Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в Цуманській ТГ на 2024-2026 роки

Дата: 04.12.2023 09:22
Кількість переглядів: 92

                                                          

  ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

                     ПРОЕКТ РІШЕННЯ                     

 

                                        

Про затвердження Програми розвитку

фізичної культури і спорту в Цуманській ТГ

на 2024-2026 роки


        Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні»,статей 16,27  Закону України «Про фізичну культуру і спорт»,   Цуманська селищна рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури, спорту та туризму в Цуманській ТГ на 2024-2026 роки, згідно додатку.
 2. Затвердити заходи по виконанню Програми розвитку фізично культури,спорту та туризму в Цуманській ТГ на 2024-2026роки згідно додатку 2
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

з питань бюджету,фінансів,планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                  Анатолій ДОРОШУК

 

 

 

 

 

  

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           
Додаток  1                  

до проекту рішення сесії селищної   ради

від ________

 

Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2024-2026 роки у Цуманській територіальний громаді

 

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення

Програми:

 Відділ освіти, молоді та спорту Цуманської

 селищної ради

 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України від 24.12.1993р. № 1724-VI «Про фізичну культуру і спорт» (зі змінами);

План основних напрямкiв роботи управлiння у справах молодi та спорту Волинської облдержадмiнiстрацii на 2021рік №307від 22.12.2020р.

3.

Розробник Програми

 Відділ освіти,молоді та спорту Цуманської селищної ради

4.

Співрозробники Програми

Центр культури, дозвілля та спорту Цуманської селищної ради, заклади освіти Цуманської  ТГ.

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти,молоді та спорту Цуманської селищної ради

6.

Учасники Програми

Центр культури, дозвілля та спорту Цуманської селищної ради, заклади освіти Цуманської  ТГ.

7.

Терміни реалізації

Програми

2024 – 2026 роки

8.

Перелік бюджетів, що

беруть участь у виконанні

місцевий бюджет

 

 

9.

 

 

Основні джерела

фінансування Програми

 • місцевий бюджет;
 • кошти громадських організацій;
 • кошти підприємств та організацій;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України

 

2. Загальні положення

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» і розрахована на 2024-2026 роки, що дасть можливість виконати поставлені завдання згідно із сучасними потребами економічного та соціального розвитку країни.

Фізична культура і спорт є складовими частинами виховного процесу дітей, молоді і повноцінного життя дорослого населення. Основне її призначення – зміцнення здоров’я, підвищення фізичних та функціональних можливостей організму людини, забезпечення здорового дозвілля, утвердження авторитету Цуманської  ТГ в області та в Україні.

Необхідність подальшого розвитку та стимулювання спортивної галузі у громаді зумовили розробку даної програми, яка охоплює період з 2024 по 2026 роки та містить план заходів із вдосконалення спортивно-оздоровчої сфери, а також активне спрямування та залучення бюджетних та позабюджетних коштів позабюджетних коштів, інвестицій, покращення матеріально-технічної бази, пропагування здорового способу життя та оздоровлення населення.

 

3. Мета Програми

Метою Програми є вдосконалення організаційних та нормативно-правових механізмів та здійснення комплексно-пріоритетних заходів, що спрямовані на подальший розвиток сфери фізичної культури та спорту в Цуманській  територіальній громаді: проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно масової роботи у закладах освіти та місцях відпочинку громадян, заохочення заняття спортом серед дитячо-юнацького населення громади, поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, медичного та інформаційного забезпечення спортивно-оздоровчої роботи, нагородження, відзначення та стимулювання переможців та учасників обласних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних змагань, галузевих спартакіад, чемпіонатів України, інших спортивно-оздоровчих заходів.

 

4. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

 • запровадження у закладів освіти ТГ усіх типів та форм власності рухової активності та посилення культивації різних видів спорту;
 • забезпечення закладів освіти ТГ спортивним обладнанням та інвентарем;
 • інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурно- спортивної діяльності та розвиток різних видів спорту з урахуванням місцевих особливостей і економічних факторів;
 • удосконалення системи формування та підготовки збірних команд громади;
 • збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування;
 • залучення фізкультурно-спортивних, дитячих, молодіжних громадських організації, об’єднань, клубів до реалізації заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту;
 • створення необхідних умов для розвитку сфери фізичної культури, культивування різноманітних видів спорту у Цуманській ТГ

 

-удосконалення системи дитячо-юнацького спорту в об’єднаній територіальній громаді;

 • активізація співпраці із іншими територіальними громадами у проведенні спортивних заходів різного рівня;
 • підтримка (у тому числі фінансова) програм та заходів фізкультурно- спортивних, дитячих, молодіжних громадських організацій, об’єднань і клубів, їх заходів і програм, спрямованих на розвиток сфери фізичної культури і спорту у Цуманській ТГ;
 • заохочення та відзначення переможців та призерів спортивних змагань та спортивно-оздоровчих заходів різного рівня, підтримка ветеранів спорту.

 

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються для виконання програм і заходів з розвитку фізичної культури і спорту, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, враховуючи власні ресурси громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, підприємств і організацій різних форм власності, вітчизняних та іноземних інвесторів, спонсорів, власні кошти громадян.

Обсяги видатків місцевого бюджету на виконання Програми щорічно визначаються у межах кошторисних бюджетних призначень на відповідні роки.

 

6. Напрями реалізації Програми:

  • створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах закладів освіти, установах громади;
  • здійснення заходів щодо облаштування та поточного ремонту спортивних споруд у громаді за рахунок бюджету громади, позабюджетних коштів, коштів комерційних структур, які працюють на території громади;
  • виділення коштів на фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед широких верств населення;
  • проведення спортивно-масових заходів в громаді та участь у обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях з видів спорту та у галузевих спартакіадах (спортивні ігри);
  • залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою і спортом у Центрі культури, молоді та спорту Цуманської селищної ради;
  • облаштування існуючих капітальних спортивних споруд, будівництво майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням;
  • покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

 

7. Медичне забезпечення Програми

Планується залучати працівників медичних закладів під час проведення спортивних змагань на території громади для забезпечення надання кваліфікованої невідкладної медичної допомоги учасникам змагань.

 

 

 

8. Очікувані  результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть можливість:

 

 • збільшити   загальну   чисельність населення, залученого   до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;
 • регулярно проводити спортивно-оздоровчі заходи різного рівня на території ТГ;
 • зменшити кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;
 • створити цивілізовані умови для соціальної адаптації та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 • удосконалити систему підготовки спортсменів, покращити результати виступів спортсменів та збільшити кількість завойованих спортсменами нагород на обласних змаганнях, що сприятиме затвердженню патріотичних почуттів у громадян та підвищенню авторитету Цуманської ТГ у обласному та всеукраїнському спортивному співтоваристві.

 

9. Координація діяльності та контроль за виконанням Програми

 

Координація діяльності та контроль за виконанням Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2024-2026 роки у Цуманській територіальний громаді покладається на постійну комісію з гуманітарних питань, на постійну комісію з питань бюджету,фінансів,планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

Селищний голова                                                                      Анатолій ДОРОШУК                 

 

                                                                                                            Додаток 2

до Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2024-2026 роки у Цуманській селищній раді

                           

                   Заходи Програми розвитку фізичної культури ,спорту та туризму

                                                        в Цуманській ТГ на 2024-2026 роки

 

п/п

Найменування заходів

Орієнтовна сума коштів тис.грн

 на 1 рік.

Вид фінансування

Терміни реалізації,

місяць/рік

Відповідальні виконавці

Примітки та пояснення.

1.

Будівництво(ремонт ,реконструкція)спортивного комплексу на території Цуманської ТГ

В межах фінансових можливостей

Власні кошти ,кошти спонсорів та донорів.

2024-2026

 

Голова та депутати

громади

 

2.

Реконструкція футбольного поля (40*60) із штучним покриттям на території Цуманського  стадіону.

В межах фінансових можливостей

Власні кошти ,кошти спонсорів та донорів.

2024-2026

Голова та депутати громади,

спонсори.

 

3.

Облаштування стадіону с.Липне

В межах фінансових можливостей

Власні кошти, кошти спонсорів та донорів

2024-2026

Голова та депутати громади,

спонсори

 

4.

Облаштування стадіону с.Холоневичі.

В межах фінансових можливостей

Власні кошти, кошти спонсорів та донорів

2024-2026

 

5.

Організація та забезпечення футбольних команд(згідно вікових категорій)

        80

Власні кошти, кошти спонсорів та донорів

2024-2026

Голова та депутати громади,

виконавчий комітет  ,інші зацікавлені сторони

 

 

дитяча (до 12 років)

 

 

 

 

 

заявка на турнір

 

10

Власні кошти

2024-2026

 

 

забезпечення виїзних ігор

20

Власні кошти ,кошти спонсорів та донорів.

2024-2026

 

 

придбання форми ,інвентарю

20

Власні кошти

2024-2026

 

 

Юнацька (до 18 років)

 

 

 

 

 

заявка на турнір

15

Власні кошти

2024-2026

 

 

забезпечення виїзних ігор

50

Власні кошти ,кошти спонсорів та донорів

2024-2026

 

 

придбання форми ,інвентарю

20

Власні кошти

2024-2026

 

 

 

Доросла(18+років)

 

 

 

 

 

заявка на турнір

15

Власні кошти

2024-2026

 

 

забезпечення виїзних ігор

20

Власні кошти ,кошти спонсорів та донорів

2024-2026

 

 

 

придбання форми ,інвентарю

10

Власні кошти

2024-2026

 

 

6.

Відновлення пляжного волейбольного поля  смт.Цумань 

10

Власні кошти ,кошти спонсорів та донорів

2024-2026

Активна молодь

громади

Білий міст біля р.Путилівки

7.

Організація та забезпечення виїзних змагань  баскетбольних та  волейбольних команд

10

Власні кошти ,кошти спонсорів та донорів

2024-2026

Голова та депутати

громади

 

8.

 Забезпечення секції дзюдо(придбання інвентарю),організація виїзних  турнірів.

10

Власні кошти ,кошти спонсорів та донорів

2024-2026

 

9.

Організація та забезпечення легкоатлетичних змагань.

20

Власні кошти ,кошти спонсорів та донорів

2024-2026

 

10.

Організація  туристичних злетів  та змагань.

5

Власні кошти ,кошти спонсорів та донорів

2024-2026

 

11.

Організація змагань з настільного тенісу.

10

Власні кошти

2024-2026

 

Турніри з настільного тенісу.

10

12.

Шахові ,шашкові турніри.

5

Власні кошти

 

Голова та депутати громади

 

13.

Організація та проведення  масових фізкультурно-спортивних заходів, а саме спартакіад «Здоров’я», змагання  «Веселі старти»  інші заходи.

15

Власні кошти

2024-2026

 

14.

Придбання іншого спортивного інвентаря та обладнання .

80

Власні кошти ,кошти спонсорів та донорів

2024-2026

 

 

Всього на 1 рік

435

 

 

 

 

 

Всього на 2024-2026рр

1,305 000

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                 Тетяна ЯНУЛЬ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь