Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про затвердження Положення, переліку та вартості платних соціальних послуг Центру надання соціальних послуг Цуманської селищної ради

Дата: 24.06.2021 15:40
Кількість переглядів: 4319

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  ( ПРОЄКТ )

 

        -----------------  року                 смт Цумань                           №-------

 

Про затвердження Положення, переліку та вартості платних соціальних послуг  Центру надання соціальних послуг Цуманської селищної  ради

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про соціальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України  № 428 від 01.06.2020 року "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України № 429 від 01.06.2020 року  «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг», селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Положення про порядок та умови надання платних соціальних послуг  Центру надання соціальних послуг Цуманської селищної ради (Додаток 1).
 2. Затвердити РОЗРАХУНОК тарифу на платні соціальні послуги Догляд вдома Центру надання соціальних послуг Цуманської селищної

      ради (Додаток 2).

 1. Затвердити тарифи на платні соціальні послуги, що надаються Центром надання соціальних послуг Цуманської селищної ради (Додаток 3).
 2. Центру надання соціальних послуг Цуманської селищної ради   (Грицай Т.Ю.) забезпечити виконання даного рішення з моменту набрання ним чинності.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

Селищний голова                                              Анатолій ДОРОШУК

Грицай

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення селищної ради ___________2021 №______

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок та умови надання  платних  соціальних  послуг

Центру надання соціальних послуг Цуманської селищної  ради

 

I . Загальні положення

           1. Дане Положення про порядок та умови  надання платних соціальних послуг Центру надання соціальних послуг розроблено відповідно до Положення про Центр надання соціальних послуг Цуманської селищної ради  ( Центр ).

         Положення розроблено з урахуванням вимог Закону України «Про соціальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. № 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», від 01.06.2020 р. № 429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої  плати  за надання соціальних послуг», від 01.06.2020р.  № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»,  Господарського кодексу України та відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015 р. №1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг».

          2. Платні соціальні послуги надаються Центром з метою поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя громадян Цуманської  територіальної громади.

        Центр при наданні платних соціальних послуг не має на меті  отримання прибутку .

          3. Положення визначає організаційно-правову форму надання Центром платних соціальних послуг.

ІІ. Порядок надання Центром платних соціальних послуг

1. Надання платних соціальних послуг здійснюється працівниками  Центру, посадові інструкції яких передбачають надання таких послуг та спеціально створеними структурними підрозділами .

2. Надання платних соціальних послуг здійснюється на підставі затверджених тарифів. 

3. Платні соціальні послуги надаються:

- отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

- понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг;

- особам з інвалідністю, особам похилого віку, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

- особам з інвалідністю, особам похилого віку, хворим у разі:

надання особі з інвалідністю, особі похилого віку соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд за особою з інвалідністю, особою похилого віку в установленому законодавством порядку;

надання особою з інвалідністю, особою похилого віку соціальних послуг іншій особі та отримання нею щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

укладення особою з інвалідністю, особою похилого віку, хворим  договорів відчуження нерухомого майна (довічного утримання (догляду), спадкового договору, у якому передбачено надання соціальних послуг, купівлі-продажу, дарування, пожертви та спадщини).

4. Центр надає клієнтам інформацію про порядок надання платних соціальних послуг та їх оплату.

5. Платні соціальні послуги надаються згідно затверджених засновником тарифів 1 раз на рік і можуть переглядатись шляхом корегування (перегляду) лише тих складових тарифу,  за якими відбулись цінові зміни.

III .    Перелік платних соціальних послуг

1.   Перелік платних соціальних послуг:

 • ведення домашнього господарства;
 • придбання і доставка : продовольчих, промислових та господарських товарів; медикаментів; книг, газет, журналів і періодичних видань;
 • організація харчування;
 • пошиття і ремонт одягу;
 • надання послуг з виконання ремонтних робіт;
 • надання допомоги у користуванні послугами зв’язку;
 • надання допомоги у проведенні сільськогосподарських робіт;
 • надання допомоги в оплаті комунальних послуг та здійсненні інших платежів;
 • надання допомоги в оформленні документів та написанні листів;
 • організація консультування з питань законодавства (оформлення правових документів, адвокатські та нотаріальні послуги);
 • представництво інтересів в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях;
 • організація дозвілля;
 • здійснення профілактичних та санітарно-гігієнічних заходів за місцем проживання (перебування);
 • забезпечення супроводження;
 • організація надання консультацій лікарями за місцем проживання (перебування).

     IV. Порядок встановлення тарифів на платні соціальні послуги

1. Розмір плати за той чи інший вид послуг визначається на підставі її вартості.

2. Вартість платної соціальної послуги розраховується відповідно до економічного обґрунтування планових витрат, визначених на основі розрахункових фінансових показників  та затверджених кошторисів.

2.1 Вартість кожної соціальної послуги визначаються окремо на основі типової структури витрат для визначення вартості соціальної послуги в розрахунку на 1 людино–годину (залежно від умов надання соціальної послуги), яка містить статті  прямих і адміністративних  витрат.

До прямих витрат належать:

 • заробітна плата і єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування основного та допоміжного персоналу;
 • придбання товарів, робіт і послуг, безпосередньо пов’язаних з наданням соціальної послуги основним і допоміжним персоналом (предмети, матеріали, обладнання, інвентар, медикаменти, продукти харчування, супутні роботи та послуги);
 • інші прямі витрати необхідні для надання послуги.

 До прямих витрат на оплату праці  відносяться витрати на оплату основної та додаткової заробітної плати, обчисленої згідно з прийнятими системами оплати праці і визначеними колективним договором у вигляді тарифних ставок (окладів) працівників враховуючи доплату до мінімальної заробітної плати, зайнятих  безпосередньо у наданні таких послуг.  Тарифні ставки, надбавки, доплати визначаються на підставі існуючих нормативних документів, розрахунки можуть бути скореговані з урахуванням змін в оплаті праці.

Кількість годин роботи, ставок та посадових окладів працівників визначаються, виходячи з тривалості виконання робіт з надання платних соціальних послуг та норм навантаження (або часу для їх виконання).

Норми часу, у межах яких  надаються платні соціальні послуги,   враховується при проведенні розрахунків її тарифу (ціни)  у вигляді розрахункових коефіцієнтів (Кч). 

2.2 До загально-адміністративних витрат  відносяться:

- витрати на  оплату праці та ЄСВ адміністративного,  управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу;

- на придбання товарів, робіт і послуг (у тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар; роботи  та послуги; інші витрати);

- інші адміністративні витрати (оренда та обслуговування приміщень, комунальні послуги та енергоносії, зв'язок, транспортні витрати на адміністративні потреби, відрядження працівників, ремонт і обслуговування обладнання адміністративного  призначення, амортизація основних засобів і нематеріальних активів адміністративного призначення).

2.3 До вартості конкретної соціальної послуги  включається частка всіх адміністративних витрат, яка визначається з урахуванням коефіцієнта розподілу адміністративних витрат: відношення заробітної плати основного та допоміжного персоналу, залученого до надання конкретної соціальної послуги, до заробітної плати всього основного та допоміжного персоналу, що надає соціальні послуги за різними договорами .

3. Для розрахунку тарифів на платні соціальні послуги Центр:

              - проводить аналіз прямих витрат за базовий рік;

              - визначає перелік соціальних послуг, які надаються, або плануються надавати Центром за плату;

              - здійснює опис платних соціальних послуг, визначає кількісний та якісний склад виконавців, які безпосередньо приймають участь у їх наданні;

              - визначає та затверджує норми витрати часу, який затрачається для виконання послуги з кожним із виконавцем. У випадку якщо такі норми часу для окремого виду соціальної послуги відсутні, її можна визначити та затвердити на підставі актів хронометражу. Акт хронометражу складається на основі узагальнення витрат часу для виконання такого виду послуги;

              - проводить розрахунок прямих витрат на оплату праці, до яких відносяться витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, обчисленої згідно із законодавчо прийнятими системами оплати праці і визначеними колективним договором у вигляді тарифних ставок (окладів) працівників, зайнятих безпосередньо у наданні таких послуг. Тарифні ставки, надбавки визначаються на підставі існуючих нормативних документів;

              - визначає на підставі відповідних  нормативів прямі матеріальні витрати, які безпосередньо використовуються при надані окремого виду платної соціальної послуги. Якщо такі нормативи відсутні або не затверджені, застосовується розрахункові показники з урахуванням фактичних витрат (за цінами, підтверджених накладними, рахунками-фактурами, прайс-листами тощо). Відповідно до змін цінової політики постачальників матеріальних ресурсів дані для розрахунків можуть бути скориговані з урахуванням індексу зміни закупівельної ціни або індексу інфляції;

              - інші прямі витрати включаються на підставі відповідних норм та нормативів матеріальних витрат. У відсутності затверджених норм та нормативів використовуються розрахункові показники, на основі яких можна об’єктивно обґрунтувати їх потребу;

              - адміністративні витрати включаються до тарифу на платну соціальну послугу в розмірі не більше як 15% витрат на оплату праці, визначених за нормами обслуговування для надання цієї послуги працівниками (працівником);

             - розподіл загально виробничих витрат проводиться згідно «методом взаємодії», який здійснюється в два етапи:

            а) розрахунок власних витрат адміністративно господарських підрозділів (адміністрації закладу, бухгалтерії, господарської служби (за їх наявності));

           б) визначення вартості послуг цих підрозділів відповідно до їх частки у затратах на надання соціальної послуги згідно з вказаними вище критеріями розподілу.

      4. Розрахунок загальної вартості соціальної послуги проводиться за формулою:

                                  ВСП = ВЧ х ВОГ х КО, де:

ВСП – вартість соціальної послуги;

ВЧ – витрати часу на надання соціальної послуги (кількість людино-годин);

ВОГ – вартість надання соціальної послуги протягом однієї людино-години;

КО – кількість отримувачів соціальної послуги;

     5. Зміна тарифів на платні соціальні послуги  розробляється Центром і затверджується засновником один раз на рік.

 

V. Порядок установлення диференційованої плати

за надання соціальних послуг

1. Диференційована плата за надання соціальних послуг встановлюється отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткових мінімуми, але не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

2. Диференційована плата за надання соціальних послуг установлюється з дати укладання договору і переглядається щороку.

3. Диференційована плата за надання соціальних послуг сплачується щомісяця у розмірі, що не перевищує граничної величини. Якщо вартість соціальних послуг, що надаються протягом відповідного місяця, не перевищує граничної величини, диференційована плата за надання соціальних послуг становить 75% вартості таких послуг.

4. Прожитковий мінімум  для встановлення диференційованої плати за надання соціальних послуг враховується у встановленому законодавством розмірі для відповідної категорії осіб за місяць, що передує місяцю звернення особи за надання соціальних послуг.

5. Вартість соціальної послуги визначається на підставі тарифу, обчисленого Центром.

 

VІ. Планування та використання доходів від надання платних послуг

         1. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються відповідно до чинного законодавства.

       2. Кошти отримані від надання платних соціальних послуг спрямовуються в першу чергу на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням цих послуг.

       3. Кошти отримані від платних соціальних послуг можуть також спрямовуватись на розвиток структурних підрозділів Центру та видатків не забезпечених за загальним фондом установи.

      5. Тарифи на платні соціальні послуги затверджуються засновником Центру надання соціальних послуг Цуманської селищної ради.

     

 

    Секретар ради                                                     Тетяна ЯНУЛЬ       

 

                                                                               

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення селищної ради ___________2021 №______

 

РОЗРАХУНОК

тарифу на платні соціальні послуги Догляд вдома

Центру надання соціальних послуг

Цуманської селищної ради

Луцького району Волинської області

 

Одиниця виміру:  1 людино-година

 

Вартість надання соціальної послуги протягом 1 людино-години:

 

ВОГ = ПВ+ЧАВ, де:

ВОГ- Вартість надання  соціальної послуги (ВОГ) протягом однієї людино-години

ВП – вартість послуги;

ПВ – прямі витрати;

ЧАВ – частка  адміністративних витрат, яка враховується при визначенні вартості соціальної послуги;

  Прямі витрати визначаються за формулою :

                                    ПВ=(ЗПЄВ+ПТРП+ІПВ)/РД /НТРД ,  де:

ЗПЄВ – заробітна плата і ЄСВ основного та допоміжного персоналу;

ПТРП – придбання товарів, робіт, послуг, безпосередньо пов’язаних із

             наданням соціальної послуги;

ІПВ –   інші прямі витрати;

РД –     кількість робочих днів на рік;

НТРД – норма тривалості робочого дня в годинах.

 Прямі витрати:

 витрати на оплату праці

№ з/п

Назва показника

Розмір

Витрати на рік, грн.

1

Посадовий оклад соціального робітника

3872,00 грн.

3872,00 грн. х 12 міс. = 46464,00

2

Підвищення схемного посадового окладу  за важкі та шкідливі умови праці

15 % посадового окладу

46464,00х 15% =6969,60

3

Підвищення схемного посадового окладу  за обслуговування осіб із значно зниженою рухомою активністю та ліжкохворих . 

20% посадового окладу

46464,00х 20% =9292,80

4

Доплата до мінімальної зарплати

772,80

772,80*12=9273,60

5

Щорічна матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу

5227,00 грн.

5227,00

6

Усього заробітна плата

46464,00 + 6969,60 +9292,80+9273,60+ 5227,00= 77227,00

7

Єдиний соціальний внесок

22 % від ряд. 4

77227,00 грн. х 22% = 16989,94

Разом:

94216,94

витрати на придбання товарів, робіт і послуг безпосередньо пов’язаних із наданням соціальної послуги

№ з/п

Назва ТМЦ

Термін використання (місяців)

Кількість

Ціна, грн.

Вартість, грн.

1

Фартух

12

1

125,00

125,00

2

Канцтовари

6

2

15,00

30,00

3

Сумка

24

1

200,00

200,00

4

Тапки

12

1

70,00

70,00

5

Рукавиці

 

15 пар

12.00

180.00

6

Антисептик

 

2

25.00

50.00

Разом:

655,00

 

ПВ = (94216,94 грн. + 655 грн.) : 250 : 8 = 47,44 грн.

Відповідно до п. 3  Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, затвердженого Постановою КМУ від 01.06.2020 року № 428 „Про  регулювання тарифів на соціальні послуги”  визначено, що адміністративні витрати включаються до тарифу на платну соціальну послугу в розмірі не більш як 15 % витрат на оплату праці, визначених за нормами обслуговування для надання цієї послуги працівником (працівниками).

Тому частку адміністративних витрат

ЧАВ = ЗПЄВ*15%, де

ЗПЄВ – заробітна плата і ЄСВ основного та допоміжного персоналу

необхідно враховувати в розмірі 7,07 грн. (94216,94 грн. : 250 д. : 8 год х 0,15 = 7,07 грн.).

 

Вартість надання соціальної послуги протягом однієї людино-години:

ВОГ = ПВ + ЧАВ+ ЗВВ = 47,44 грн. +  7,07 грн.54,50 грн.

            

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення селищної ради ___________2021 №______

 

ТАРИФИ

На платні соціальні послуги ДОГЛЯД ВДОМА

Цуманської селищної ради Луцького району Волинської області

 

№ з/п

Найменування послуги

Одиниця виміру

Норма часу на надання послуги, (хвилин)

ТАРИФ

(грн.)

Тариф на оплату послуги, установленої диференційованої оплати, грн.

1

Вмивання, обтирання, обмивання

Один захід

15

13,60

10,20

2

Роздягання, вдягання, взування

Один захід

15

13,60

10,20

3

Заміна натільної білизни

Один захід

15

13,60

10,20

4

Заміна постільної білизни

Один захід

20

18,20

13,70

5

Купання, надання допомоги при купанні

Один захід

60

54,50

41,00

6

Чищення зубів

Один захід

15

13,60

10,20

7

Миття голови

Один захід

15

13,60

10,20

8

розчісування

Один захід

10

9,10

6,80

9

гоління

Один захід

20

18,20

13,70

10

Обрізання нігтів (без патології) на руках і ногах

Один захід

20

18,20

13,70

11

Стрижка волосся

Один захід

30

27,30

20,50

12

Допомога у користуванні туалетом (подача й винесення судна з подальшою обробкою)

Один захід

20

18,20

13,70

13

Допомога у користуванні сечо-чи кало приймачами

Один захід

40

36,34

27,25

14

Навчання навичкам самообслуговування

Разове доручення

15

13,60

10,20

15

Придбання і доставка продовольчих, промислових і господарських товарів, медикаментів

Один захід

84

76,30

57,20

16

Допомога у приготуванні їжі (підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів, посуду, винесення сміття)

Один захід

18

16,40

12,30

17

Приготування їжі

Один захід

60

54,60

41,00

18

Годування ліжко хворих

Один захід

24

21,80

16,40

19

Допомога при консервації овочів та фруктів

Разове доручення

90

81,80

61,50

20

Прибирання житла:

а) косметичне прибирання

б) вологе прибирання

в) генеральне прибирання

 

Один захід

 

18

42

126

 

16,40

38,20

114,50

 

12,30

28,65

85,90

21

Розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, розчистка снігу, доставка води колонки

Одне розпалювання, доставка, піднесення

42

 

38,20

 

28,70

22

Миття вікон

Одне миття одного вікна

30

27,30

20,50

23

Обклеювання вікон

Разове доручення

30

27,30

20,50

24

Прання білизни та одягу

Одне прання (до 1,5 кг сухої білизни)

30

27,30

20,50

25

Прасування

Одне прасування (до 1,5 кг сухої білизни

30

27,30

20,50

26

Дрібний ремонт одягу

Разове доручення

6

5,50

4,10

27

Забезпечення супроводження (супровід споживача соціальних послуг у поліклініку тощо)

Разове доручення

78

71,00

53,25

28

Надання допомоги при оплаті комунальних послуг

Одна оплата

45

41,00

30,75

29

Надання допомоги в оформленні документів (оформлення субсидій на квартирну плату і комунальні послуги)

Одне оформлення

60

54,60

41,00

30

Написання листів, заяв, скарг, отримання довідок, інших документів

Один лист

30

27,30

20,50

31

Представництво інтересів в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях

Одне доручення

72

65,40

49,05

32

Надання допомоги в обробці присадибної ділянки

Разове доручення не більше 0,02 га

138

125,40

94,05

33

Надання послуг з виконання ремонтних робіт (допомога в ремонті житлових приміщень)

Разове доручення

240

218,04

163,53

34

Навчання користуванню та вироблення практичних навичок самостійного користування технічними допоміжними і обов’язковими гігієнічними засобами (протезами, ортезами, інвалідними колясками, катетерами, кало приймачами тощо)

Разове доручення

45

40,90

30,80

 

 

 

Директор центру надання                                                      Тетяна ГРИЦАЙ

соціальних послуг

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь