Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про затвердження Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання земель та землеустрою на території Цуманської селищної ради на 2022 рік

Дата: 10.02.2022 14:42
Кількість переглядів: 282

Фото без опису

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

Проєкт

РІШЕННЯ

 

від                 2022 р.                  смт Цумань                                 №                                                                                                                               

 

Про затвердження Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання земель та землеустрою на території Цуманської селищної ради на 2022 рік

 

З метою забезпечення ефективного використання земельного фонду Цуманської селищної ради, раціонального використання коштів, що спрямовуються на виконання робіт з розвитку земельних відносин та охорони земель, відповідно до пунктів 22, 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 128 Земельного кодексу України селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Цуманської селищної ради на 2022 рік (додається).

 

  1. Відділу фінансів Цуманської селищної ради своєчасно здійснювати фінансування витрат на заходи передбачені Програмою.
  2. Рішення Цуманської селищної ради №5/24 від 16 лютого 2021 р. «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Цуманської селищної ради на 2021-2022 роки» визнати таким, що втратило чинність.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – Пелих М.В.) та на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії – Януль Н.В.).

 

 

 

Селищний голова                                                                    Анатолій ДОРОШУК

 

Григор’єва, 94355

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання земель та землеустрою на території Цуманської селищної ради на 2022 рік»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Цуманської селищної ради

від                2022 р. №

 

Програма розвитку земельних відносин, раціонального використання земель та землеустрою на території Цуманської селищної ради на 2022 рік

 

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ з питань землевпорядкування, комунальної власності та екології

2.

Розробник Програми

 Відділ з питань землевпорядкування, комунальної власності та екології

3.

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет селищної ради, Відділ з питань землевпорядкування, комунальної власності та екології

4.

Учасники Програми

Виконавчі органи ради, організації, особи, що можуть бути розробниками документації із землеустрою та оцінки земель відповідно до чинного законодавства України

 

5.

Термін реалізації Програми

2022 рік

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

селищний бюджет, кошти підприємств, установ, організацій та громадян та інші джерела, які не заборонені чинним законодавством.

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми в 2021 році, усього, тис. грн:

800

 

 

 

2. Загальна характеристика земель Цуманської селищної ради

 

      Головні положення Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Цуманської селищної ради на 2022 рік (далі - Програми) спрямовані на забезпечення стабільного та ефективного функціонування економіки, орієнтованої на задоволення потреб громади, розвиток суб’єктів фінансової діяльності, розроблення інвестиційних програм та експортних потреб в продукції рослинництва і продуктах його переробки, промисловості, упровадження досягнень науково-технічного прогресу і ефективної підприємницької діяльності.

  Основними законодавчими актами для розробки Програми є Земельний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону земель»,  «Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр», «Про регулювання містобудівної діяльності».

Загальна площа території Цуманської селищної ради – 44532,01 га, з них: для будівництва та обслуговування житлового будинку – 1133,8653 га; особисті господарства – , земельні частки (паї) –  га; землі промисловості становлять –  га та землі запасу і резерву –  га. Площа лісового фонду на території громади становить –  га - нині це праліси дубових та сосново-дубових, грабово-дубових лісів, місцями з осикою, ясеном, березою, які утворюють своєрідний комплекс із болотами різних типів, ділянками лук по водотоках, чорновільшняками. 

 

3. Основні проблемні питання у галузі раціонального використання та охорони земельних ресурсів.

 

Враховуючи незавершеність розробки нормативно-правових актів, передбачених Земельним Кодексом України та неналежне фінансове забезпечення заходів земельної реформи можна виокремити основні проблемні питання в галузі раціонального використання та охорони земель. Першочерговим завданням є оновлення планово-картографічних матеріалів населених пунктів, що поліпшить топографо-геодезичне забезпечення, яке є основним картографічним ресурсом для ведення Державного земельного кадастру, моніторингу використання та охорони земель, містобудування.

Згідно з нормами законодавства кожні 5-7 років необхідно проводити оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, які почали діяти у 2014 році - смт. Цумань та с. Кадище, у 2012 році - села Карпилівка, Яківці, Скреготівка, у 2010 році - села Берестяне, Липне, Знамирівка, Дубище, Ромашківка, Башлики. 

З метою збереження родючого шару ґрунтів і запобігання економічним збиткам необхідно проводити заходи з охорони земель.

             Згідно п.2 статті 209 Земельного кодексу України кошти,  що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.

Проведення значних обсягів вищезгаданих землевпорядних робіт потребують відповідного фінансування. Вивчення сучасного стану плати за землю свідчить про те, що кошти спрямовуються на погашення бюджетних боргів та на інші цілі не пов’язані з вирішенням питань охорони земель.

          За цих умов потрібен ефективний організаційно-економічний механізм реалізації основних вимог реформування земельних відносин у встановлені строки, а також їх фінансове забезпечення за рахунок місцевих бюджетів та коштів землекористувачів і землевласників. Проблемні питання можна вирішити шляхом розроблення і виконання програм.

 

4. Мета і основні заходи програми

 

 

Метою Програми є визначення та реалізація основних напрямів державної земельної політики, спрямованих на удосконалення земельних відносин, створення сприятливих умов для сталого розвитку землекористування, сприяння розв’язанню екологічних та соціальних проблем.

Для досягнення поставленої мети необхідна розробка та виконання наступних видів землевпорядних робіт:

  1. Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни ) меж населених пунктів - проведення даних робіт дасть можливість забезпечувати реалізацію конституційних прав громадян на отримання у власність земельних ділянок для цілей та в межах норм чинного законодавства, забезпечить впорядкування територій з визначенням перспектив розвитку виробничих, господарських, культурно-соціальних потреб населених пунктів та інвестиційно-привабливих місць.
  2. Виготовлення документації із землеустрою (в т. ч. проведення наукових, науково-дослідних та проектно-пошукових робіт) – необхідне для впорядкування комунальної власності з подальшою передачею у користування чи використання для потреб суспільства.
  3. Проведення інвентаризації земель (в т.ч. невитребуваних земельних часток (паїв)) - метою є створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, ефективного та об’єктивного оподаткування, здобуття достовірних та повних відомостей щодо площі, складу та якісних характеристик земель, про землекористувачів та землевласників, врегулювання суміжних меж.
  4. Комплекс робіт землевпорядних, землеоціночних з підготовки земельних ділянок несільськогосподарського призначення до продажу – необхідне для забезпечення реєстрації комунальної власності використання вільної земельної ділянки та продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах).
  5. Проведення нормативно грошової оцінки населених пунктів – необхідне для визначення оновлених ставок земельного податку, ціноутворення, обліку сукупної вартості основних засобів виробництва, визначення розміру орендної плати за землю.

 

5. Фінансове забезпечення програми

Фінансове забезпечення заходів, передбачених Програмою здійснюється за рахунок селищного бюджету у межах наявних фінансових ресурсів, коштів спеціального фонду місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва,  коштів юридичних та фізичних осіб та інших джерел, які не заборонені чинним законодавством. Ресурсне забезпечення Програми наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Аналіз фінансового забезпечення програми

п/

п

Заходи, необхідні для реалізації програми

Виконавець

Всього коштів на 2022 рік, тис. грн

Джерела фінансування

 
 

1.

Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

250

Селищний бюджет

 

2.

Виготовлення документації із землеустрою (в т. ч. проведення наукових, науково-дослідних та проектно-пошукових робіт)

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

50

Селищний бюджет

 

3.

Проведення інвентаризації земель населених пунктів

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

150

Селищний бюджет

 

4.

Комплекс робіт землевпорядних, землеоціночних з підготовки земельних ділянок несільсько-

господарського призначення до продажу

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

100

Селищний бюджет

 

5.

Проведення нормативно грошової оцінки населених пунктів

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

250

Селищний бюджет

 

 

Всього

-

800

-

 

 

 

 

 

6. Механізм забезпечення реалізації програми

 

Основними напрямками і механізмами, за допомогою яких можна в найкоротші строки досягти зазначених цілей та докорінно поліпшити охорону земельних ресурсів, слід вважати:

- поглиблення процесів реформування земельних відносин з урахуванням набутого досвіду та соціально-економічних умов сьогодення;

- найшвидше закінчення земельно-кадастрових робіт, що є базою для повного, об’єктивного та оперативного обліку земель з метою врегулювання їх правового статусу, повного і  своєчасного оподаткування та розвитку ринку земель (інвентаризація та грошова оцінка земель тощо);

Позитивний ефект від реалізації передбачених заходів буде більшим і настане раніше тільки за умови їх своєчасного виконання, що в свою чергу , залежить від повного та своєчасного їх фінансування на всіх рівнях.

Основним замовником - координатором у реалізації заходів Програми є Цуманська селищна рада. Заходи Програми реалізуються замовником -координатором шляхом організації робіт і розподілу їх серед виконавців згідно з виділеними коштами місцевого бюджету.

 

7. Очікувані результати від виконання заходів

Виконавши передбачені заходи Цуманська селищна рада зможе:

- підвищити ефективність використання земельних ділянок;

- збільшити надходження до місцевого бюджету плати за землю за рахунок проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та проведення аукціонів;

- упорядкувати адміністративно-територіальний поділ, вирішити питання забудови, справедливого оподаткування, контролю за використанням та охороною земель;

- створити інформаційну базу для регулювання земельних відносин, раціонального використання земельних ресурсів та об’єктивного оподаткування.

Виходячи з перспективи розвитку правової бази, основних напрямків державної політики у сфері регулювання земельних відносин, стратегічних цілей у реалізації заходів за наявності коштів на проведення земельної реформи, а також удосконалення земельних відносин спрямоване на закріплення конституційного права громадян та юридичних осіб щодо набуття і реалізації права власності на земельні ділянки під контролем органів виконавчої влади та місцевого самоврядування реалізація Програми дозволить створити умови для удосконалення ведення державного земельного кадастру, гарантування прав власності на землю, забезпечить земельно-кадастровою інформацією органи державної влади та місцевого самоврядування усіх землекористувачів.

 

Секретар селищної ради                                                                Тетяна ЯНУЛЬ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь