Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про  бюджет Цуманської селищної територіальної громади на 2024 рік                 

Дата: 11.12.2023 11:04
Кількість переглядів: 221

Фото без опису

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

              

                РІШЕННЯ(ПРОЄКТ)

                

 

від  «    »   грудня   2023р.                смт.Цумань                                        31/    

 

 

     

 

Про  бюджет Цуманської селищної

територіальної громади на 2024 рік

                

                                                      

0352400000

(код бюджету)

 

       Керуючись Бюджетним кодексом України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2024 рік» селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Визначити на 2024 рік:

        доходи  бюджету селищної територіальної громади у сумі 170916500  гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету селищної територіальної громади –  166826500  гривень, доходи спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади –  4090000  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

        видатки бюджету селищної територіальної громади у сумі 170916500 гривень, у тому числі  видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади – 166826500   гривень, видатки спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади – 4090000 гривень;

       повернення кредитів до бюджету селищної територіальної громади у сумі 28 000 грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади – 31800 грн;

       надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади у сумі 28 000 грн, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади – 31800 грн;

      оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селищної територіальної громади у розмірі 200000 гривень, що становить 0,12 відсотка видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади, визначених цим пунктом;

         резервний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 100000 гривень, що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади, визначених цим пунктом.

        2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 2 до цього рішення.

         3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно із додатком 3 до цього рішення.

 

  Відповідно до пункту 48 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України установити, що кошти цільових субвенції з бюджету громади (крім субвенцій, що надаються за рахунок коштів цільових трансфертів з державного бюджету), визначені у розписі бюджету громади як видатки споживання, можуть спрямовуватись з інших бюджетів на видатки розвитку відповідно до цільового призначення субвенцій, визначеного у додатку 2 до рішення.

 

    Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право селищному голові вносити зміни в частині збільшення показників міжбюджетних відносин державного та інших місцевих бюджетів з бюджетом селищної територіальної громади у період між сесіями селищної ради протягом року.

        4. Затвердити розподіл витрат бюджету селищної територіальної громади на реалізацію місцевих програм   у сумі  414000 гривень згідно із додатком 4 до цього рішення.

        5. Установити, що у загальному фонді бюджету Цуманської селищної територіальної громади на 2024 рік:

1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею  64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є джерела, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15, статті 72 Бюджетного кодексу України.

        6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік:

1) у частині доходів є доходи та трансферти, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та залишок коштів спеціального фонду а також надходження, передбачені статею 23 Закону України « Про Державний бюджет на 2024 рік».

        7. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади:

   згідно з пунктом 1 частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України ( відповідні залишки коштів спеціального фонду- на виплати, визначені статтею 46 Закону УКраїни «Про Державний бюджет України на 2024 рік»);

   згідно з пунктом 2 частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на охорону та раціональне використання природних ресурсів;

   згідно з пунктом 4 та 4¹ частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію природоохоронних заходів ( відповідні залишки коштів спеціального фонду- на виплати, визначені статтею 46 Закону УКраїни «Про Державний бюджет України на 2024 рік»);

згідно з пунктом 6 частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 8 частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на видатки цільового фонду, створеного селищною радою;

згідно з пунктом 9 частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на заходи, визначені надавачами відповідних субвенцій;

згідно з пунктом 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на надання кредитів з бюджету територіальної громади молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (відповідні залишки коштів спеціального фонду – на витрати, визначені статтею 46 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»);

згідно з пунктом 12 частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктом 202 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу України

       8. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету селищної територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплату енергосервісу.

      Установити , що норма цього пункту застосовується  з урахуванням вимог пункту 22 Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України.

       9. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити начальнику відділу фінансів Цуманської селищної ради у 2024 році здійснювати розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів бюджету Цуманської селищної територіальної громади на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду бюджету Цуманської селищної територіальної громади, та шляхом придбання державних цінних паперів.

      10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищному голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів Цуманської селищної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

       11. Головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про  бюджет селищної територіальної громади відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2025 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

12. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право селищному голові за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань  фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій і міжнародного співробітництва  перерозподіляти видатки загального та спеціального фонду, визначені  головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади цим рішенням, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів селищного бюджету, в тому числі у частині перерозподілу:

1) видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади;

2) видатків у межах однієї бюджетної програми, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади, та за економічною класифікацією видатків, з урахуванням обмежень, визначених частиною 11 статті 23 Бюджетного кодексу України;

3) коштів на реалізацію  селищних програм, що фінансуються з бюджету селищної територіальної громади;

4) об’єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади.

    Установити, що, у разі зміни назв структурних підрозділів селищної ради, повноваження головних розпорядників коштів бюджету територіальної громади, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам селищної ради, які є їх правонаступниками.

    Цуманській селищній раді, управлінню Державної казначейської служби України у Волинської області після зміни назв структурних підрозділів селищної ради забезпечити зміни назв розпорядників коштів бюджету селищної територіальної громади у документах, що використовуються у бюджетному процесі.

    Установити, що передача бюджетних призначень від головних розпорядників коштів бюджету територіальної громади новоствореним  структурним підрозділам селищної ради у 2024 році здійснюється відповідно до вимог частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

    13. Відділу фінансів селищної ради у разі внесення змін до чинних нормативно-правових документів Міністерства фінансів України щодо класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів забезпечити врахування відповідних змін при складанні і виконанні розпису бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік та врахувати зміни у класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення.

    14. Додатки 1 – 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

    15. Рішення про  бюджет селищної територіальної громади на 2024рік набирає чинності з 01 січня 2024року.

     16.   Секретарю селищної ради Януль Т.І. забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

     17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Селищний голова                                                              Анатолій ДОРОШУК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь