Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Цуманської селищної територіальної громади

Дата: 07.05.2021 10:22
Кількість переглядів: 334

 

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

___________ 2021 року                           смт Цумань                                               7/--     

 

 

Про затвердження Методики розрахунку орендної

плати за майно, що знаходиться в комунальній власності

Цуманської селищної територіальної громади

 

Відповідно до пункту 2 статті 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» зі змінами, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою ефективного використання майна комунальної власності Цуманської селищної територіальної громади, переданого в оренду, розрахунку орендної плати за зазначене майно, пропорційного її розрахунку, з метою подальшого удосконалення орендних відносин, оптимізації надходжень до місцевого бюджету, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. . Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Цуманської селищної територіальної громади та пропорції її розподілу (додаток 1)

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

Селищний голова                                                                      Анатолій ДОРОШУК

Додаток 1
до рішення сесії Цуманської селищної ради
№ 7/--- від ­­­­­_____________.2021 р.

 

 

Методика

розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться

в комунальній власності Цуманської селищної територіальної громади

та пропорції її розподілу

 

1. Методику розроблено на підставі частини 2 статті 17  Закону України «Про оренду державного і комунального майна» від 03.10.2019 року №157-IX, Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 з метою вдосконалення та впорядкування єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності Цуманської селищної територіальної громади за договорами оренди, які укладаються уповноваженим органом Цуманської селищної територіальної громади та з його дозволу – комунальними підприємствами, закладами, установами, організаціями, яким майно передано в господарське відання та/або оперативне управління.

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

У разі, коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) є комунальне підприємство, заклад, установа, організація, розрахунки  розмір орендної плати погоджуються з уповноваженим органом Цуманської селищної територіальної громади.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство,  заклад, установа, організація, на балансі яких перебуває це майно.

4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

5. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, – не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

6. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 7 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Вп х Сор

                                      Опл =                                  ,

100

де Вп- вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

    Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком до Методики.

Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

7. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна 1 гривня встановлюється таким орендарям:

- бюджетним організаціям, які утримуються за рахунок державного та/або місцевого бюджету;

- Пенсійному фонду України та його територіальним органам;

- Фонду соціального страхування, робочим органам його виконавчої дирекції та їх відділенням;

- Державній службі зайнятості, регіональним та базовим центрам зайнятості;

- державним та комунальним закладам охорони здоров’я;

- музеям, які утримуються за рахунок державного та/або місцевих бюджетів;

- національним художнім колективам та концертним організаціям, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету;

- державним та комунальним телерадіоорганізаціям;

- редакціям державних і комунальних періодичних видань, періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, закладами освіти, трудовими і журналістськими колективами, підприємствам зв’язку, що їх розповсюджують;

- Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям;

- юридичним та фізичним особам для облаштування у закладах охорони здоров’я кімнат відпочинку (сімейних кімнат) для перебування в них на безоплатній основі осіб, які перебувають на лікуванні у цьому закладі, та членів їх сімей (під час лікування таких осіб);

- асоціаціям органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, органам профспілок, їх об’єднань з метою безпосереднього їх розміщення;

- особам з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування;

- підприємствам, установам, організаціям, що надають соціально важливі послуги населенню, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, додатковий перелік яких може бути визначений представницькими органами місцевого самоврядування згідно із законодавством;

- Акціонерному товариству «Укрпошта» для розміщення відділень поштового зв’язку.

Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

  • рекламного та еротичного характеру;
  • заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;
  • в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;
  • заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

8. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

9. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

                                         Опл

              Опл.міс =                            х Ід.о. х Ім,

                                          12

де  Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень;

Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

10. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

11.Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

12. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

13. Суми орендної плати, надлишково перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

14. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до сільського бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до місцевого бюджету здійснюється орендодавцем.

15. Орендна плата, розрахована згідно з цією Методикою перераховується:

1) у разі, коли орендодавцем майна виступає Цуманська селищна рада за майно, що перебуває на її балансі: в повному обсязі Цуманській селищній раді;

2) у разі, коли орендодавцем майна виступає комунальне підприємство, заклад, установа, організація Цуманської селищної ради:

– в повному обсязі комунальному підприємству, закладу, установі, організації за оренду нерухомого майна до 400 кв. м. та іншого окремого індивідуально визначеного майна;

3)  у разі, коли орендодавцем майна комунальних підприємств, установ, організацій, закладів виступає Цуманська селищна рада – після перевищення ними зданої в оренду площі 400 кв. м.:

– в повному обсязі комунальному підприємству, закладу, установі, організації Цуманської селищної ради, на балансі якого перебуває майно;

4) у разі передачі в оренду єдиного майнового комплексу:

– 100 % – до бюджету Цуманської селищної ТГ.

 

Секретар ради                                                                                   Тетяна ЯНУЛЬ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь