Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про внесення змін до Програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2021-2023 роки  

Дата: 17.02.2023 11:52
Кількість переглядів: 199

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ (ПРОЄКТ)

 

___   лютого 2023 року               смт. Цумань                                        № ___

 

Про внесення змін до Програми подолання

дитячої безпритульності та бездоглядності

на 2021-2023 роки

 

Розглянувши Програму подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2021-2023 роки, затверджену рішенням сесії Цуманської селищної ради № 12/12 від 24.12.2021, врахувавши потребу у фінансуванні заходів для реалізації Програми, керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада

 

                                           В И Р І Ш И Л А:

 

1.  З метою подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання сирітства, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, профілактичної роботи щодо запобігання вчиненню дітьми злочинів та інших правопорушень, затвердити Програму подолання дитячої дитячої езпритульності та бездоглядності на 2021-2023 роки на території Цуманської селищної радив новій редакції (Програма додається).

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Цуманської селищної ради з питань бюджету , фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Селищний голова                                                             Анатолій ДОРОШУК

 

Овчиннікова

 

 

 

                                                                                                                     

Затверджено                              

                                                                                                                                   Рішенням

                                                                                                                                             Цуманської селищної ради                            

                                                                                                                                                    ­­­_____лютого 2023 №  ____

 

  

 

 ПРОГРАМА

подолання дитячої безпритульності і

бездоглядності на 2021-2023 роки

 

                              1.       ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Служба у справах дітей та сім’ї Цуманської селищної ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

3.

Розробник програми

Служба у справах дітей та сім’ї Цуманської селищної ради

4.

Співрозробники програми

Служба у справах дітей та сім’ї Цуманської селищної ради

5.

Відповідальний виконавець програми

Служба у справах дітей та сім’ї Цуманської селищної ради

6.

Учасники програми

Відділиосвіти, молоді та спорту Цуманської селищної ради, Комунальний заклад « Центр культури та озвілля,

Цуманська  амбулаторія загальної практики сімейної медицини КЗ “Ківерцівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”, виконавчий комітет Цуманської селищної ради

7.

Термін реалізації програми

2021-2023роки

7.1.

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

2021-2023 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Місцевий бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

2 600 000 грн.

 

 2)

кошти селищного бюджету

2 600 000 грн

 3)

коштів інших джерел

-

                                                                 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Різноманітність проявів явища безпритульності та бездоглядності, потребують проведення постійного аналізу, з метою простеження його динаміки, виявлення показників збільшення або зменшення кількості безпритульних дітей та результативності проведених Службою заходів, адже його поширення, особливо у дитячому середовищі, тісно пов’язане з іншим негативним фактом – соціальним сирітством.

Соціальні сироти це діти, які внаслідок окремих причин залишились сиротами при живих батьках. До них і належать  безпритульні та бездоглядні діти, тобто діти вулиці.

Практика роботи показує, що дитяча безпритульність призводить не тільки до збільшення злочинів, але й до зростання інших загрозливих явищ таких як ВІЛ інфекція, алкоголізм, тютюнова залежність серед підлітків та молоді, туберкульоз, інші інфекційні захворювання тощо.

Тому, щоб попередити шлях  дітей до безпритульності, Службою у справах дітей та сім’ї Цуманської селищної ради,  організовується   робота з виявлення сімей та батьків, які неналежно виконують свої обов’язки та проведення з ними упереджувальних заходів щодо збереження родини, в іншому випадку з вилучення дітей з таких сімей.

Проводиться робота щодо роз’яснення неповнолітнім законодавства, попередження скоєння вчинків, що підпадають під дію кримінального та адміністративного законодавства.

Питання розвитку сімейних форм виховання, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі визначено пріоритетними завданнями соціально-економічного  розвитку територіальної громади.

Окрім того, з метою забезпечення ведення ефективного обліку дітей вищевказаних категорій, а також потенційних усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів, в службі у справах дітей діє Єдина інформаційно-аналітична система “Діти” районного рівня, призначена для оброблення відкритої інформації, яка є власністю держави та інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом (конфіденційної інформації про фізичну особу). Її функціонування потребує виконання певних вимог щодо облаштування приміщення.

Фінансування заходів інформаційної кампанії, забезпечення функціонування електронної бази даних про дітей-сиріт та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах  передбачено у Державному бюджеті України, тому необхідно передбачити кошти в селищному бюджеті на реалізацію заходів програми.      

 

 

 

 

 

 

3 . Мета та основні завдання Програми

 

      Мета цієї Програми полягає в подоланні умов і причин, які сприяють бездоглядності і безпритульності дітей, запобіганні сирітству, створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей, їх фізичного і розумового розвитку, захисті їх прав, які гарантовані Конвенцією ООН та діючим законодавством.

 

                              Мета Програми може бути досягнута шляхом вирішення таких завдань:

 

-    виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні виконувати виховні функцї і забезпечення захисту прав дітей;

- забезпечення всіма причетними до виконання Програми суб’єктами соціальної роботи своєчасної соціальної підтримки сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;

-    забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне виховання, та громадян, які бажають взяти або взяли дітей на виховання в сім'ю;

-    удосконалення існуючих та пошук нових форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих умовах;

-     ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, громадян, які бажають взяти або взяли дітей на виховання в сім'ю.

 

 

4. Механізм забезпечення реалізації Програми

 

        Заходи розроблені на підставі відповідних законодавчих та нормативних  документів, які регламентують питання стосовно посилення соціального захисту дітей, запобігання їх бездоглядності.

                                               Розв’язання проблеми можливе шляхом:

- реалізації державної політики щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до  сімейних форм виховання, захисту їх житлових та майнових прав, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі як пріоритетного напрямку діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях;

- підвищення ефективності соціальної роботи з сім’ями або особами, які опинились у складних життєвих обставинах, зокрема, поліпшення соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- ведення єдиної інформаційної системи обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  персоніфікованого обліку нерухомого майна таких дітей; 

- здійснення системи організаційно-профілактичних заходів щодо  запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності;

- встановлення персонального шефства працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, працівників міліції, представників бізнесу, громадських, релігійних організацій над дітьми-сиротами, дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, схильними до вчинення протиправних дій, їх батьками чи особами, які їх заміняють;

- налагодження обліку дітей, батьки яких довготривалий час перебувають за межами населених пунктів, удосконалення форм і методів встановлення громадської опіки над такими дітьми;

 

 

5. Прогнозовані обсяги і джерела фінансування Програми

                                                                                    

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Усього на виконання Програми

У тому числі за роками

 

2021

2022

2023

 

 

Обсяг  ресурсів, усього:

 

2 600 000 грн.

 

 

760 000 грн.

 

 

 920 000  грн.

 

920 000 грн.

 

 

 

               

 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених в селищному бюджеті. Обсяг фінансування може уточнюватись щороку, виходячи з можливостей  місцевого бюджету.

Строк виконання Програми: 2021-2023роки.

 

 

                        6. Перелік завдань і заходів програми та результативні  показники.

 

        

                                        Основними завданнями Програми є:

забезпечення неухильного виконання вимог законодавства щодо соціально-правового захисту дітей, насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема своєчасного виявлення таких дітей, надання їм статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, захисту особистих, майнових і житлових прав таких дітей; 
реалізація пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім’ї та  дитячі будинки сімейного типу);

покращення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо соціально-правового захисту безпритульних і бездоглядних дітей, неповнолітніх, схильних до вчинення протиправних дій, які не навчаються або не працюють, скоїли правопорушення чи злочини,  затримані за вживання алкогольних напоїв, психотропних і наркотичних засобів  та їх аналогів, зазнали насильства, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, дітей, батьки яких тривалий час перебувають за межами держави; 

організація ведення електронної бази даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і громадян України, які бажають взяти їх на виховання, персоніфікований облік нерухомого майна таких дітей;

забезпечення інформаційної підтримки вирішення актуальних питань сімейної політики, поширення нових форм сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

організаційне забезпечення здійснення контролю за дотриманням культурно-розважальними закладами, комп'ютерними клубами вимог нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості;

координація роботи щодо проведення рейдів щодо профілактики негативних проявів у дитячому середовищі, запобігання дитячій бездоглядності: “Підліток”, “Діти вулиці”, ”Канікули”, ”Урок” тощо;

забезпечення щомісячного взаємоінформування між підрозділами кримінальної міліції у справах дітей, службою у справах дітей,  відділом освіти про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані

за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування, зазнали насильства в сім’ї, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків;  

забезпечення співпраці з громадськими, благодійними, релігійними  організаціями, що працюють в інтересах дітей з питань подолання бездоглядності та безпритульності серед них;

висвітлення в засобах масової інформації питання подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення роботи щодо профілактики правопорушень та злочинів у дитячому середовищі,                  соціально-правового захисту дітей, залучення громадськості до розв’язання даних соціальних проблем ;

проведення семінарів, нарад, конференцій з питань вирішенням питань запобігання бездоглядності серед дітей, профілактики правопорушень та злочинності серед них, їх реабілітацію та соціальний захист.

 

                                          Виконання Програми дасть можливість:

 

розробити і запровадити ефективні форми роботи з дітьми та їх батьками щодо усунення причин та умов, що сприяють дитячій безпритульності і бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень та злочинів, надання таким дітям та сім’ям, в яких вони виховуються комплексної допомоги;

реалізувати право дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками, під опікою/піклуванням, в прийомній сім’ї або дитячому будинку сімейного типу, забезпечити 100% влаштування нововиявлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання;

активізувати роботу органів опіки та піклування щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечити 100 % взяття на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до чинного законодавства;         

покращити інформованість населення про права дитини та сімейні форми влаштування дітей;

не допускати перебування дітей без супроводу дорослих у нічний та   урочний час в громадських місцях, порушення вимог щодо заборони продажу дітям алкогольних напоїв та тютюнових виробів, заборони розташування поблизу навчальних закладів магазинів, кафе, барів, де реалізуються спиртні напої та тютюнові вироби, розміщення реклами такої продукції, виявляти і вилучати з громадських місць та об’єктів транспорту дітей з неблагополучних сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих, бродяжать і жебракують;

стовідсотково залучити до навчання дітей шкільного віку;

покращити організацію правовиховної роботи з дітьми у загальноосвітніх навчальних закладах, поширити кращий досвід організації в них правової та виховної роботи.

 

                                                                 7.  Організаційне забезпечення:

 

Організаційне забезпечення реалізації Програми здійснюється службою у справах  дітей Цуманської селищної ради. З цією метою Служба узагальнює, планує і контролює виконання заходів Програми, а також виконує інші необхідні дії в межах своєї компетенції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрямки діяльності та Заходи програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2021-2023роки

 

№ з/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів

програми

Строк виконання заходу (роки)

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування

(тис. грн)

Очікуваний результат

 

2021

2022 рік

2023 рік

 

 

1

Сімейна політика як пріоритетний засіб запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності

1) забезпечити першочергове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї, на усиновлення, під опіку або піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї

2021   -2023

Служба

у справах дітей  

 

Не потребує фінансування

 

-

   -

   -

   -

   -

 

100% влаштування

нововиявлених дітей, які залишились без батьківського піклування, до сімейних форм виховання

2) забезпечити проведення:

- заходів по  відзначенню  в   територіальній громаді Дня  святого  Миколая, Новорічних  та Різдвяних  свят;

- Міжнародного  дня захисту  дітей;

 

- проведення акції

« Готовність до школи» дітям, які перебувають у  СЖО

 

-  проведення  фестивалів, масових

заходів,  екскурсійних 

поїздок  для  дітей –

сиріт  і дітей,

позбавлених

батьківського

піклування та, які

перебувають  у складних життєвих обставинах, а також нарад, 

 семінарів,  тренінгів (забезпечення  харчуванням, 

роздатковим  матеріалом,

 канцелярським  приладдям,  відзнаками,  призами та оплата транспортних послуг;

- транспортні витрати  для перевезення  дітей- підлітків, які  самовільно залишили домівки, навчальні заклади до місць  їх проживання,  в  притулок, а також  проведення  цільових рейдів  “Діти вулиці”,

-транспортні витрати, відрядження ,пов’язані з представництвом інтересів дітей в судах,нарадах,семінарах

2021-2023

Служба

у справах дітей

 

Селищний  бюджет

 

 

 

10,0

 

 

 

 

20,0

 

 

-----

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

10,0

 

 

 

 

20,0

 

 

20,0

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

30,0

 

 

 

 

20,0

 

 

20,0

 

 

 

 

 

 

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привернення уваги жителів територіальної громади до проблем захисту прав дітей

 

 

3) проводити просвітницьку роботу щодо популяризації створення прийомних сімей в  територіальній громаді  через засоби масової інформації, громадські організації.

2021-2023

Служба у справах дітей

 

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Влаштування дітей до сімейних форм виховання

4) забезпечити інформаційну підтримку вирішення актуальних питань соціально – правового захисту дітей, реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне  виховання, пропагування позитивного досвіду їх виховання; просвітницьку роботу спрямовану на популяризацію здорового способу життя, запобігання жорстокості, насильства в сім’ї, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі, сексуальній експлуатації дітей

2021-2023

служба у справах дітей

 

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Покращення інформованості населення про сімейні форми влаштування дітей

2.

Фото без описуСистема організаційно-профілактичних заходів щодо запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності

1) посилити контроль за виконанням положень нормативно – правових актів про обмеження перебування дітей без супроводу дорослих у нічний та урочний час в громадських місцях, продажем дітям алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдженням наркотиків, пропагандою проституції, насилля, жорстокості у дитячому середовищі ; забороною розташування поблизу навчальних закладів магазинів, барів, де реалізуються спиртні напої та тютюнові вироби, розміщенням реклами такої продукції

2021-2023

Служба

у справах дітей,

Ківерцівський ВП ГУНП України у Волинській області, старости сіл,

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Недопущення перебування дітей у закладах в урочний час або у вечірній час без супроводу дорослих, продажу їм алкогольних та тютюнових виробів

 

 

2) забезпечити постійне ведення  та поповнення Єдиної електронної бази  даних про дітей, які перебувають в особливо складних життєвих умовах, проживають у функціонально неспроможних сім’ях, регулярне поповнення їх банку даних  

2021-2023

Служба у справах дітей

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Простеження динаміки розвитку дитини в біологічній родині

3) забезпечити подальше раннє   виявлення, облік, а також проведення профілактичної роботи та соціального супроводу сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції стосовно дітей, надання комплексної допомоги сім’ям з дітьми, зокрема сприяння працевлаштуванню батьків, отриманню ними державної допомоги

2021-2023

Служба у правах дітей, Цуманська амбулаторія загальної практики сімейної медицини КЗ “Ківецівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”

 

Не потребує фінансуванн я

-

-

-

-

-

Збереження біологічної родини

4) підвищити ефективність соціальноїФото без описуроботи з сім’ями або особами, які опинилися у складних життєвих обставинах

2021-2023

Служба у справах

дітей

Не потребує фінансування

-

-

-

-

 

Зменшення кількості дітей, вилучених з біологічної сім’ї

 

 

 

5) забезпечити раннє виявлення сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, їх облік та соціальний супровід. Надавати необхідну допомогу таким сім’ям, в тому числі матеріальну, з метою недопущення соціального сирітства

2021-2023

Служба у справах дітей

 

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Матеріальна підтримка дітей з метою збереження  біологічної родини

6) систематично проводити обстеження умов проживання дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах

2021-2023

служба у справах дітей, Цуманська амбулаторія загальної практики сімейної медицини КЗ “Ківецівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”

Не потребує фінансування

--

-

-

-

-

Недопущення соціального сирітства

7) здійснювати ефективний контроль за охопленням дітей шкільного віку навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах,Фото без описуздобуттям загальної середньої освіти. Забезпечити  здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які не навчались тривалий час чи не навчались взагалі.

2021-2023

Відділ

освіти ,молоді та спорту

 

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

100%

охоплення дітей шкільного віку навчанням

8) забезпечити постійне взаємоінформування між підрозділом кримінальної міліції у справах дітей, службою у справах дітей, відділом  освіти про дітей,  які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживанняФото без описунаркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків

2021-2023

Служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту, Ківерцівський ВП ГУНП України у Волинській області

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Комплексне вирішення питань захисту прав дітей, запобігання вчинення злочинів неповнолітніми

 

 

9) продовжити співпрацю з громадськими, благодійними, релігійними організаціями, що працюють в інтересах дітей з питань їх соціально – правового захисту, подолання бездоглядності та безпритульності у дитячому середовищі

2021-2023

Служба у справах дітей

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності

10) налагодити ведення обліку дітей, батьки яких довготривалий час перебувають за межами населених пунктів або за кордоном

2021-2023

Служба у справах дітей,

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та

безпритульності

11) координувати роботу органів місцевого самоврядування у вирішенні питань захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання дитячої бездоглядності з наданням їм методичної допомоги, консультацій з питань соціально-правового захисту дітей

2021-2023

Служба у справах дітей

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та

безпритульності

 

 

12) встановити персональне шефство керівників підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців, громадських, релігійних організацій над дітьми – сиротами, дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, схильними до вчинення протиправних дій, їх батьками чи особами, які їх заміняють

2021-2023

 

Служба у справах дітей , старости сіл

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності

 

13) забезпечити своєчасне вилучення дітей з умов, що загрожують їх життю і здоров’ю та направлення таких дітей у заклади соціального захисту та охорони здоров’я, з метою проведення медичного обстеження їх реабілітації таФото без описуФото без описуефективного вирішення подальшого влаштування

2021-2023

 

Виконком селищної ради, служба у справах дітей, Цуманська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

КЗ “Ківерцівське районне територіальне медичне об’єднання”

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Недопущення нещасних випадків з дітьми та збереження їх життя та здоров’я

 

 

14) здійснювати підготовку документів на комісію з питань захисту прав дитини  та забезпечити контроль за станом виконання рішень органу опіки і піклування Цуманської селищної ради

2021-2023

 

Служба у справах дітей

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Захист прав та інтересів дітей

 

 

15) вжити вичерпних заходів щодо проведення виховної роботи в загальноосвітніх школах району та роботи з батьками з метою запобігання поширення негативних проявів в дитячому середовищі

2021-2023

 

Служба у справах дітей ,відділ освіти

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Зменшення вчинення кількості правопорушень та злочинів неповнолітніми, випадків вживання ними алкоголю , тютюну та наркотичних речовин

16) забезпечити систематичне проведення відповідними комісіями обстеження житлово-побутових умов учнів, які проживають уФото без описуфункціонально неспроможних сім’ях. Надавати педагогічну допомогу цій категорії сімей у вихованні дітей

2021-2023

 

Відділ освіти,  виконавчий комітет

 

 

Не потребує фінансування

 

-

-

-

-

-

Покращення мікроклімату в сім’ї, психолого-педагогічної освіти батьків

 

 

18) забезпечити розширення мережі гуртків за інтересами та максимальне залучення до роботи в них дітей, які проживають у функціонально неспроможних сім’ях, схильних до вчинення правопорушень

 

2021-2023

 

 

Відділ освіти , КЗ « Центр культури, дозвілля та спорту «

 

 

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

 

Занятість дітей у позаурочний час, розкриття їх талантів та здібностей

 

 

19) забезпечити в засобах масової інформації висвітлення стану виконання та  реалізації цієї Програми

2021-2023

 

Служба у справах дітей

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Проінформованість  населення про проблеми та шляхи їх вирішення

3.

Захист житлових прав