програми № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 0 затрат           0 Обсяг видатків грн. Кошторис 100 000,00 0,00 100 000,00 0 продукту           0 Кількість одержувачів допомоги осіб Розпорядження селищного голови 100,00 0,00 100,00 0 ефективності           0 Середній розмір допомоги осіб Розрахунок 1 000,00 0,00 1 000,00 0 якості           0 % виплаченої допомоги від планової відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                 Селищний голова     А.В Дорошук                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                     Відділ фінансів Цуманської селищної ради                                       (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                       Начальник відділу фінансів     І.М. Привиденець                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           03.02.2022                                                                                                               12

15:14 04.02.2022

13

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                 Розпорядження                                                                                 Цуманська селищна рада                                                                                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                               01.02.2022 № 16-ОД                                                                                                                                                                                                                                                                             ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                 1. 0100000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     2. 0110000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     3. 0114040   4040   0824   Забезпечення діяльності музеїв i виставок   0352400000   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 280 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 265 000,00 гривень та спеціального фонду- 15 000,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                   5. Підстави для виконання бюджетної програми "Бюджетний кодекс України від 08/07/2010р. №2456-VI Конституція України Наказ Міністерства фінансів України від 02/08/2010 р.№805 "Про  затвердження основних підходів  до  впровадження  програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 02/12/2014  р. №1194) Наказ Міністерства фінансів України від 26/08/2014 р.№836"Про  деякі  питання  запровадження    програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 28/04/2017  р. № 472) Наказ Міністерства  фінансів   України та Міністерства культури  і  туризму  України  України  від 01/10/2010 року№1150/41  "Про  затвердження Типового  переліку  бюджетних  програм  та  результативних  показників  їх  виконання  для  місцевих  бюджетів  у  галузі "Культура" Рішення Цуманської  селищної  ради  "Про бюджет  Цуманської  територіальної  громади на 2022 рік" від 24  грудня  2021 року №12/2                                                                                                                                 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Забезпечення діяльності музеїв i виставок                                                                                                                                 7. Мета бюджетної програми Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини                                                                                                                                 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва                                                                                                                                 9. Напрями використання бюджетних коштів                         гривень                         № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                 1 2 3 4 5                         1 Забезпеччення  діяльності  музеїв 265 000,00 15 000,00 280 000,00                           УСЬОГО 265 000,00 15 000,00 280 000,00                                                                                                                                                         10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень                           № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                     1 2 3 4 5                             Усього     0,00                                                                                                                                                           11. Результативні показники бюджетної програми № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 0 затрат           0 Кількість музеїв од. Звітність установи 1,00 0,00 1,00 0 Штатна чисельність од. Штатний розпис 2,00 0,00 2,00 0 продукту           0 Кількість відвідувачів екскурсій осіб Звітність установи 1 100,00 0,00 1 100,00 0 кількість відвідувачів музею осіб Звітність установи 2 200,00 0,00 2 200,00 0 ефективності           0 середня вартість одного квитка грн. Розрахунок 6,00 0,00 6,00 0 якості           0 Кількість робочих днів днів Звітність установи 256,00 0,00 256,00                                                                                                                                                                                                                                                                 Селищний голова     А.В Дорошук                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                     Відділ фінансів Цуманської селищної ради                                       (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                       Начальник відділу фінансів     І.М. Привиденець                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           03.02.2022                                                                                                                 (Дата погодження)                                                                                                                 М.П.                                                                                                                                                                                                                                                            

15:14 04.02.2022

11

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                 Розпорядження                                                                                 Цуманська селищна рада                                                                                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                               01.02.2022 № 16-ОД                                                                                                                                                                                                                                                                             ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                 1. 0100000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     2. 0110000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     3. 0113242   3242   1090   Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення   0352400000   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 100 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                   5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08/07/2010р. №2456-VI Конституція України Наказ Міністерства фінансів України від 02/08/2010 р.№805 "Про  затвердження основних підходів  до  впровадження  програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 02/12/2014  р. №1194) Наказ Міністерства фінансів України від 26/08/2014 р.№836 "Про  деякі  питання  запровадження    програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 28/04/2017  р. № 472) Наказ Міністерства соціальної політики України  від 19/04/2017 року№659   "Про  затвердження Типового  переліку  бюджетних  програм  та  результативних  показників  їх  виконання  для  місцевих  бюджетів  у  галузі "Соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення" Рішення Цуманської  селищної  ради  "Про бюджет  Цуманської  територіальної  громади на 2022 рік" від 24  грудня  2021 року №12/2.                                                                                                                                 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                                                                                                 7. Мета бюджетної програми Заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                                                                                                 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 Забезпечення  надання  допомоги  учасникам  АТО,  дітям  війни,  людям  похилого  віку,  населенню  у  випадку  хвороби,  пожежі   та  тяжкого  матеріального становища                                                                                                                                 9. Напрями використання бюджетних коштів                         гривень                         № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                 1 2 3 4 5                         1 Забезпечення  надання  допомоги  учасникам  АТО,  дітям  війни,  людям  похилого  віку,  населенню  у  випадку  хвороби,  пожежі   та  тяжкого  матеріального становища 100 000,00 0,00 100 000,00                           УСЬОГО 100 000,00 0,00 100 000,00                                                                                                                                                         10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень                           № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                     1 2 3 4 5                           1 Соціальний захист населення Цуманської територіальної громади на 2022 рік 100 000,00 0,00 100 000,00                             Усього 100 000,00 0,00 100 000,00                                                                                                                                                           11. Результативні показники бюджетної програми № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 0 затрат           0 Обсяг видатків грн. Кошторис 100 000,00 0,00 100 000,00 0 продукту           0 Кількість одержувачів допомоги осіб Розпорядження селищного голови 100,00 0,00 100,00 0 ефективності           0 Середній розмір допомоги осіб Розрахунок 1 000,00 0,00 1 000,00 0 якості           0 % виплаченої допомоги від планової відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                 Селищний голова     А.В Дорошук                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                     Відділ фінансів Цуманської селищної ради                                       (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                       Начальник відділу фінансів     І.М. Привиденець                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           03.02.2022                                                                                                                

15:13 04.02.2022

10

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                 Розпорядження                                                                                 Цуманська селищна рада                                                                                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                               01.02.2022 № 16-ОД                                                                                                                                                                                                                                                                             ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                 1. 0100000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     2. 0110000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     3. 0113241   3241   1090   Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення   0352400000   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 104 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 104 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                   5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08/07/2010р. №2456-VI. Конституція України. Наказ Міністерства фінансів України від 02/08/2010 р.№805 "Про  затвердження основних підходів  до  впровадження  програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 02/12/2014  р. №1194). Наказ Міністерства фінансів України від 26/08/2014 р.№836 "Про  деякі  питання  запровадження    програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 28/04/2017  р. № 472). Наказ Міністерства соціальної політики України  від 19/04/2017 року№659 "Про  затвердження Типового  переліку  бюджетних  програм  та  результативних  показників  їх  виконання  для  місцевих  бюджетів    галузі "Соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення" . Рішення Цуманської  селищної  ради  "Про бюджет  Цуманської  територіальної  громади на 2022 рік" від 24  грудня  2021 року №12/2.                                                                                                                                 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Заходи у сфері соціального  захисту  і  соціального  забезпечення                                                                                                                                 7. Мета бюджетної програми Заходи у сфері  соціального  захисту  і  соціального  забезпечення                                                                                                                                 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 Надання  послуг  особам  які  опинилися  у  складних  життєвих  обставинах,  особам  з  інвалідністю,  похилого  віку,  одиноким                                                                                                                                 9. Напрями використання бюджетних коштів                         гривень                         № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                 1 2 3 4 5                         1   Забезпечення  надання  допомоги  учасникам  АТО,  дітям  війни,  людям  похилого  віку,  населенню  у  випадку  хвороби,  пожежі   та  тяжкого  матеріального  становища 2 104 000,00 0,00 2 104 000,00                           УСЬОГО 2 104 000,00 0,00 2 104 000,00                                                                                                                                                         10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень                           № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                     1 2 3 4 5                             Усього     0,00                                                                                                                                                           11. Результативні показники бюджетної програми № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 0 затрат           0 Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 19,75 0,00 19,75 0 продукту           0 Кількість осіб що потребують допомоги осіб Звітність установи 170,00 0,00 170,00 0 ефективності           0 Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника грн. Розрахунок 106 531,65 0,00 106 531,65 0 якості           0 Середні витрати на одну особу що потребує допомоги грн. Розрахунок 12 376,47 0,00 12 376,47                                                                                                                                                                                                                                                                 Селищний голова     А.В Дорошук                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                     Відділ фінансів Цуманської селищної ради                                       (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                       Начальник відділу фінансів     І.М. Привиденець                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           03.02.2022                                                                                                                 (Дата погодження)                                                                                                                 М.П.                                                                                                                            

15:12 04.02.2022

9

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                 Розпорядження                                                                                 Цуманська селищна рада                                                                                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                               01.02.2022 № 16-ОД                                                                                                                                                                                                                                                                             ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                 1. 0100000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     2. 0110000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     3. 0113121   3121   1040   Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб   0352400000   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 443 760,00 гривень, у тому числі загального фонду 443 760,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                   5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08/07/2010р. №2456-VI Конституція України Наказ Міністерства фінансів України від 02/08/2010 р.№805 "Про  затвердження основних підходів  до  впровадження  програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 02/12/2014  р. №1194) Наказ Міністерства фінансів України від 26/08/2014 р.№836 "Про  деякі  питання  запровадження    програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 28/04/2017  р. № 472) Наказ Міністерства соціальної політики України  від 19/04/2017 року№659 "Про  затвердження Типового  переліку  бюджетних  програм  та  результативних  показників  їх  виконання  для  місцевих  бюджетів  у  галузі "Соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення" Рішення Цуманської  селищної  ради  "Про бюджет  Цуманської  територіальної  громади на 2022 рік" від 24  грудня  2021 року №12/2.                                                                                                                                 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Соціальний  захист дітей-сиріт,  дітей позбавлених  батьківського  піклування , дітей з інвалідністю та  осі з їх  числа.                                                                                                                                 7. Мета бюджетної програми Заходи у сфері  соціального  захисту  і  соціального  забезпечення                                                                                                                                 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 Здійснення  заходів  із  забезпечення  соціальної  підтримки  та  надання  соціальних  послуг  дітям,  молоді  та  сім`ям   які  опинилися  у  складних  життєвих  обставинах                                                                                                                                 9. Напрями використання бюджетних коштів                         гривень                         № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                 1 2 3 4 5                         1  Забезпечення  утримання  працівників  для  здійснення  заходів у сфері соцііального захисту і соціального забезпечення   дітей  Цуманської  селищної  ради 443 760,00 0,00 443 760,00                           УСЬОГО 443 760,00 0,00 443 760,00                         10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень                           № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                     1 2 3 4 5                             Усього     0,00                                                                                                                                                           11. Результативні показники бюджетної програми № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 0 затрат           0 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 5,00 0,00 5,00 0 продукту           0 кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом од. Звітність установи 2,00 0,00 2,00 0 кількість звернень до центру од. Звітність установи 234,00 0,00 234,00 0 ефективності           0 середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді грн. Розрахунок 88 752,00 0,00 88 752,00 0 якості           0 кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу осіб Звітність установи 2,00 0,00 2,00 0 кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді од. Звітність установи 4,00 0,00 4,00                                                                                                                                 Селищний голова     А.В Дорошук                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                     Відділ фінансів Цуманської селищної ради                                       (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                       Начальник відділу фінансів     І.М. Привиденець                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           03.02.2022                                                                                                                 (Дата погодження)                                                                                                                 М.П.                                                                                                                            

15:11 04.02.2022

7

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                 Розпорядження                                                                                 Цуманська селищна рада                                                                                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                               01.02.2022 № 16-ОД                                                                                                                                                                                                                                                                             ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                 1. 0100000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     2. 0110000   Цуманська селищна рада   04333885                       (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                     3. 0111200   1200   0990   Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами   0352400000   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 532 911,00 гривень, у тому числі загального фонду 532 911,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                   5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08/07/2010р. №2456-VI Конституція України Наказ Міністерства фінансів України від 02/08/2010 р.№805 "Про  затвердження основних підходів  до  впровадження  програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 02/12/2014  р. №1194) Наказ Міністерства фінансів України від 26/08/2014 р.№836 "Про  деякі  питання  запровадження    програмно-цільового  методу складання  та  виконання  місцевих  бюджетів"  (  із  змінами від 28/04/2017  р. № 472) Наказ Міністерства соціальної політики України  від 19/04/2017 року№659 "Про  затвердження Типового  переліку  бюджетних  програм  та  результативних  показників  їх  виконання  для  місцевих  бюджетів  у  галузі "Соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення" Рішення Цуманської  селищної  ради  "Про бюджет  Цуманської  територіальної  громади на 2022 рік" від 24  грудня  2021 року №12/2                                                                                                                                 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Забезпечення  надання державної  підтримки  особам з особливими  освітніми  потребами                                                                                                                                 7. Мета бюджетної програми Заходи у   сфері  соціального  захисту  та  соціального  забезпечення                                                                                                                                 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 Надання освіти   за  рахунок субвенції з державного  бюджету  надання державної  підтримки  особам з особливими  освітніми  потребами                                                                                                                                 9. Напрями використання бюджетних коштів                         гривень                         № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                 1 2 3 4 5                         1 Надання  освіти за рахунок субвенції  з  державного  бюджету  для  осіб   з особливими освітніми потребами 532 911,00 0,00 532 911,00                           УСЬОГО 532 911,00 0,00 532 911,00                                                                                                                                                         10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень                           № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                     1 2 3 4 5                             Усього     0,00                                                                                                                                                           11. Результативні показники бюджетної програми № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 0 затрат           0 Обсяги  субвенції  для  надання   державної    підтримки  особам з особливими освітніми потребами грн. Звітність установи 532 911,00 0,00 532 911,00 0 продукту           0 Кількість дітей  з  особливими  потребами осіб Звітність установи 48,00 0,00 48,00 0 Кількість закладів в яких навчаються діти з особливими потребами од. Звітність установи 10,00 0,00 10,00 0 ефективності           0 Середні витрати на   одну  дитину грн. Розрахунок 11 102,31 0,00 11 102,31                                                                                                                                                                                                                                                                 Селищний голова     А.В Дорошук                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                     Відділ фінансів Цуманської селищної ради                                       (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                       Начальник відділу фінансів     І.М. Привиденець                                                       (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)           03.02.2022                                                                                                                 (Дата погодження)                                                                                                                 М.П.                                                                                                                                                                                                                                                            

15:10 04.02.2022

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь