Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

ПОЛОЖЕННЯ про порядок перейменування та найменування вулиць, площ, провулків, інших об’єктів у Цуманській територіальній громаді

Дата: 08.02.2022 11:27
Кількість переглядів: 565

1. Загальні положення

   1.1. Положення про порядок перейменування та найменування вулиць, площ, провулків, інших об’єктів у Цуманській територіальній громаді  (надалі – Положення) розроблене з метою впорядкування механізму розгляду питань щодо перейменування  та найменування назв вулиць, площ, провулків, інших об’єктів (надалі – Об’єкти підпорядкування) у Цуманській територіальній громаді.

   1.2. При перейменуванні та найменуванні вулиць, площ, провулків, інших об’єктів у Цуманській територіальній громаді комісія керується Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

   1.3. Ініціаторами перейменування та найменування назв вулиць, площ, провулків, інших об’єктів підпорядкування у Цуманській територіальній громаді можуть бути селищна рада, селищний голова, постійні депутатські комісії селищної ради, громадські організації, установи, заклади, підприємства, політичні партії, трудові колективи та органи самоорганізації населення, громадяни України.

   1.4. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

вулиця – смуга території селища, обмежена геодезично фіксованими границями – червоними лініями, яка призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами – складовими елементами вулиці;

провулок – обмежені двома вулицями два ряди будинків із проїздом та проходом між цими рядами;

проїзд – невелика вулиця, що з’єднує дві інші вулиці;

площа – велике, рівне, спеціально незабудоване місце в селищі;

сквер – упорядкована й озеленена ділянка площею від 0,02 га до 2,0 га, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення населених місць, призначена для короткочасного відпочинку населення.

 

 

  1. Підстави та умови перейменування Об’єктів підпорядкування.

 

    2.1. Перейменування та найменування об'єктів підпорядкування здійснюється для задоволення потреб Цуманської територіальної громади в однаковому розумінні і використанні назв вулиць, площ, провулків, інших об’єктів розташованих у межах Цуманської територіальної громади, а також з метою закріплення місцевих топонімів, увічнення пам'яті мешканців та уродженців громади, інших фізичних осіб, назв, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, пов'язаних з історією України та селищами і селами Цуманської територіальної громади.

   2.2. Перейменування та найменування об'єктів підпорядкування проводиться з обов'язковим врахуванням загальних інтересів громади, а також географічних, історичних, топонімічних, культурних та інших особливостей об'єктів підпорядкування.

   2.3. При перейменуванні та найменуванні об'єктів підпорядкування не допускається повторення вже існуючих назв інших об’єктів підпорядкування, які знаходяться у межах одного населеного пункту громади.

   2.4. Імена фізичних осіб присвоюються з метою увічнення пам’яті про осіб, які:

   2.4.1. Внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність, розбудову Української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України.

   2.4.2. Здійснили героїчний вчинок, звершення в ім’я Батьківщини.

   2.4.3. Зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя.

   2.5. Об'єктам підпорядкування ім’я фізичної особи присвоюється лише після її смерті.

   2.6. У разі якщо у фізичної особи, ім’я якої пропонується присвоїти об’єкту підпорядкування, є родичі (діти, вдова, вдівець, а у разі якщо їх немає – батьки, рідні брати та сестри), додається також їх письмова згода на присвоєння імені.

   2.7. Назви ювілейних та святкових дат, назви і дати історичних подій присвоюються з метою:

   2.7.1. Популяризації видатних фактів історії України, що відображають звершення та надбання в ім’я України.

   2.7.2. Формування історичної свідомості Українського народу.

   2.7.3. Сприяння розвитку науки, літератури, архітектури, мистецтва та інших сфер суспільного життя.

   2.8. Об'єктам підпорядкування присвоюються імена тих фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, які пов’язані з об'єктами підпорядкування, яким ці імена та назви присвоюються.

   2.9. Імена фізичних осіб, назви ювілейних та святкових дат, назви і дати історичних подій присвоюються об'єктам підпорядкування лише після проведення громадського обговорення.

   2.10. У назвах об’єктів підпорядкування не можуть згадуватися діячі тоталітарної доби, терористичних операцій та антидержавних спрямувань.

 

3. Порядок проведення громадського обговорення під час розгляду питань про  перейменування об’єктів підпорядкування

 

   3.1. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо перейменування та найменування об’єктів  підпорядкування та врахування їх думки під час прийняття відповідного рішення.

   3.2. Громадське обговорення проводиться на основі цього Положення та відповідно до чинного законодавства України.

   3.3. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

   3.4. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором та повинно містити:

   3.4.1. Питання, що виноситься на громадське обговорення.

   3.4.2. Строк проведення громадського обговорення.

   3.4.3. Перелік заходів, які планується здійснити у рамках такого обговорення.

   3.4.4. Відповідальних осіб.

   3.5. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, теле- або радіодебати, Інтернет-конференція, електронна консультація) виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості зацікавлених учасників та власних організаційних можливостей.

   3.6. Громадське обговорення передбачає:

   3.6.1. Оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення, що містить відомості про:

   3.6.1.1. Найменування організатора громадського обговорення.

   3.6.1.2. Найменування об’єкта підпорядкування, який пропонується перейменувати.

   3.6.1.3. Ім'я фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події, що пропонується присвоїти юридичній особі, та обґрунтування такої пропозиції.

   3.6.1.4. Осіб, що внесли пропозицію щодо перейменування та найменування об’єктів підпорядкування.

   3.6.1.5. Строк, місце, час проведення заходів з громадського обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників.

   3.6.1.6. Поштову адресу та (або) адресу електронної пошти, номер телефону, строк і форму для подання пропозицій (зауважень).

   3.6.1.7. Місцезнаходження та (або) адресу електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення.

   3.6.1.8. Прізвище та ім'я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення.

   3.6.1.9. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення.

   3.6.2. Опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо перейменування та найменування об’єктів підпорядкування та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень).

   3.6.3. Узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

   3.7. Строк проведення громадського обговорення обчислюється з дня оприлюднення відповідного інформаційного повідомлення і повинен становити не менш як один місяць.

   3.8. Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Великобичківської селищної ради.

   3.9. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, у строк, передбачений в інформаційному повідомленні про проведення громадського обговорення.

   3.10. Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.

   3.11. Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

   3.12. Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

   3.13. Організатор громадського обговорення протягом 14 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

   3.14. Пропозиції (зауваження), отримані в ході проведення громадського обговорення, оприлюднюються організатором громадського обговорення у спосіб, за допомогою якого було оприлюднене інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення та невідкладно надсилаються голові комісії з перейменування вулиць, площ, провулків, інших об’єктів у Цуманській територіальній громаді.

 

4. Порядок формування та розгляду подання про перейменування об’єктів підпорядкування

   4.1. Подання про перейменування та присвоєння об’єктам підпорядкування імен фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій – письмовий документ, що містить пропозицію про присвоєння конкретно визначеним об’єктам підпорядкування імен фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій та вноситься на розгляд селищної ради, уповноваженої перейменовувати та присвоювати об’єктам підпорядкування імена фізичних осіб, назви ювілейних та святкових дат, назви і дати історичних подій.

   4.2. Пропозиції про перейменування та присвоєння об’єктам підпорядкування імен фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій надсилаються у формі письмових звернень установами, організаціями, підприємствами, громадянами та їх об'єднаннями на ім’я селищного голови.

   4.3. Звернення про перейменування та присвоєння об’єкту підпорядкування імені фізичної особи, назви ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події повинно містити:

   4.3.1. Найменування суб'єкта, якому вноситься звернення.

   4.3.2. Найменування суб'єкта, який підготував звернення, із зазначенням його адреси, контактних даних.

   4.3.3. Пояснювальну записку, в якій міститься обґрунтування необхідності перейменування та присвоєння об’єкту підпорядкування імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події із зазначенням підстав та умов присвоєння відповідного найменування згідно з підставами та умовами, визначеними у розділі 2 цього Положення.

   4.3.4. Відомості про передбачувані витрати грошових коштів з відповідним обґрунтуванням.

   4.3.5. Інформаційну довідку про фізичну особу, ім'я якої пропонується присвоїти, ювілейну, святкову чи історичну дату або назву історичної події, що пропонується присвоїти Об'єкту підпорядкування (з метою забезпечення достовірності інформації про фізичну особу, ім'я якої пропонується присвоїти, ювілейну, святкову чи історичну дату або назву історичної події інформаційна довідка з відповідною пропозицією повинна містити посилання на офіційне джерело інформації).

   4.4. Врахування громадської думки населення при перейменуванні об'єктів підпорядкування, здійснюється через вивчення громадської думки населення, що проводиться безпосередньо через проведення зборів громадян, опитування громадян або в іншій формі, що не суперечить чинному законодавству України.

   4.5. Перейменування об'єктів підпорядкування проводиться виключно селищною радою відповідно до чинного законодавства України.

   4.6. Пропозиції виконкому про перейменування об'єктів підпорядкування вносяться на розгляд селищної ради, відповідно до чинного законодавства України, на підставі звернень органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, громадських організацій, інших юридичних осіб, мешканців громади і готуються комісією з вивчення питання перейменування вулиць Цуманської територіальної громади.

   4.7. Селищна рада з питання перейменування та найменування об’єктів підпорядкування приймає одне з наступних рішень:

   4.8. про присвоєння відповідного перейменування чи найменування об'єкту підпорядкування з дорученням відповідному виконавчому органу селищної ради або комунальному підприємству провести необхідні заходи, пов'язані з  перейменуванням та найменуванням об'єктів підпорядкування;

   4.9. про відхилення клопотання про перейменування чи найменування об'єктів підпорядкування.

   4.10. Рішення селищної ради про перейменування чи найменування об'єктів підпорядкування підлягають оприлюдненню засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті селищної ради, а також доводяться до відома усіх зацікавлених громадян, підприємств, організацій та установ громади.

   4.11. Присвоєні найменування об'єктів підпорядкування підлягають обов’язковому внесенню до Реєстру  вулиць, площ, провулків, інших об’єктів розташованих у межах громади . Дійсним вважається лише те перейменування чи найменування об’єкту підпорядкування, яке внесено до Реєстру вулиць, площ, провулків, інших об’єктів розташованих у Цуманській територіальній громаді.

   4.12. Фінансування заходів, у тому числі встановлення пам'ятних дощок, знаків або символів, пов’язаних із перейменуванням та найменуванням об'єктів підпорядкування за пропозиціями виконавчих органів місцевого самоврядування та громадян, проводиться за рахунок коштів селищного бюджету.

Фінансування заходів, у тому числі встановлення пам'ятних дощок, знаків або символів, пов’язаних із перейменуванням та найменуванням об'єктів підпорядкування за пропозиціями громадських організацій або інших юридичних осіб, проводиться за рахунок коштів ініціаторів.

   4.13. У разі порушення процедури подання пропозицій, ініціатив щодо перейменування та найменування вулиць, площ, провулків та інших об’єктів, яка визначена законодавчими актами та даним положенням, питання розглядатися не будуть.

 

 

 

Секретар селищної  ради                                              Тетяна ЯНУЛЬ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Цуманської селищної ради «Про затвердження Положення про порядок перейменування та найменування вулиць, площ, провулків, інших об’єктів  у Цуманській територіальній громаді»

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

Проект рішення селищної ради «Про затвердження Положення про порядок перейменування та найменування вулиць, площ, провулків, інших об’єктів  у Цуманській територіальній громаді» підготовлено з метою впорядкування механізму розгляду питань щодо найменування  та перейменування вулиць, площ, провулків, парків, скверів та інших об’єктів, недопущення повторів та непослідовності в нумерації будинків та споруд та створення умов ефективного володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками.

 

2. Цілі регулювання.

1. Дотримання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в процедурі реєстрації об'єктів нерухомості, що розташовані на території Цуманської територіальної громади, шляхом присвоєння їм поштових адрес, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій»

2. Створення сприятливих умов для реалізації та захисту майнових прав юридичних та фізичних осіб, прав та інтересів територіальної громади.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів

досягнення визначених цілей

 Перша альтернатива - залишити все без змін, тоді, як наслідок, можливе виникнення труднощів при перереєстрації, оформленні спадку та інших діях з об’єктами нерухомості.

Друга альтернатива - надання права державним та приватним нотаріусам, бюро технічної інвентаризації та ін. присвоювати адреси при оформленні документів на спадщину, при купівлі-продажу та інших дій з об’єктами нерухомості вносити зміни до існуючих адрес. В такому випадку відсутність уніфікованої системи надання та зміни адрес призведе до виникнення адрес, що повторюються, розміщені не в порядку зростання, з непослідовною нумерацією – проблема не розв’язується.

Третя альтернатива – прийняття рішення сесією Цуманської селищної ради «Про затвердження Положення про порядок перейменування та найменування вулиць, площ, провулків, інших об’єктів  у Цуманській територіальній громаді» – єдиний спосіб досягнення поставлених цілей.

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу
досягнення цілей

  Досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту, надасть можливість затвердити Положення про найменування та перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів у  Цуманській територіальній громаді та встановити механізм розгляду питань щодо найменування та перейменування об’єктів топоніміки на території Цуманської територіальної громади.

 

5. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми

 Для вирішення поставлених цілей пропонуються наступні заходи: підготовка та прийняття рішення з дотриманням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та іншими законодавчими актами.

  1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні
    та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 Очікується, що у разі прийняття даного рішення, воно впливатиме на сферу інтересів держави, суб’єктів господарювання та населення:

Сфера впливу

Вид впливу

Інтереси держави

Створення та запровадження чіткого механізму найменування та перейменування об’єктів топоніміки

Інтереси суб’єктів господарювання та жителів територіальної громади

Сприяння охороні майнових інтересів

 

 Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Держави

Створення та ефективне функціонування містобудівного кадастру

Оплата праці працівників

Суб’єктів господарювання та жителів територіальної громади

Чітко визначений орган виконавчої влади та його повноваження в процедурі щодо найменування та перейменування об’єктів топоніміки

Витрати часу

 

6. Фінансово-економічне обґрунтування

 

Прийняття даного рішення виділення коштів не потребує.

 

7. Позиція заінтересованих органів

 

Дане рішення не стосується інтересів інших органів.

 

8. Регіональний аспект

 

Відсутня потреба регіону в положенні проекту рішення.

        

9. Громадське обговорення

 

Не потребує проведення громадського обговорення.

 

8. Прогноз результатів

Внаслідок прийняття даного рішення буде впорядковано механізм розгляду питань щодо найменування та перейменування назв вулиць, провулків, проспектів, проїздів, площ та скверів на території Цуманської територіальної громади

9. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 Строк дії цього регуляторного акта не обмежено.

10. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 Кількість найменованих та перейменування об’єктів топоніміки.

11. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Заходи з відстеження результативності дії регуляторного акту здійснює виконавчий комітет Цуманської селищної ради у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

Повторне відстеження буде проведено через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Періодичне відстеження дії цього регуляторного акту буде здійснюватися один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження.

Зауваження і пропозиції до проєкту рішення приймаються в письмовій формі протягом одного місяця з дня оприлюднення зазначеного регуляторного акту на офіційному веб-сайті Цуманської селищної ради.  

 

 

Селищний голова                                                             Анатолій ДОРОШУК     

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь