Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Ківерцівський центр первинної медичної допомоги Ківерцівської міської ради» на 2024 рік

Дата: 07.02.2024 15:59
Кількість переглядів: 84

Цуманська селищна рада

восьмого скликання

РІШЕННЯ

_________ 2024 року                      смт.. Цумань                                                          № _____

 

Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Ківерцівський центр первинної медичної допомоги Ківерцівської міської ради» на 2024 рік

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального підприємства «Ківерцівський центр первинної медичної допомоги Ківерцівської міської ради» на 2024 рік (далі – Програма) (додається).
 2. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, економічного розвитку, підприємництва та комунального майна.

 

 

 

Селищний голова                                                                         Анатолій ДОРОШУК

 

Додаток    до рішення селищної ради

№____ від _______ року

 

ПРОГРАМА

ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«КІВЕРЦІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ КІВЕРЦІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»  НА 2024 РІК

 

  1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор                         розроблення Програми

Комунальне    підприємство «Ківерцівський центр первинної медичної допомоги Ківерцівської міської

ради»

2.

Розробник Програми

Комунальне    підприємство «Ківерцівський центр первинної медичної допомоги Ківерцівської міської

ради»

3.

Співрозробники Програми

Цуманська селищна рада

4.

Відповідальний виконавець Програми

Комунальне    підприємство «Ківерцівський центр первинної медичної допомоги Ківерцівської міської

ради»

5.

Учасники Програми

Комунальне    підприємство «Ківерцівський центр первинної медичної допомоги Ківерцівської міської

ради», Цуманська ТГ

6.

Термін реалізації Програми

2024 рік

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Цуманської ТГ

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації

Програми

3328,9 тис.грн.

 

 

  1. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма

Підприємство створене за рішенням Ківерцівської районної ради від 20.03.2018 №25/41 «Про реорганізацію комунального закладу «Ківерцівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» шляхом перетворення у некомерційне: Комунальне підприємство «Ківерцівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Ківерцівської районної ради Волинської області» та є його правонаступником.

Комунальне підприємство належить до сфери управління Ківерцівської міської ради. Комунальне підприємство «Ківерцівський центр первинної медичної допомоги Ківерцівської міської ради» є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної особи. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, органах Державного казначейства.

Програма фінансової підтримки КП «Ківерцівський центр первинної медичної допомоги Ківерцівської міської ради» на 2024 рік (далі – Програма) розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», схваленої розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №1013-р., Методичних рекомендацій з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства, схвалених робочою групою з питань реформи фінансування сфери охорони здоров’я України від 14 лютого 2018 року та інших нормативно-правових актів.

Комунальне підприємство «Ківерцівський центр первинної медичної допомоги Ківерцівської міської ради» здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку, згідно з нормами відповідних законів та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров’я населення та інші соціальні результати.

У Програмі визначено цілі розвитку комунального підприємства «Ківерцівський центр первинної медичної допомоги Ківерцівської міської ради», визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню кваліфікованої первинної медичної допомоги населенню.

Програма дасть можливість застосовувати програмно-цільовий метод фінансування та залучити додаткові кошти із бюджету ТГ та інших джерел, не заборонених законодавством для вирішення проблемних питань сфери охорони здоров’я.

 

  1. Визначення мети Програми

Основною метою діяльності комунального підприємства «Ківерцівський центр первинної медичної допомоги Ківерцівської міської ради» є медична практика, спрямована на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, здійснення іншої діяльності в сфері охорони здоров’я, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, розвиток медичної бази шляхом технічного забезпечення.

Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальним підприємством «Ківерцівський центр первинної медичної допомоги Ківерцівської міської ради».

Основним підходом до концепції реформування є створення належних відповідних умов надання якісної, своєчасної медичної допомоги.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:

 • розвиток первинної медичної допомоги;
 • створення системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові;
 • запровадження в лікувальну практику сучасних медичних технологій;
 • забезпечення медичної підтримки здорового способу життя.

 

  1. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та

джерел фінансування

Оптимальним варіантом розв’язання проблем цієї Програми пропонується надання кваліфікованої первинної медичної допомоги, а також лікувально-профілактичної допомоги у відповідності з договорами про надання медичних послуг громадянам України.

Виконання Програми здійснюється згідно із затвердженим планом фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

 • коштів місцевих бюджетів;
 • коштів обласного і державного бюджетів;
 • інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються підприємством на виконання запланованих заходів Програми.

Підприємство є одержувачем коштів та має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної фінансової підтримки.

 

  1. Строки та етапи виконання Програми

Програма реалізується протягом 2024 року.

 

  1. Перелік завдань і заходів та результативні показники

№ з/п

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги

фінансуванн, тис.грн

Всього

1

2

3

4

5

1

Заробітна плата та нарахування на заробітну плату

2024

Бюджет Цуманської ТГ

1100,8

2

Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів

         2024

Бюджет Цуманської ТГ

676,0

3

Продукти харчування (харчовий продукт для спеціальних медичних цілей для дітей хворих на фенілкетонурію)

          2024

Бюджет Цуманської ТГ

600,0

4

Оплата послуг (крім комунальних)

          2024

Бюджет Цуманської ТГ

200,0

 

5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (відшкодування водопостачання Цуманській лікарні, оплату електроенергії, оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг)

          2024

Бюджет Цуманської ТГ

752,1

 

Загальна сума

                                                                 3328,9

 

 

Виконання Програми дає змогу:

 • підвищити ефективність роботи;
 • збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається лікарями комунального;
 • сформувати   систему    надання   населенню   високоякісної              медичної допомоги, удосконалення лікувального процесу;
 • підвищити якість надання медичної допомоги;
 • покращення умов перебування пацієнтів;
 • заохочення    медичного персоналу до професійної діяльності;
 • забезпечення збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази, її модернізація;
 • покращення оснащення комунального підприємства відповідно до рекомендованих табелів оснащення та нормативів;
 • забезпечення створення та оновлення інформаційної бази даних пролікованих хворих у медичному підприємстві;
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, в т.ч. організація надання населенню медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством.

 

  1. Напрями діяльності та Заходи Програми

Програмою визначено такі основні заходи:

 • здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення медичного обслуговування населення, шляхом надання йому кваліфікованої первинної медичної допомоги у відповідності до здійснення фінансування з місцевого бюджету шляхом надання фінансової підтримки підприємства;
 • удосконалення лікувального процесу;
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, в т.ч. організація надання населенню медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством;
  • придбання медикаментів для діяльності підприємства;
  • оплата комунальних послуг підприємства.

 

  1. Координація та контроль за ходом виконанням Програми

Координацію виконання Програми здійснює комунальне підприємство «Ківерцівський центр первинної медичної допомоги Ківерцівської міської ради», а контроль за виконанням - постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів, економічного розвитку, підприємництва та комунального майна.

У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та вносить їх на розгляд сесії селищної ради.

 

 

Селищний голова                                                                    Анатолій ДОРОШУК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь