Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Цуманської територіальної громади на 2024 рік 

Дата: 30.06.2023 11:09
Кількість переглядів: 104

                                                                    Фото без опису

                                ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

                                  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                            ПРОЄКТ-РІШЕННЯ

 

                                 2023 року                 смт. Цумань                                              

 

Про встановлення ставок та пільг із
сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на території

Цуманської територіальної громади на 2024 рік 

 

Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Установити на території Цуманської територіальної громади податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 1).

3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування, соцільно-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова Пелех М.В.)

5. Рішення Цуманської селищної  ради №8/3 від 09.07.2021 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2024 рік» визнати таким, що втратило чинність з 1 січня 2024 року.

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2024 року.

 

 Селищний голова                                                   Анатолій ДОРОШУК                                                                                                            

                                                                                                 

                                                                                                    Додаток 1

до рішення про встановлення ставок

та пільг на нерухоме майно, відмінне

від земельної ділянки

ПОЛОЖЕННЯ

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Загальні положення

Положення про податок на майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Положення) визначає механізм справляння, розміри, порядок обчислення та сплати до місцевого бюджету податку на майно.

Положення розроблено відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податкового кодексу України.

2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2. Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2. пункту 266.4 ст. 266 ПКУ за переліком згідно додатку №2 до даного Положення.

6. Ставка податку

6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування (додаток №1 до Положення).

7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної

суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про прийняття податків.

11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

11.2. У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове/податкові повідомлення-рішення у строки, встановлені підпунктом 8.2 пункту 8 цього Положення, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої Податковим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

11.3. Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом 102.1 статті 102 Податкового Кодексу.

 

Селищний голова                                       Анатолій ДОРОШУК

Додаток 1

до  Положення про податок на нерухоме майно,

 відмінне від земельної ділянки

 

 

 

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки встановлюються на 2024 рік та вводяться в дію з 01 січня 2024 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

03

05

0721855700

смт. Цумань

0721855701

с. Кадище

0721855702

с. Берестяне

0721855703

с. Городище

0721855704

с. Знамирівка

0721855705

с. Клубочин

0721855706

с. Липне

0721855707

с. Сильне

0721855708

с. Холоневичі

0721883801

с. Карпилівка

0721882401

с. Дубище

0721882403

c. Башлики

0721882405

с. Ромашківка

0721881301

c. Гремяче

0721881302

с. Скреготівка

0721881303

с.Яківці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 
 

11

Будівлі житлові

 

 

111

Будинки одноквартирні

 

1110

Будинки одноквартирні5

 

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,300

0,170

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,300

0,170

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,300

0,170

 

1110.4

Будинки дачні та садові

0,300

0,170

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

 

 

1121

Будинки з двома квартирами5

 

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,300

0,170

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,300

0,170

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

 

 

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,300

0,170

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,300

0,170

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,300

0,170

 

113

Гуртожитки5

 

 

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,000

0,000

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

0,000

0,000

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

0,000

0,000

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та осіб з інвалідністю5

0,000

0,000

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

0,000

0,000

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

0,000

0,000

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,000

0,000

 

12

Будівлі нежитлові

 

 

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

 

1211

Будівлі готельні

 

1211.1

Готелі

0,300

0,170

 

1211.2

Мотелі

0,300

0,100

 

1211.3

Кемпінги

0,300

0,100

 

1211.4

Пансіонати

0,300

0,100

 

1211.5

Ресторани та бари

0,300

0,200

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

 

 

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

0,100

0,100

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,100

0,100

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0,100

0,100

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,100

0,100

 

122

Будівлі офісні

 

 

1220

Будівлі офісні5

 

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0,000

0,000

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,500

0,500

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

Х

Х

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

Х

Х

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,020

0,020

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,300

0,170

 

123

Будівлі торговельні

 

 

1230

Будівлі торговельні

 

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,500

0,170

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0,500

0,170

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,500

0,170

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,300

0,170

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,300

0,100

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,300

0,170

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,300

0,170

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

 

 

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

 

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,300

0,100

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,100

0,100

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

Х

Х

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

Х

Х

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

Х

Х

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

Х

Х

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

Х

Х

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

Х

Х

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,500

0,100

 

1242

Гаражі

 

 

1242.1

Гаражі наземні

0,500

0,170

 

1242.2

Гаражі підземні

0,500

0,170

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,500

0,170

 

1242.4

Навіси для велосипедів

0,100

0,100

 

125

Будівлі промислові та склади

 

 

1251

Будівлі промислові5

 

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

0,250

0,170

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

0,250

0,170

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

0,250

0,170

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

0,250

0,170

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

0,250

0,170

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

0,250

0,170

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

0,250

0,170

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

0,250

0,170

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

0,250

0,170

 

1252

Резервуари, силоси та склади

 

 

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,300

0,100

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,300

0,100

 

1252.3

Силоси для зерна

0,100

0,100

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,100

0,100

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,500

0,170

 

1252.6

Холодильники

0,500

0,170

 

1252.7

Складські майданчики

0,500

0,170

 

1252.8

Склади універсальні

0,500

0,170

 

1252.9

Склади та сховища інші5

0,500

0,100

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

 

 

1261

Будівлі для публічних виступів

 

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0,100

0,100

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

0,100

0,100

 

1261.3

Цирки

0,100

0,100

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

1,500

1,500

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,100

0,100

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0,100

0,100

 

1262

Музеї та бібліотеки

 

 

1262.1

Музеї та художні галереї5

0,000

0,000

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

0,000

0,000

 

1262.3

Технічні центри

0,100

0,100

 

1262.4

Планетарії5

Х

Х

 

1262.5

Будівлі архівів5

0,100

0,100

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

0,100

0,100

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

 

 

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

Х

Х

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

Х

Х

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0,000

0,000

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

Х

Х

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0,000

0,000

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

Х

Х

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

Х

Х

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

Х

Х

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

Х

Х

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

 

 

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

0,000

0,000

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

0,000

0,000

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

0,000

0,000

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

0,000

0,000

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

0,000

0,000

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

0,000

0,000

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

0,000

0,000

 

1265

Зали спортивні5

 

 

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,100

0,100

 

1265.2

Басейни криті для плавання

0,100

0,100

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

Х

Х

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0,100

0,100

 

1265.5

Тири

0,100

0,100

 

1265.9

Зали спортивні інші

0,100

0,100

 

127

Будівлі нежитлові інші

 

 

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

 

1271.1

Будівлі для тваринництва5

0,100

0,100

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

0,100

0,100

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0,100

0,100

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

0,100

0,100

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

0,100

0,100

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

0,100

0,100

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

0,100

0,100

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

0,100

0,100

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0,100

0,100

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

 

 

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

0,010

0,010

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0,300

0,300

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

0,010

0,010

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

 

 

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

0,100

0,100

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

0,100

0,100

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

0,100

0,100

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

 

 

1274.1

Казарми Збройних Сил5

0,100

0,100

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

 

0,100

0,100

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

0,100

0,100

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0,250

0,170

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,100

0,100

 
         

 

 

 

   Селищний голова                                                         Анатолій ДОРОШУК

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

     

 

Додаток 2
до Положення про податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

 

Пільги встановлюються на 2024 рік та вводяться в дію  з 01 січня  2024 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

03

05

0721855700

смт. Цумань

0721855701

с. Кадище

0721855702

с. Берестяне

0721855703

с. Городище

0721855704

с. Знамирівка

0721855705

с. Клубочин

0721855706

с. Липне

0721855707

с. Сильне

0721855708

с. Холоневичі

0721883801

с. Карпилівка

0721882401

с. Дубище

0721882403

c. Башлики

0721882405

с. Ромашківка

0721881301

c. Гремяче

0721881302

с. Скреготівка

0721881303

с.Яківці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

100%

Особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у власності яких перебувають об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки (пільга застосовується лише для одного об’єкта житлової нерухомості на одну особу вказаної категорії)

100%

Особи з інвалідністю І-ої групи, у власності яких перебувають об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки (пільга застосовується лише для одного об’єкта житлової нерухомості на одну особу вказаної категорії)

100%

Пенсіонери за віком, які не перебувають у трудових відносинах з роботодавцем та не є приватними підприємцями (пільга застосовується лише для одного об’єкта житлової нерухомості на одну особу вказаної категорії)

100%

Обєкти житлової нерухомості ,які належать багатодітним ,

або прийомним сім’ям ,у  яких виховується п’ять і більше дітей.

 

100%

 

              Селищний голова                                                   Анатолій ДОРОШУК

Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь