Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Звіт про проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома ЦНСП за 2020 рік

Дата: 01.07.2021 16:37
Кількість переглядів: 1001

ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Грушевського, 2, смт  Цумань,  Волинська обл., 45233, телефон : 9-43-55,  факс:  9-44-50 Е-mail:  tsuman.sr.soc@ukr.net Код ЄДРПОУ 43529734

30.06.2021р.

                                                                              Звіт

про проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних
послуг відділенням соціальної допомоги вдома Центру надання соціальних послуг за  2020 рік.

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 року №904 "Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг" та згідно Постанови № 449 від І червня 2020р. « Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг , Положення про центр надання соціальних послуг, затвердженого рішенням Цуманської селищної ради № 2/13 від 14.12.2020 року, наказу Директора Центру № 79 від 14.04.2021 року                      Про призначення відповідального та створення комісії з проведення оцінки соціальних послуг у Центрі надання соціальних послуг Цуманської селищної ради проведено внутрішній моніторинг та оцінку якості соціальних послуг в період за 2020 рік.

Підстава: плановий контроль

Мета:

- Визначення відповідності надання послуг державним соціальним стандартам та потребам отримувачів; удосконалення діяльності роботи з організації та надання соціальних послуг.

Наказом директора Центру надання соціальних послуг Цуманської селищної ради від 14.04.2021 року № 79 призначено відповідального та створено комісію з проведення оцінки якості соціальних послуг.

Станом на 31.05.2021 року відділенням соціальної допомоги вдома Центру надання соціальних послуг було обслужено 163 одиноких та одиноко проживаючих непрацездатних громадян та надано 38059 соціальних послуг. Комісією з моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг було обстежено 100 отримувачів соціальних послуг та перевірено 12 соціальних робітників.

Для проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг Центр використовував такі методи оцінки: опитувальник, який заповнюється з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальних послуг соціальним робітником. В опитуванні взяли участь 100 отримувачів соціальної послуги. Також проводилось телефонне опитування. Метою опитування є отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги догляду вдома, вивчення реального стану соціального обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома. Опитування проводили члени комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг. Проаналізовано характер звернень, які реєструються у журналі обліку. За перше півріччя 2021 року звернень на гарячу лінію не було. Всі звернення та заяви розглянуто згідно терміну виконання, урегульовано та задоволено.

Послуги надають 17 соціальних робітників, які відповідно до затверджених директором графіків роботи, відвідують своїх підопічних 2, 3 або 5  разів на тиждень та надають їм соціальні послуги. На платному обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома Центру особи не перебувають. Послуги надаються згідно затвердженого тарифу.

Внутрішню оцінку якості соціальних послуг працівники Центру здійснюють шляхом самооцінки, яку проводять щоденно. Результати самооцінок регулярно обговорюються на виробничих нарадах, які проходять щомісяця. За результатами самооцінки 94 % соціальних робітників одержали оцінку «добре», 6% - оцінку «задовільно».

Самооцінка персоналу, що надає соціальні послуги.

У Центрі проводяться наради із соціальними робітниками, де розглядається самооцінка їх роботи. Що місяця проводяться підсумки такої самооцінки.

Результати самооцінки :

« Оцініть свою роботу »

       Відмінно                              Добре              Задовільно

          0 ( 0%)                            16 ( 94% )           1 ( 6% )

 

Згідно постанови КМУ від 11.03.2020р. №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусної інфекції COVID-19» були вжити додаткові заходи  щодо виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції. 

Таким чином були залучені всі працівники Центру, відбувався постійний моніторинг літніх одиноких громадян з метою визначення їхніх індивідуальних потреб та з метою інформаційно-просвітницької роботи по запобіганню поширення коронавірусної інфекції. Окрім того, під час карантину з 06 по 10 квітня 2020 року працівники Центру доставляли продуктові набори додому підопічним центру, так як Центр надання соціальних послуг Цуманської селищної ради  брав участь у програмі, яка здійснювалася Мінсоцполітики спільно із Національною мережею продуктових магазинів АТБ, а також у доставці пасхальних продуктових наборів.

Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувались показники якості соціальних послуг такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до отримувача соціальних послуг, професійність.

Адресність та індивідуальний підхід:

 

Відділенням соціальної допомоги вдома в повному обсязі (100%) проведено визначення індивідуальних потреб. Індивідуальні плани складено за відповідною формою у двох екземплярах й узгоджено з отримувачем соціальної послуги. Усі індивідуальні плани відповідають визначеним потребам отримувача соціальної послуги.

Забезпечено перегляд індивідуальних планів надання соціальної послуги догляду вдома відповідно до вимог Державного стандарту догляду вдома, а саме: через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома та повторно через півроку. При перегляді індивідуальних планів змін не виявлено.

Результативність:

        Згідно проведеного опитування, в тому числі і телефонного, 100% опитаних підопічних задоволені соціальною послугою догляду вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги. Письмових скарг із сторони підопічних не було.

Своєчасність:

У відділенні соціальної допомоги вдома відповідно до термінів виконується: прийняття рішення щодо надання соціальної послуги догляду вдома, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома у встановлений строк.

Договори, щодо надання соціальної послуги догляду вдома підписані у двосторонньому порядку, 100%.

Під час перевірок роботи надавачів соціальних послуг спеціалістами Центру порушень в обслуговуванні не виявлено. Надання соціальних послуг відбувається у строки та терміни, зазначені у договорі.

Доступність та відкритість:

Розташування ЦНСП  є вдалим, він знаходиться в центрі міста зі зручним транспортним сполученням. На території є місце для паркування транспортних засобів.

При вході до Центру міститься пандус, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, містяться копії буклетів та порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, пам’ятки про Державні стандарти соціальних послуг догляду вдома. З нами можна ознайомитись на сайті Цуманської селищної ради. Приміщення  центру відповідає санітарним та протипожежним вимогам.

Повага до отримувача соціальної послуги:

Під час проведення внутрішнього моніторингу та згідно проведених опитувань, в т.ч. і по телефону, отримувачі соціальної послуги догляду вдома задоволені роботою соціальних робітників. Отримані схвальні відгуки за якісну роботу надавачів послуг.

За результатами перевірок роботи надавачів соціальних послуг відмічено, що скарг від отримувачів соціальних послуг не надходило.

На інформаційному стенді територіального центру соціального обслуговування розміщено інформацію про порядок подання і розгляду скарг.

Професійність:

           Штатний розпис центру сформовано відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням спеціалізації.

Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників "Випуск 80" "Соціальні послуги"

Всі працівники відділення соціальної допомоги вдома ознайомлені з посадовими інструкціями та з правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Центру надання соціальних послуг.

Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляд.

Всі соціальні робітники, які надають соціальну послугу догляду вдома, забезпечені засобами індивідуального захисту: антисептики - 100%, захисні маски - 100%, гумові рукавички - 100%,).

Від отримувачів соціальних послуг письмових скарг не надходило.

Всі дані від громадян про отримання соціальної послуги догляду вдома показують, що вони задоволені на 100%.

Комісія працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання соціальних послуг установою, проведено опитування та анкетування отримувачів соціальних послуг, проаналізовано отримані дані.

За результатами були визначені заходи для покращення стану надання соціальних послуг.

Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювались статуси, які переважали).

Показники якості

Від 80% до 100%

(добре)

Від 51% до 79% (задовільно)

Від 0% до 50% (незадовільно)

Адресність     та

індивідуальний підхід

Добре

 

 

Результативність

Добре

-

-

Своєчасність

Добре

-

-

 

 

Доступність

Добре

-

-

Повага           до

гідності отримувача соціальної послуги

Добре

 

 

Професійність

Добре

-

-

 

 

 

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом що надає соціальну послугу

"добре"

Продовжувати роботу із суб’єктом

"задовільно"

-

"незадовільно"

-

 

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги догляду вдома показники відповідають встановленому рівню - "Добре".

Заплановані заходи для покращення соціальної допомоги вдома територіального центру:

підвищувати рівень кваліфікації соціальних робітників за допомогою навчальних семінарів;

в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально- технічної бази відділення соціальної допомоги вдома в частині забезпечення соціальних робітників тонометрами та засобами захисту;

продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги;

своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги, та інших необхідних форм та забезпечувати оформлення документації відповідно до вимог законодавства;

проводити відповідну роботу з надавачами соціальних послуг щодо підвищення якості соціального обслуговування отримувачів послуг;

проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг;

переглядати дати та особові справи громадян, які перебувають на обслуговуванні у відділенні та проводити повторне визначення індивідуальних потреб один раз на півроку;

згідно карт визначення індивідуальних потреб здійснити перегляд індивідуальних планів один раз на півроку.

Директор Центру                                                           Тетяна ГРИЦАЙ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь