Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про затвердження Програми підтримки органів виконавчої влади у Луцькому районі на 2023 рік

Дата: 22.11.2023 13:16
Кількість переглядів: 113

 

 

   ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

                                                          РІШЕННЯ (ПРОЄКТ)

 

від  «    »  листопада       2023р.                  смт.Цумань                                        30/  

 

Про затвердження Програми підтримки

органів виконавчої влади у Луцькому

районі на 2023 рік

 

Відповідно до пунктів 22, 27 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, розглянувши проєкт  Програми підтримки органів виконавчої влади у Луцькому районі на 2023 рік, враховуючи рекомендацій постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій і міжнародного співробітництва від   .11.2023р., селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму підтримки органів виконавчої влади у Луцькому районі на 2023 рік (додається).

 1. Відділу фінансів Цуманської селищної ради при внесенні змін до бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік передбачити кошти на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових можливостей.

 

 

 

 

Селищний  голова                                                                Анатолій ДОРОШУК

 

 

ПРОГРАМА
підтримки органів виконавчої влади у
Луцькому  районі
на 2023 рік

смт.Цумань

 

ЗМІСТ

Паспорт програми

 1. Загальні положення
 2. Мета програми
 3. Фінансове забезпечення програми
 4. Основні заходи програми
 5. Відповідальні виконавці та контроль за виконанням програми

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення

Програми

Луцька районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

 

3.

Розробники Програми

Луцька районна державна адміністрація

4.

Відповідальні виконавці

Програми

Луцька районна державна адміністрація та її структурні підрозділи

5.

Виконавці Програми

Відділ фінансів Цуманської селищної ради, Луцька районна державна адміністрація

6.

Термін реалізації Програми

2023 рік

7.

Мета Програми

Передача фінансових ресурсів для виконання повноважень в повному обсязі

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: зокрема:

 • коштів бюджету селищної територіальної громади;
 • інші джерела.

Бюджет           Цуманської                        селищної

територіальної громади у сумі 100,0 тис. гри.

9.

Очікувані результати виконання

Виконання в більш якісній мірі повноважень райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Уникнення соціальної напруги серед працівників       районної державної

адміністрації через неналежні умови праці.                          

10.

Ключові показники ефективності

Виконання повноважень в повному обсязі

 

1. Загальні положення

Луцька районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює функції виконавчої влади на території Цуманської селищної територіальної громади.

Для забезпечення більш ефективного та продуктивного здійснення делегованих повноважень, переданих районною радою та функцій покладених державою, з метою оперативного вивчення та розв’язання соціально - економічних проблем громади, райдержадміністрації необхідно проводити семінари, наради, колегії, готувати аналітичні довідки, листи, підтримувати телефонний зв’язок з громадою, здійснювати робочі поїздки в селища та села громади тощо. Проведення вищевказаних заходів потребує відповідного фінансування.

Однак, фінансування видатків Луцької районної державної адміністрації з державного бюджету не забезпечує витрати на виконання повноважень в повному обсязі.

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» делегування радами повноважень місцевим державним адміністраціям супроводжується передачею фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення.        

2. Мета програми

Метою програми є забезпечення виконання Луцькою районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами повноважень, делегованих їй районною радою і як наслідок покращення соціально-економічного та культурного розвитку району та громади, підвищення рівня життя жителів району та територіальної громади.

                       3. Фінансове забезпечення програми

Згідно із статтею 85 Бюджетного кодексу України, в умовах відсутності заборгованості місцевого бюджету за захищеними статтями видатків, протягом року фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок вільного залишку бюджетних коштів у 2023 році або перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету селищної територіальної громади і спрямовуються у вигляді субвенції 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів».

Виконання заходів програми фінансується із бюджету селищної територіальної громади згідно з додатком 1. Програма виконується у 2023 році.

 1. Основні заходи програми

Фінансові ресурси бюджету Цуманської селищної територіальної громади використовуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами, згідно з додатком 2:                                                .

 • на матеріально-технічне забезпечення діяльності райдержадміністрацїї та її структурних підрозділів.

Використання цих фінансових ресурсів дозволить забезпечити виконання райдержадміністрацією делегованих їй рішенням районної ради  повноважень, зокрема щодо:

 1. підготовки і внесення на розгляд ради проектів програм соціально -

економічного та культурного розвитку селищної територіальної громади, цільових програм з інших питань;                                                                    

 1. підготовки пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку селищної територіальної громади;
 2. забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку громади, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів громади;
 3. підготовки і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України;
 4. сприяння інвестиційній діяльності на території громади;
 5. об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ, та організацій і населення, розташованих на території громади, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;
 6. залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення громади, координації цієї роботи;
 7. підготовки питань про визначення у встановленому законом порядку

території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;                                        

 1. організації охорони, реставрації, використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення;
 2. видачі відповідно до законодавства забудовникам містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів;
 3. забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, туризму. Сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно - культурних традицій населення, художніх промислів, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та
  неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді;
 4. здійснення необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;
 5. координації на території громади діяльності місцевих землевпорядних

органів;                                                                                                               

 1. здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;
 2. забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих громадою;
 3. функції оперативного управління об’єктами спільної власності територіальних громад.

Досягнення поставлених завдань можливе за наявності кваліфікованого кадрового потенціалу, здатного до генерування ідей, креативного мислення, постійного підвищення свого кваліфікаційного рівня та належного матеріально - технічного забезпечення.

Одним із вагомих факторів спрямування активності  працівників на досягнення конкретних результатів є мотивація (стимулювання). Ефективність мотивації та стимулювання значною мірою пов’язана з проблемою диференціації доходів працівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

Відповідальні виконавці та контроль за виконанням програми

Відповідальним виконавцем програми є Луцька районна державна адміністрація та її структурні підрозділи.                                                        

Контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально - економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Додаток 1

до Програми підтримки органів виконавчої влади у Луцькому районі на 2023 рік

Ресурсне забезпечення
Програми підтримки
органів виконавчої влади
у Луцькому районі на 2023 рік

тис, грн.

Обсяг коштів, які пропонується спрямувати на виконання Програми

Етапи виконання програми

Всього витрат на виконання Програми

І

2023 рік

Обсяг ресурсів всього

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми підтримки органів виконавчої влади у Луцькому районі на 2023 рік

Завдання Програми підтримки
органів виконавчої влади
у Луцькому районі
на 2023 рік

№ з/п

Назва завдання

Бюджет селищної територіальної громади, тис. грн.

2023 рік

1.

На матеріально технічне забезпечення

50,0

2.

Оплата послуг  (крім комунальних), в тому числі оплата послуг зв’язку

50,0

 

Разом

100,0

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь