Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про затвердження Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Цуманській територіальній громаді на 2023-2024 роки

Дата: 13.12.2022 08:55
Кількість переглядів: 142

Фото без опису

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

         грудня 2022р.             смт Цумань                         № _____

 

 

        Про затвердження Програми захисту прав дітей

        та розвитку  сімейних форм виховання у Цуманській

        територіальній громаді на 2023-2024 роки

 

Відповідно до Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України, Конверції ООН про права дитини, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про  забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,  Постанов КМУ № 905 від  08.10.2008 року «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотримання прав усиновлених дітей», № 866 від 24.09.2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», №564 від 26.07.2002 року «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», №565 від 26.04.2002 року «Про затвердження  Положення про прийомну сім’ю», селищної рада Цуманської селищної ради

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму  захисту прав дітей      та розвитку  сімейних форм виховання у Цуманській    територіальній громаді на 2023-2024 роки (Додаток 1).

 

 1. Координатором щодо виконання Програми визначити Службу у справах дітей та сім`ї Цуманської селищної ради.

 

         3.       Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Селищний голова                                                       Анатолій ДОРОШУК

Додаток 1

                                                                         до рішення сесії

                                                                         Цуманської селищної ради

                                                                         від __________ 2022 року № ___

 

ПРОГРАМА

захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання

у Цуманській територіальній громаді

на 2023-2024 роки

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

Питання захисту прав дітей на сьогодні є одним із пріоритетних напрямків реалізації державної політики.

Дитинство – найважливіший період у становленні особистості. Від ставлення до дітей, розуміння їхніх проблем, інтересів та потреб, стану їхньої захищеності залежить розвиток суспільства в цілому.

Конвенцією ООН про права дитини визначено, що дитині для повного і гармонійного розвитку її особистості необхідно зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові і розуміння.

Сімейні проблеми, неспроможність та необізнаність багатьох сімей та батьків виховувати дітей. Їх безвідповідальність, безробіття тощо є причинами складного становища дітей. Питання захисту прав та законних інтересів дітей є і залишається одним із першочергових завдань в діяльності органів місцевої виконавчої влади.  Вчасне реагування на потреби сім`ї, включаючи адміністративний вплив на батьків, формування навичок відповідального батьківства у молоді є однією з передумов для запобігання соціальному сирітству, забезпечення безпечного сімейного середовища для дитини, дотримання державних гарантій і конституційних прав дітей.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства надання якісних соціальних послуг дітям та сім`ям, посилення їх соціально-правового захисту є одним з пріоритетних напрямків здійснення державної соціальної політики.

Упродовж останніх років відбувається поступова оптимізація всієї системи соціально-правового захисту сімей та дітей, метою якої є підвищення рівня ефективності діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій, що причетні до вирішення їх проблем, створення для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист прав забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім'ї та морального здоров’я дітей в Україні.

Працівниками служби у справах дітей та сім`ї Цуманської селищної ради проводиться цілеспрямована робота щодо підтримки сімей, захисту прав дітей, попередження їх бездоглядності та безпритульності, розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Особливої уваги потребують сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Правовою основою для розроблення та реалізації Програми є Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закони України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства» «Про соціальні послуги», «Про попередження насильства в сім'ї», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,  Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1242.

Актуальність проблем дитинства для перспективи розвитку держави у суспільства в цілому обумовлюють потребу у виробленні якісного підходу щодо забезпечення дітям повноцінного розвитку відповідно до їх потреб. Змін у механізмах співпраці органів місцевого самоврядування та громадськості. Для вирішення соціально-правових питань потрібна комплексна система заходів орієнтована на дітей, які потребують підтримки з боку держави, чим і зумовлена необхідність розробки, прийняття та виконання Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Цуманській територіальній громаді на 2023-2024 роки (далі – Програма).

 

МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є  розбудова ефективної системи забезпечення прав дитини на рівні територіальної громади, створення дружнього до дітей середовища в громаді, підтримка сім’ї, створення належних умов для навчання, виховання та розвитку дітей та впевненості у своєму майбутньому; сприяння розвитку різних форм сімейного виховання, запобігання соціальному сирітству.

 

 ЗАВДАННЯ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Основними завданнями Програми є:

- створення сприятливих умов для життя та розвитку дітей відповідно до мінімальних стандартів благополуччя та безпеки дитини; підтримка дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, сімей,  які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечення належних умов для їх навчання, виховання та розвитку, підтримка дитячих ініціатив;

- забезпечення пропаганди сімейних цінностей, активізації участі батьків у семінарах, тренінгах, круглих столах, що сприяють підвищенню рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконанням своїх обов’язків;

-  заохочення трудової активності сімей з дітьми, підвищення рівня економічної спроможності сімей з дітьми та посилення їх соціального захисту;

-  забезпечення розвитку і доступності соціальних послуг для сімей з дітьми;

-   запровадження    інформаційно-просвітницьких  заходів, спрямованих  на посилення орієнтації молоді, учнів старших класів загальноосвітніх шкіл громади на шлюб та відповідальне батьківство;

-  проведення спільних заходів – рейдів  «Діти вулиці», «Вокзал» щодо виявлення дітей, які займаються бродяжництвом та жебракуванням, профілактичних відпрацювань комп’ютерних клубів, відеотек та дискотек щодо відвідування їх дітьми під час уроків та у вечірній  час, рейдів-перевірок  торговельних закладів стосовно реалізації ними спиртних напоїв та тютюнових виробів дітям, заходу «Урок» для виявлення і залучення до навчання дітей, які не приступили до навчання або тривалий час не відвідують навчальний заклад взагалі;

- забезпечення  дотримання  торгівельними,  культурно-розважальними закладами, комп'ютерними клубами нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля та жорстокості;

- збереження здоров'я та життя дитини шляхом запровадження комплексу спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення стану здоров'я дітей, організацію їх змістовного відпочинку;

- створення та забезпечення умов   для інтегрування дітей з обмеженими можливостями в соціум;  впровадження інтегрованих послуг для дітей з інвалідністю в громаді;                                                                                                          

 - створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї шляхом розвитку сімейних форм виховання дітей, які залишились без батьківського піклування;                                                                                            

- запобігання в громаді дитячій бездоглядності та безпритульності, профілактика правопорушень з боку дітей та зменшення кількості злочинів, вчинених дітьми.

 

Пріоритетними напрямками реалізації Програми є:

   - організація роботи щодо підвищення ролі сім`ї, прищеплення сімейних цінностей, формування відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству;

    - підвищення рівня соціального захисту сімей, в тому числі з дітьми, та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, забезпечення якості і доступності надання соціальних послуг цим категоріям;

  - створення належних умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї або в оточенні максимально наближеному до сімейного;

  -  розвиток  відповідальності  громади у забезпеченні благополуччя дітей та їх сімей, впровадження концепції громади дружньої до дитини;

  - всебічне забезпечення конституційних прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які залишились без піклування батьків

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Реалізація Програми сприятиме:

 • запровадженню та вдосконалення на рівні громади системи захисту прав дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, інтеграції таких дітей в соціум;
 • поліпшити становище сімей з дітьми, мінімізувати ризики неналежного виховання дітей в сім’ях та вилучення з них дітей, проведення відповідної роботи щодо протидії домашньому насильству, створення безпечного та сприятливого середовища для розвитку дітей;
 • зменшення кількості бездоглядних та безпритульних дітей;
 • реалізації права дітей на виховання в сім`ї, поширенню сімейних форм влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • зменшенню кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інституційних закладах;
 • оптимізувати систему захисту дітей, які постраждали від жорстокого поводження, зокрема сексуального насильства та експлуатації, забезпечивши охоплення цих дітей необхідною допомогою;
 • створення передумов для забезпечення житлом, гуртожитками дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, шляхом будівництва та придбання житла за рахунок державної субвенції та інших джерел фінансування.

 

СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

            Програма реалізується протягом 2023-2024 років у один етап.

Початок виконання Програми січень 2023 року, закінчення – грудень 2024 року.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті, а також за рахунок інших джерел не заборонених законодавством. Обсяг видатків на виконання Програми визначатиметься щороку при складанні місцевого бюджету на відповідний  рік. Виконавцем Програми визначити Цуманську селищну раду.

 

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Назва напрямку

Назва заходу

Виконавці

Джерело

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

в грн.

 

 

 

2023 р.

2024 р.

І. Підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей з інвалідністю, забезпечення належних умов для їх навчання, виховання та розвитку

1) Проведення акції до Дня захисту дітей для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

2) Проведення акції до 1 вересня «Готовність до школи» для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

 

 

 

3) Проведення акції до новорічних та різдвяних свят ,

Дня Святого Миколая

ССДС Цуманської селищної ради

 

 

 

Селищний бюджет

30000

30000

ССДС Цуманської селищної ради

 

 

Селищний бюджет

10000

10000

ССДС Цуманської селищної ради

Селищний бюджет

30000

30000

ІІ. Надання матеріальної допомоги багатодітними сім’ям та сім’ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також підтримка сімей в які тимчасово влаштовані діти.

 

 

ССДС Цуманської селищної ради

Селищний бюджет

10000

10000

ІV. Проведення просвітницької роботи щодо популяризації створення прийомних сімей в територіальній громаді

Організація акції до «Дня сім`ї» з

розповсюдженням рекламної продукції

 

ССДС Цуманської селищної ради,

Заклади освіти

Селищний бюджет

5000

5000

V. Сприяння в організації та проведенні екскурсій, туристичних походів для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, схильних до скоєння злочинів та правопорушень, дітей з інвалідністю

 

 

ССДС Цуманської селищної ради,

Центр дозвілля, культури  і спорту Цуманської селищної ради

Селищний бюджет

6000

6000

VІ. Щорічне проведення  для дітей тематичних дискотек «За здоровий спосіб життя» , в ході яких проводити конкурси та роздачу буклетів

 

ССДС Цуманської селищної ради,

Центр дозвілля, культури  і спорту Цуманської селищної ради

Селищний бюджет

3000

3000

VІІ. Виготовлення  соціальної рекламної продукції,                           інформаційних матеріалів

 

 

ССДС Цуманської селищної ради

Селищний бюджет

3000

3000

VIII. Проведення інформаційної кампанії «Візьми дитину у родину» щодо пропагування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Розповсюдження рекламної продукції

ССДС Цуманської селищної ради

Селищний бюджет

3000

3000

 

Всього                                                                                                100 000,00      100 000,00

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 

 

ПАСПОРТ

Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання

у Цуманській територіальній громаді

на 2023-2024 роки

 

 1.  

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Цуманської селищної ради

 1.  

Розробник Програми

Служба у справах дітей та сім`ї Цуманської селищної ради

 

 1.  

Відповідальні виконавці Програми

Виконавчий комітет Цуманської селищної ради, Служба у справах дітей та сім`ї Цуманської селищної ради, відділ освіти, молоді та спорту Цуманської селищної ради, Центр дозвілля, культури  і спорту

 

 1.  

Головний розпорядник коштів

Виконавчий комітет Цуманської селищної ради

 

 1.  

Мета Програми

розбудова ефективної системи забезпечення прав дитини на рівні територіальної громади, створення дружнього до дітей середовища в громаді, підтримка сім’ї, створення належних умов для навчання, виховання та розвитку дітей та впевненості у своєму майбутньому; сприяння розвитку різних форм сімейного виховання, запобігання соціальному сирітству.

 

 1.  

Темін реалізації Програми

2023 – 2024 роки

 

 1.  

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 

Селищний бюджет

 1.  

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

 

200 000,00 грн

 1.  

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми сприятиме створенню умов для формування активної життєвої позиції молоді, , поліпшення демографічної ситуації, пропагування сімейних форм виховання

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Здійснення контролю за ходом реалізації Програми покладається на Цуманську селищну раду, її виконавчий комітет, Службу у справах дітей та сім`ї Цуманської селищної ради.

 

 

 

 

Селищний голова                                                       Анатолій ДОРОШУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь