Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про затвердження Програми підтримки молодіжної політики на території    Цуманської  громади до 2025 року

Дата: 06.12.2021 15:34
Кількість переглядів: 204

                                                       Фото без опису

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

 

                                                       РІШЕННЯ                        ПРОЄКТ

         

 

від              2021 року                  Цумань                            №

 

Про затвердження Програми

підтримки молодіжної політики на території   

Цуманської  громади до 2025 року

    

     З метою створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій, з метою проведення цілісної молодіжної політики, створення сприятливих передумов для життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, підтримки їхньої інноваційної діяльності, розвитку громадських об’єднань, сприяння їх роботі у вирішенні нагальних проблем молоді; відповідно до рішення Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 року № 1669-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки», Обласної цільової соціальної програми «Молодь Волині» на 2021-2025 роки; керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; рішення сесії від 9 липня 2021 року №8/6«Про утворення Молодіжної ради при Цуманській селищній раді», Цуманська селищна рада

 

                                                      ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму підтримки молодіжної політики на території Цуманської   громади до 2025 року (далі – Програма), що додається.
  2. Контроль за виконання даного  рішення покласти на постійну  комісію з гуманітарних питань та постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Селищний голова                                                           Анатолій ДОРОШУК

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

                 підтримки молодіжної політики на території

                            Цуманської  громади до 2025 року

                                                                                Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення

Програми

 

Цуманська селищна рада

2.

Розробник Програми

Відділ освіти, молоді та спорту Цуманської селищної ради

3.

Відповідальний виконавець

Програми

Відділ освіти, молоді та спорту Цумаської селищної ради

6.

Учасники Програми

Відділ освіти, молоді та спорту

Заклади освіти громади

Неурядові організації (за згодою)

7.

Термін реалізації Програми

2022 - 2024рр.

8.

Перелік джерел

фінансування, які беруть

участь у виконанні

Програми

Місцевий бюджет

Позабюджетні кошти, міжнародні програми

9.

Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для

реалізації Програми, усього:

у тому числі:

місцевий бюджет

 

 

 

149 000 гривень

1.  Загальні положення

Програма   підтримки   молодіжної   політики   на   території   Цуманської громади до 2024 року розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні, Декларації «Про  загальні  засади  державної  молодіжної  політики  в  Україні,  Постанові  КМУ «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України, Європейській хартії про участь молоді у місцевому і регіональному житті.

Велика  імовірність  того,  що  реформа  децентралізації  не  може  бути  успішною  у  разі
відсутності дієвої моделі молодіжної політики і молодіжної роботи. Забезпечення ефективної
молодіжної  політики  в  умовах  децентралізації  має  базуватися  на  належному  кадровому,
фінансовому забезпеченню, розвитку молодіжної інфраструктури та залученню молоді до
процесу розроблення й ухвалення рішень і контролю за їх виконанням. Виходячи з того, що
одним з основних завдань процесу децентралізації є формування комфортного середовища для
мешканців громади, основні напрями реалізації молодіжної політики на рівні громади є:

-Кадрове забезпечення (навчання фахівців і молодіжних працівників),  -Належне фінансування молодіжної роботи;

                             - Розвиток молодіжної інфраструктури;

 

 

 

 - Залучення молоді до процесу розроблення, ухвалення рішень та контролю за їх
      виконанням.

Важливим аспектом у процесі запровадження моделі молодіжної політики на рівні громади є створення дієвої системи збору, обробки інформації й реагування на запити молодих хлопців та дівчат, місцеві молодіжні ініціативи.

Населення Цуманської громади становить 18014 осіб, з них молодь віком від 14 до 35 років  осіб,             5 825 або 32 % від загальної кількості населення.

Молоді люди є носієм потенціалу, мають права і відіграють активну роль в розвитку громади.
Молодіжна політика інтегрує в собі усі інші сфери відповідальності по роботі з молоддю: освіта,
працевлаштування та ринок праці, культурний розвиток, соціальний захист тощо та передбачає
використання існуючої структури і формування нової, якщо її немає, з урахуванням функцій
різних відповідальних суб’єктів на рівні громади. Частково функції роботи з молоддю покладені
на різні сектори селищної ради - освітні заклади, амбулаторії, сектор соціального захисту,
ЦКДС, тощо.

 Аналізуючи результати вивчення потреб молоді можна зробити висновок, що загальнолюдські цінності і проблеми дуже близькі сучасній молоді, молоді хлопці та дівчата вважають їх актуальними і намагаються знайти шляхи їх вирішення. Переважна більшість проблем молоді — це складові загальних потреб сучасного суспільства.

    Державою проблеми молоді досліджуються у трьох аспектах:

-Що молодь може дати суспільству для його розвитку;

-Що суспільство може дати для молоді для її розвитку і соціального становлення;

-Власний потенціал молоді в інтересах її самореалізації і розвитку суспільства.

Для ефективної реалізації молодіжної політики на рівні громади потрібно передбачити:

•  постійну оцінку та моніторинг потреб, зокрема, і ґендерних потреб, молоді;

•  необхідну   інфраструктуру   молодіжної   політики,   у   тому   числі   здійснення   її організаційного та фінансового забезпечення;

•  забезпечення діяльності молодіжних просторів і молодіжних працівників;

•  сприяння формуванню та розвитку інститутів громадянського суспільства;

•  налагодження міжгалузевої та міжсекторальної взаємодії у молодіжній роботі;

•  здійснення оцінки ефективності молодіжної роботи на рівні громади і звітування перед громадою про стан роботи з молоддю;

•  забезпечення умов молодіжної участі та молодіжного громадського контролю.

 

Для активізації участі молодих людей повинні бути створені певні структури, яким має
надаватись підтримка, - це молодіжні ради, банки молодіжних ініціатив, молодіжні центри
(простори) тощо. Йдеться про більш активне залучення молоді до ухвалення рішень, процесу
формування та реалізації молодіжної політики на рівні громади. Молодіжна робота в громаді
повинна враховувати інтереси та потреби молоді й, насамперед, формувати не споживацькі
настрої в молодіжному середовищі, а активну громадянську позицію молоді та задіяти усі
потенційні ресурси.

Реалізація Програми ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів, визначених у
Переглянутій Європейській Хартії про участь молоді у місцевому та регіональному житті:
відкритості, рівності можливостей та недискримінаційному ставленні, реалістичності Програми,
дієвому та відповідальному підході, а також безпосередньому залученні молоді до її виконання.

Згідно Резолюції про молодіжну роботу Ради Європи, молодіжна робота базується на
неформальній   та   інформальній   освіті,   проводиться   поза   межами   формальної   освіти,

 

 

 

організовується силами молоді та спеціалістами по молодіжній роботі.

Ефективність реалізації програми залежить від єдності та координованості дій місцевого самоврядування і молодіжного представництва.

 

2.  Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

                             За результатами вивчення потреб визначено наступне:

 

1.  Немає пасивної молоді - є непрофесійність у роботі з цільовою аудиторією, недостатньо
      цікавих   заходів   поза   навчальними   закладами.   Молодь   потребує   різноманітних
      розважальних,  просвітницьких  та  культурно-мистецьких  заходів,  які  дадуть  змогу
      реалізувати потенціал.

2.  Освіта в школі задовольняє базові навчальні потреби, але цих знань недостатньо для
      особистісного розвитку. Окрім загальної освіти, молоді люди у громаді не мають доступу
      до зручних та зрозумілих освітніх інструментів  в контексті розвитку навичок, які роблять
      життя продуктивним та успішним, а їхню активність - корисною для громади. Особливо
      важливими для молоді є профорієнтаційні заходи, тренінги, профільні майстер-класи та
      зустрічі з успішними людьми.

3.  Заходи з формування здорового способу життя молоді (ЗСЖМ) не задовольняють усі
      категорії молоді - дівчат та хлопців, жінок та чоловіків у їх різноманітті.

4.  В громаді недостатньо приділяється уваги інформуванню молоді з приводу можливостей
      самореалізації, програм обміну, тощо. 

5.  Залучення молоді до прийняття рішень потребує змін. Молодіжна рада та залучення
      молодих спеціалістів до апарату селищної ради дадуть змогу реалізувати учасницький
      підхід до формування місцевої політики.

3.  Мета та завдання Програми

Програма визначає стратегію впровадження молодіжної політики на території Цуманської громади  на 2022-2024 роки.

Метою Програми є створення умов для розвитку і самореалізації молодих хлопців та дівчат в громаді, формування їх активної громадянської позиції та свідомості.

Основні завдання програми:

•  формування активної громадянської позиції - здійснення заходів з підвищення рівня
правової  обізнаності, утвердження громадянської  свідомості молоді,  заходи на підтримку
доступу молодих чоловіків і жінок до відповідальних посад у професійному житті, асоціаціях,
політиці і місцевих органах влади; популяризація волонтерського руху як форми залучення
молоді до суспільно значущої діяльності та способу неформальної освіти і вторинної зайнятості;

•  формування здорового способу життя молоді - шляхом здійснення заходів, спрямованих
на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я
серед молоді;

•  впровадження нових форм організації змістовного дозвілля дівчат та хлопців;

•  формування екологічної культури;

• розвиток неформальної освіти - шляхом здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок, що сприятимуть соціальній та професійній компетенції молоді, формуванню мотивації до навчання впродовж життя;

 

 

•  інтеграція молоді на ринок праці         - шляхом створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді) та подолання стереотипів і бар’єрів, зокрема, гендерних.

 

4.  Фінансове забезпечення Програми

Фінансування  Програми  здійснюється  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету,  які передбачаються для виконання програм і заходів в рамках молодіжної політики, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, враховуючи потреби та інтереси молоді Цуманської громади, підприємств та організацій різних форм власності, інвесторів, спонсорів, власні кошти громадян.

Обсяги видатків місцевого бюджету на виконання Програми щорічно визначаються у межах кошторисних бюджетних призначень на відповідні роки.

5.  Очікувані результати виконання Програми

Реалізація даної Програми дозволить:

•  запровадити/покращити інноваційні механізми молодіжної участі (бюджет участі,
    молодіжний банк ініціатив, молодіжні дорадчі органи);

•  збільшити кількість молодих хлопців та дівчат, охопленої всіма видами фізкультурно-
    оздоровчих, культурних, правозахисних, просвітницьких та інших заходів;

•   надавати підтримку молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню робочих місць;

•   підвищити рівень екологічної свідомості молоді;

•   створити умови для розвитку творчого потенціалу молоді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

До програми підтримки
молодіжної політики
на території Цуманської
громади до 2025 року

 

ЗАХОДИ

 

Зміст заходів

Роки / Фінансування  (грн.)

2022

  2023

    2024

2023

 

  1

Проведення спортивних турнірів з

різних  видів спорту, конкурсів,

змагання з настільних ігор , вело

забіг

5 000

10 000

10 000

  2

Організація еко-толок   протягом

року

3 000

3 000

3 000

 

  3

Проведення майстер-класів,

тематичних  вечорів (хобі, музичні,

творчі)  за  допомогою  експертів

та/або власними зусиллями, кіно -

вечори

5 000

5 000

5 000

 

 

  4

Облаштування та технічне

забезпечення спортивних куточків

та  залів  для  заняття  фітнесом,

силовими вправами, танцями.

10 000

15 000

15 000

 

 

 

 

  5

Проведення   ярмарків   вакансій,

Сприяння в проходженні стажувань та    інші заходи спрямовані на створення умов для забезпечення   занятості   молоді(тренінги   та   консультації   по

підприємницької діяльності,

послуги ЦЗН)

 

 

 

Не потребує фінансування

 

 

  6

Проведення заходів спрямованих

на    розвиток,              популяризацію

волонтерського   та   скаутського

руху (наприклад «Неділя допомоги

людям   похилого   віку»,   акція

«Посади дерево»)

 

 

Не потребує фінансування

 

 

 

  7

Проведення заходів спрямованих

на    популяризацію    здорового

способу  життя  та  профілактика

негативних явищ в молодіжному

середовищі (Проведення заходів та

акцій    до    Дня    профілактики

туберкульозу,   Дня   боротьби   з

тютюнопалінням, Дня боротьби зі

СНІДіом.)

 

 

 

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

Організація походів та таборування для активної молоді громади   історичними місцями громади та місцями бойової слави.

 

 

 

 

   8

Облаштування молодіжних 

просторів   на базі   комунальних

закладів освіти і культури , та  їх

матеріально-технічне забезпечення

10 000

10 000

10 000

 

 

  9

Підтримка та координація ініціатив та ідей молоді з проектної діяльності або заходів спрямованихна розвиток молодіжної політики у громаді.

Не потребує фінансування

 

 

  10

Проведення   семінарів,   лекцій,

тренінгів,  вебінарів,  засідань  за

круглим столом, форумів, акцій,

спрямованих на розвиток 

неформальної освіти та організацію навчання молоді поза системою освіти.

10 000

10 000

10 000

 

Всього за рік:

43 000

53 000

53 000

100 000

Всього за програмою

149 000,00

 

ОБСЯГИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

 

Виконання   програми (по   роках)

тис. грн..

Всього

витрат    на

заходи    за

Програмою

(тис. грн.)

2022

2023

2024

Місцевий бюджет

43,00

53,00

53,00

149,00

Обласний бюджет

-

-

-

-

Державний бюджет

-

-

-

-

Позабюджетні кошти ( в

т.ч. міжнародна допомога)

-

-

-

-

Всього за  бюджетний рік

( тис. грн.)

43,00

53,00

53,00

149,00

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь