Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про затвердження «Програми забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки, підготовки молоді до військової служби, проведення призову громадян на військову службу, приписки громадян до призовної дільниці та соціальної підтримки сімей військ

Дата: 20.01.2022 13:05
Кількість переглядів: 1784

Фото без опису

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  ( ПРОЕКТ )

 

---------2022 року № --

             смт Цумань

 

       Про затвердження «Програми забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки, підготовки молоді до військової служби, проведення призову громадян на військову службу, приписки громадян до призовної дільниці та соціальної підтримки сімей військовослужбовців, які прийняті на військову службу за контрактом на території Цуманської територіальної громади на 2022 -2023 роки»

          Відповідно   пункту 22 розділ 1 статті 26 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні»,  розглянувши «Програму забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки, підготовки молоді до військової служби, проведення призову громадян на військову службу, приписки громадян до призовної дільниці та соціальної підтримки сімей військовослужбовців, які прийняті на військову службу за контрактом на території Цуманської територіальної громади на 2022 – 2023 роки», селищна рада 

                                                              
ВИРІШИЛА :

  1. Затвердити  «Програму забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки, підготовки молоді до військової служби, проведення призову громадян на військову службу, приписки громадян до призовної дільниці та соціальної підтримки сімей військовослужбовців, які прийняті на військову службу за контрактом на території Цуманської територіальної громади на 2022 – 2023 роки ».
  2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну  комісію Цуманської селищної ради  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – Пелих М. В.).

 

 

Селищний голова                                                                  Анатолій ДОРОШУК

 


                                                                      ПРОЄКТ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Цуманської територіальної громади

"___" _______ 2022 р. №_______

 

 

 

ПРОГРАМА

забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки, підготовки молоді до військової служби, проведення призову громадян на військову службу, приписки громадян до призовної дільниці та соціальної підтримки сімей військовослужбовців, які прийняті на військову службу за контрактом на території Цуманської територіальної громади на 2022 -2023 роки

 

 

1.Паспорт

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Цуманська  громада – (далі ТГ)

2.

Підстава для розроблення

Конституція України, Закони України „Про військовий обов’язок і військову службу“ , “Про оборону України“, "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Постанови Кабінету Міністрів України  від 21 березня 2002 року  № 352 “Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом“ та від 07.12.2016 року №921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» (із змінами).

3.

Розробник програми

Цуманська територіальна громада

4.

Співрозробник програми

Луцький РТЦК та СП

5.

Відповідальний виконавець програми

Цуманська ТГ

6.

Учасники програми

Луцький РТЦК та СП, ЦуманськаТГ

7.

Термін реалізації програми

2022 - 2023 роки

8.

Перелік  бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Місцевий бюджет

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

У тому числі:

100,0 тис. грн.

 

9.1.

коштів місцевих бюджетів

100,0 тис. грн.

9.2.

коштів інших джерел

-

 

2 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма виконання заходів мобілізаційної підготовки, підготовки молоді до військової служби, проведення призову громадян на військову службу, приписки громадян до призовної дільниці та соціальної підтримки сімей військовослужбовців, які прийняті на військову службу за контрактом на території Підгайцівської територіальної громади на 2022 -2023 роки (далі – Програма)

 

Запобігання збройній агресії, зменшення збитків, непоправних втрат у разі її виникнення та ефективна ліквідація наслідків агресії, відповідно до вимог законів України "Про оборону України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов’язок і військову службу", Указів  Президента України, постанов Кабінету Міністрів України  є одним з пріоритетів у діяльності органів місцевого самоврядування, органів військового управління. Своєчасне попередження, вжиття упереджувальних заходів з цих питань, здійснюється органами державного управління усіх ланок, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

У відповідності до вимог ст. 15 Закону України "Про оборону України" виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у галузі оборонної роботи забезпечують:

підготовку громадян до військової служби, а також загальне військове навчання у воєнний час;

приписку громадян до призовних дільниць, військовий облік військовозобов'язаних і призовників;

призов громадян на строкову військову службу;

направлення громадян на навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори;

організацію та участь у здійсненні на відповідній території заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною обороною;

бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

проведення мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів в особливий період;

здійснення контролю за використанням і охороною наданих у встановленому порядку для потреб оборони земельних, водних та інших природних ресурсів згідно із законодавством;

вирішення згідно із законодавством питань, пов'язаних з наданням частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, та правоохоронним органам службових приміщень і житлової площі, інших об'єктів, здійсненням контролю за їх використанням, наданням комунально-побутових та інших послуг;

організацію виробництва і поставки військам підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, енергетичних та інших ресурсів;

проведення заходів щодо військово-патріотичного виховання громадян України;

здійснення інших повноважень у галузі оборонної роботи, передбачених законами.

Статтею 7 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", зокрема, встановлено, що  з місцевих  бюджетів  фінансуються  заходи  та  роботи  з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

За рахунок  коштів  підприємств,  установ  і  організацій фінансуються заходи та  роботи  з  мобілізаційної  підготовки,  що здійснюються за ініціативою самих   підприємств,  установ  і організацій згідно з мобілізаційними планами. Фінансування  мобілізаційної  підготовки та/або заходів з мобілізації  може  здійснюватися  додатково за рахунок благодійних пожертв   фізичних   та  юридичних  осіб  у  порядку,  визначеному Кабінетом Міністрів України.

Виконання  військового   обов'язку   громадянами  України у відповідності до ч. 7 ст. 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", забезпечують  державні  органи,  органи  місцевого самоврядування, утворені  відповідно  до  законів  України  військові  формування, підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень,  передбачених законом та районні  ТЦК та СП. 

Події, що відбулися та відбуваються  в державі протягом останніх років, засвідчують про те, що заходи, які вживалися органами державної влади, органами місцевого самоврядування спільно із органами військового управління, виявилися недостатніми для забезпечення її надійної обороноздатності, потребують суттєвого покращення, а також додаткового залучення коштів із бюджетів усіх рівнів та позабюджетного фінансування.

Програма спрямована на вдосконалення організації проведення приписки громадян, які проживають на території громади до призовної дільниці, ведення військово-облікової роботи, призову громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом, здійснення мобілізаційної підготовки та проведення у разі необхідності мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів на території селищної ради.

Існує потреба в  додатковому фінансуванні видатків на підготовку громадян, які проживають на території громади  до служби в Збройних Силах України, забезпечення якісним особовим складом Збройні Сили України та інші військові формування, на доставку призовників, кандидатів на проходження військової служби за контрактом та мобілізованих громадян до збірних пунктів та військових частин, підтримання в належному боєздатному стані об’єктів мобілізаційного розгортання.

Забезпечення накопичення військово-навченого резерву військовозобов’язаних, для якісного комплектування військових частин Збройних Сил України в особливий період.

 

3. Мета Програми

Метою Програми є удосконалення військово-патріотичного виховання, підготовки жителів громади до військової служби у Збройних Силах України, вдосконалення системи військового обліку, забезпечення проведення призову на строкову військову службу, військову службу за контрактом, організації територіальної оборони, підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до проведення мобілізації, підняття престижу військової служби за участю органів місцевого самоврядування.

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

 

Виконання Програми здійснюватиметься шляхом проведення приписки та призову громадян на строкову військову службу, військову службу за контрактом, заходів щодо мобілізації, в т.ч. забезпечення доставки призовників, кандидатів на проходження військової служби за контрактом та техніки до збірних пунктів, місць дислокації військових частин, покращення умов проведення цих заходів шляхом фінансування з місцевого бюджету і забезпечення, в результаті цього, належної життєдіяльності призовної дільниці.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених на відповідний рік, зокрема для:

- підготовки до служби в Збройних Силах України, військово-патріотичного виховання, проведення приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, військову службу за контрактом;

- налагодження координації та забезпечення взаємодії громади, підприємств, установ та організацій, які знаходяться на території громади, з метою проведення призову на військову службу та мобілізації;

- перевезення та доставка призовників, кандидатів для проходження військової служби за контрактом і мобілізованих людських, транспортних та інших ресурсів відповідно від призовної дільниці до збірного пункту обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, обласної медичної комісії та місць дислокації військових частин Збройних Сил України.

 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники.

5.1.Основними завданнями Програми є:

1) підвищення якості мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної готовності об’єднаної територіальної громади, підприємств, установ і організацій - виконавців мобілізаційних завдань;

2) забезпечення захисту стратегічних об'єктів та жителів громади від терористичних загроз, а також життєдіяльності підрозділів ТрО;

3) якісна підготовка громадян до військової служби, своєчасне  проведення приписки, призову та мобілізації, забезпечення  ведення військового обліку  відповідно до законодавства України.

5.2.Програма передбачає виконання наступних основних заходів:

- фінансове забезпечення  виконання передбачених  законодавством заходів щодо мобілізаційної підготовки та проведення мобілізації на території ТГ людських і транспортних ресурсів, у тому числі здійснення контролю за станом мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій, що є об’єктами спільної власності ОТГ і перебувають в управлінні місцевої ради, а також доставка призовників та військовозобов'язаних на збірні пункти та до місць дислокації військових частин;

- організація та забезпечення на території ТГ військового обліку і підготовки громадян до військової служби, в тому числі допризовну підготовку молоді, підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання, забезпечення проведення призову  на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, військову службу за контрактом і під час мобілізації, виконання військово-транспортного обов’язку;

- проведення заходів щодо оповіщення, розшуку призовників та військовозобов'язаних, перевірки правильності ведення військового обліку на території ТГ, в тому числі придбання пально-мастильних матеріалів;

- забезпечення  на території ТГ планомірного переведення галузей національної економіки, діяльності органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а підрозділів  Збройних  Сил України, інших військових формувань  на  організацію  і  штати  воєнного  часу;

- здійснення заходів з територіальної оборони ТГ та охорони особливо важливих об'єктів;

- забезпечення реалізації права громадян на соціально - економічний та соціально-правовий захист військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки на території держави та інших країн;

забезпечення здійснення інших повноважень в галузі  оборонної та мобілізаційної  роботи, передбачених законодавством.

5.3. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету на 2022 – 2023 роки на загальну суму 100,0 тис. грн. Фінансування Програми також може здійснюватися з інших джерел, що не суперечать чинному законодавству

 

5.4.Очікувані результативні показники Програми:

В результаті виконання заходів Програми буде забезпечено:

проходження медичних оглядів, розшук призовників та мобілізованих, які ухиляються від виконання військового обов’язку та призову на строкову військову службу в Збройних Силах України, їх доставка до призовних, збірних пунктів, місць дислокації військових частин;

вдосконалення системи управління проведенням мобілізації в особливий період;

підтримання у належному стані системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів в особливий період;

вдосконалення роботи військово-облікових і мобілізаційних органів;

своєчасне та якісне, у встановлені строки, проведення приписки громадян України до призовної дільниці, забезпечення їх призову, мобілізації людських та інших ресурсів  до Збройних Сил України;

належний рівень захисту стратегічних об'єктів та громадян об’єднаної територіальної громади від терористичних та інших загроз.

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми

 

з/п

Назва напряму

діяльності

Перелік заходів програми

 

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн.

Відповідальні виконавці

2022 рік

2023 рік

1

2

3

4

5

6

1

Підготовка органу місцевого самоврядування до проведення мобілізації та роботи в умовах особливого періоду

Обладнання приміщень для роботи з мобілізаційними документами та документами з обмеженим доступом необхідними технічними засобами та системами захисту комп'ютерної техніки

В межах виділеного фінансового ресурсу

В межах виділеного фінансового ресурсу

Луцький РТЦК та СП Цуманська ТГ

 

Участь підготовці та проведенні військово-економічних мобілізаційних тренувань

В межах виділеного фінансового ресурсу

В межах виділеного фінансового ресурсу

Луцький РТЦК та СП Цуманська ТГ

 

Участь у навчаннях, тренуваннях та інших  заходах з питань територіальної оборони

В межах виділеного фінансового ресурсу

В межах виділеного фінансового ресурсу

Луцький РТЦК та СП Цуманська ТГ

 

Перевірка та оцінка стану мобілізаційної готовності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій  територіальної громади

В межах виділеного фінансового ресурсу

В межах виділеного фінансового ресурсу

Луцький РТЦК та СП Цуманська ТГ

керівники установ

2

Проведення заходів мобілізації та мобілізаційної підготовки, підвищення рівня бойової готовності військовозобов’язаних запасу

Організація та проведення навчальних зборів особового складу оперативного резерву першої черги та підрозділів територіальної оборони, придбання матеріальних засобів для їх організації та проведення

В межах виділеного фінансового ресурсу

В межах виділеного фінансового ресурсу

Луцький РТЦК та СП Цуманська ТГ

 

Забезпечення розшуку і доставки мобілізаційних ресурсів (людських і транспортних) до пунктів збору районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та пунктів прийому військових частин

В межах виділеного фінансового ресурсу

В межах виділеного фінансового ресурсу

Луцький РТЦК та СП Цуманська ТГ

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Утримання, вдосконалення та підтримання в постійній готовності до використання дільниці оповіщення, пункту попереднього збору військовозобов’язаних і техніки, пункту управління мобілізацією та територіальною обороною (придбання канцелярських приладь: офісний папір, скоч,  клей, олівці, ручки, папки, придбання ліхтарів,  виготовлення світлових покажчиків, нарукавних пов’язок, виготовлення інформаційних стендів та ін. матеріалів), придбання будівельних матеріалів

В межах виділеного фінансового ресурсу

В межах виділеного фінансового ресурсу

Луцький РТЦК та СП Цуманська ТГ

 

Дообладнання будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки необхідними засобами технічної охорони (камерами відео- та аудіо нагляду)

В межах виділеного фінансового ресурсу

В межах виділеного фінансового ресурсу

Луцький РТЦК та СП Цуманська ТГ

 

3

Заходи з підготовки молоді до служби в Збройних Силах та інших військових формувань України та військово-патріотичного виховання

Проведення військово-патріотичних та культурно - просвітницьких заходів для призовної молоді з нагоди державних, національних, військових свят, урочистих проводів юнаків до лав Збройних сил та інших формувань України, зустрічі з ветеранами війни, військовослужбовцями відмінниками бойової підготовки

В межах виділеного фінансового ресурсу

В межах виділеного фінансового ресурсу

Луцький РТЦК та СП Цуманська ТГ

 

Пропагування та агітація щодо виконання військового обов’язку призовниками і військовозобов’язаними

 

В межах виділеного фінансового ресурсу

В межах виділеного фінансового ресурсу

Луцький РТЦК та СП Цуманська ТГ

У навчально-виховних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях обладнати куточки призовника з відображенням героїчних подвигів українського народу, ветеранів, учасників бойових дій Збройних сил України

В межах виділеного фінансового ресурсу

В межах виділеного фінансового ресурсу

Луцький РТЦК та СП Цуманська ТГ

4

Проведення заходів щодо популяризації військової служби

Виготовлення рекламно - агітаційних матеріалів з питань проходження військової служби

 

В межах виділеного фінансового ресурсу

В межах виділеного фінансового ресурсу

 

 

Луцький РТЦК та СП Цуманська ТГ

1

2

3

4

5

6

 

 

Доставка кандидатів для проходження військової служби за контрактом в навчальні центри та військові частини,  в тому числі оплата транспортних послуг

В межах виділеного фінансового ресурсу

В межах виділеного фінансового ресурсу

Луцький РТЦК та СП Цуманська ТГ

5

Проведення приписки громадян України до призовної дільниці

Виготовлення бланків особових справ, повісток, карток медичного огляду, актів медичного обстеження, листів вивчення, результатів приписки, приписних посвідчень, обліково-алфавітних книг, тощо

 

В межах виділеного фінансового ресурсу

В межах виділеного фінансового ресурсу

Луцький РТЦК та СП Цуманська ТГ

6.

Проведення призову громадян України на строкову військову службу

Проведення заходів щодо оповіщення, розшуку осіб, що призиваються на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань України, забезпечення доставки призовників до збірного пункту обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (придбання паливно - мастильних матеріалів)

 

В межах виділеного фінансового ресурсу

В межах виділеного фінансового ресурсу

Луцький РТЦК та СП Цуманська ТГ

Луцьке районне управління поліції Головного Управління НП у Волинській області

Виготовлення бланків повісток карток медичного огляду, актів медичного обстеження, направлень на медичне обстеження, карток професійно-психологічного відбору, висновків лікаря, книг протоколів ВЛК, журналів направлень на медичне обстеження, обліково-алфавітних книг, тощо

 

В межах виділеного фінансового ресурсу

В межах виділеного фінансового ресурсу

Луцький РТЦК та СП Цуманська ТГ

 

7

Соціальна підтримка сімей військовослужбовців, які прийняті на військову службу за контрактом

Виплата одноразової матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців, які прийняті на військову службу за контрактом до ЗС України. Виплата проводиться в розмірі 5000 грн. на підставі заяви військовослужбовця або члена його сім’ї, який постійно з ним проживає та завіреної підписом начальника і печаткою РТЦК та СП про прийняття громадянина на військову службу за контрактом. До заяви додається витяг з наказу командира військової частини.

 

В межах виділеного фінансового ресурсу

В межах виділеного фінансового ресурсу

Цуманська ТГ

 

8

Зміцнення духовного та фізичного здоров’я молодого покоління

Організація виїздів допризовної молоді у військові частини Збройних Сил України для проведення учбових стрільб та ознайомлення з життям солдатів строкової служби        

В межах виділеного фінансового ресурсу

В межах виділеного фінансового ресурсу

Луцький РТЦК та СП Цуманська ТГ

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Проведення спортивних заходів серед учнів навчально-виховних закладів та працівників підприємств, установ і організацій об’єднаної територіальної громади

В межах виділеного фінансового ресурсу

В межах виділеного фінансового ресурсу

Луцький РТЦК та СП Цуманська ТГ

навчальні заклади

 

Проведення спортивних спартакіад з юнаками навчально-виховних закладів

В межах виділеного фінансового ресурсу

В межах виділеного фінансового ресурсу

Луцький РТЦК та СП Цуманська ТГ

навчальні заклади

 

 

50,0

50,0

 

РАЗОМ ЗА 2022- 2023 РОКИ

100,0

 

 

 

 

                              Секретар селищної ради                                                         Тетяна Януль


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь