Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про затвердження  Програми патріотичного виховання молоді, підготовки та проведення призову юнаків на строкову військову службу на території Цуманської територіальної громади  ” Призовник 2021 ”

Дата: 31.12.2020 12:22
Кількість переглядів: 1368

                                                                 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ  ( ПРОЕКТ )

 

---------2021 року № --

             смт Цумань

 

Про затвердження  Програми патріотичного виховання молоді, підготовки та

проведення призову юнаків на строкову військову службу на території Цуманської територіальної громади  Призовник 2021

          Відповідно   пункту 22 розділ 1 статті 26 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні»,  розглянувши Програми патріотичного виховання молоді, підготовки та проведення призову юнаків на строкову військову службу на території Цуманської територіальної громади ”Призовник 2021” , селищна рада 

                                                              
ВИРІШИЛА :

  1. Затвердити  Програму патріотичного виховання молоді, підготовки та проведення призову юнаків на строкову військову службу на території Цуманської територіальної громади ”Призовник 2021”.
  2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну  комісію Цуманської селищної ради  з питань бюджету, планування, розвитку підприємництва, управління комунальною власністю ( голова комісії – Пелих М. В. )

 

 

Селищний голова                                                                  Анатолій ДОРОШУК

 

 

 

 

 

                                                      

                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                               рішення Цуманської селищної

                                                        ради

                                                        __________2021 №_____                                     

 

ПРОГРАМА

патріотичного виховання молоді, підготовки та

проведення призову юнаків на строкову військову службу

на території Цуманської територіальної громади ”Призовник 2021”

 

                                        І. ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення програми

Ківерцівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

2.

Розробник програми

Ківерцівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

3.

Співрозробники програми

 

Цуманська селищна рада

 

4.

Відповідальний виконавець програми

Ківерцівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, Комунальний заклад «Ківерцівське районне територіальне об’єднання»

5

Учасники програми

 

Ківерцівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

6.

Термін реалізації програми

 2021 рік

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

у тому числі :

 

 

 40 000 грн.

9.1

коштів місцевого бюджету

40 000  грн.

 

коштів інших джерел

 -

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

В Україні видано багато нормативних документів, які регламентують питання державного підходу до підготовки молоді до військової служби у Збройних Силах України,  зокрема: Закон України  “Про військовий обов’язок і військову службу”, Положення про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово – технічних спеціальностей, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770, Указ Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948/2002 “Про Концепцію допризовної підготовки і військово – патріотичного виховання молоді”, наказ Міністра оборони України від 8 червня 2010 року  № 295 “Про затвердження Концепції військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України”.

Але створене правове поле соціальної роботи з молоддю поки що повною мірою не заповнене практичним змістом перш за все через матеріально – фінансові та адміністративні перешкоди.

Дуже актуально і гостро на загальнодержавному рівні постає сьогодні питання створення належних умов особистості в концепції моральних, культурних, духовних, ідеологічних і патріотичних настанов, сприянні пробудженню свідомості власної незалежності до української нації, держави, суспільства, вихованні активної громадянської позиції і відповідальності, почуття власної гідності та поваги до героїчного минулого та сьогодення вшанування багатих військових традицій народу, учасників антитерористичної операції активізації творчих здібностей, фізичному розвитку молодої людини. І тому проблема вирішення цього питання є пріоритетною у структурі діяльності військового комісаріату.                                

Головними пріоритетами та принципами реалізації цієї програми повинні стати:

- активне залучення спеціалістів різних профілів до впровадження моделі надання допомоги у військово – патріотичному вихованні молоді.

- провадження моделі соціальної роботи на засадах добровільності, конфіденційності, компетентності, професіоналізму, довго тривалості, системності.

Створення умов для сприяння у виконанні завдань, поставлених законодавчими актами у питаннях підготовки молоді до служби в Збройних Силах України.

 

Організація роботи з військово-патріотичного виховання військовослужбовців

 

Військово-патріотичне виховання у Збройних Силах України організовувати відповідно до вимог наказів Міністра оборони України від  8 червня 2010 року № 295 “Про затвердження Концепції військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України”.

Основні зусилля у військово-патріотичній роботі у 2021 році зосередити на:

- забезпеченні подальшого формування  особового складу Збройних Сил України історично притаманних українському народові високих моральних, патріотичних цінностей та переконань, вірності національно-історичним і бойовим традиціям, готовності до збройного захисту своєї Батьківщини;

- активізації співпраці з ветеранськими, молодіжними, військово-спортивними та іншими громадськими організаціями в інтересах військово-патріотичного виховання громадян України;

- забезпеченні участі особового складу Збройних Сил України в загальнодержавних заходах з нагоди відзначення державних і військово-професійних свят;

- підготовці та відзначенні  річниць Незалежності України (січень – серпень) та  річниць Збройних Сил України (протягом року);

- проведенні Конкурсу військово-професійної майстерності “Універсальний солдат”;

- подальшому розвитку участі військовослужбовців Збройних Сил України у воєнно-меморіальній роботі, підтриманні в належному стані пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіалів і військових поховань закріплених за військовими частинами. При цьому широко використовувати потенціал військово-музейних утворень Збройних Сил України.

 

 

ІІІ. М ЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Виходячи з актуальності проблеми програма по підготовці молоді до військової служби в Збройних Силах України ставить своєю метою організацію надання допомоги працівникам військового комісаріату, викладачам по предмету Захисту  Вітчизни загальноосвітніх закладів району, відділу освіти у питаннях вирішення соціально – психологічних проблем, відповідального підходу до якісної підготовки молоді до військової служби, військово – патріотичного та фізичного виховання, підготовки молоді до вступу у вищі військово – навчальні заклади Міністерства оборони України. Реалізація цієї мети може бути досягнута через вирішення комплексу завдань:

-   якісна методична підготовка викладачів по предмету Захисту  Вітчизни;

- забезпечення всіх навчально – виховних закладів району навчально – матеріальною базою для одержання теоретичних знань та набуття практичних навичок юнаками;

- військово - патріотичне виховання молоді;

- створення умов для підвищення престижу військової служби, формування і розвиток молоді до захисту Української держави і служби в Збройних Силах України;

-  робота засобів масової інформації у рекламуванні військової служби.

- організація шефської допомоги ветеранам війни та військової служби, учасникам національно - визвольного руху;

- організація святкових проводів призовної молоді до Збройних Сил України.

 

ІV. ЗМІСТ РОБОТИ ПО ВИКОНАННЮ ПРОГРАМИ

 

Робота  з допризовною та призовною молоддю реалізується через питання:

- соціальні – питання, спрямовані на поліпшення морально-психологічної підготовки молоді до військової служби, вирішення психологічних та соціальних проблем у зв’язку з призовом в Збройні Сили України;

- соціально-психологічні – питання, спрямовані на надання молоді соціальної допомоги у подоланні психологічних станів юнаків у військовому колективі через налагодження контактів з військовими частинами;

- профілактичні - питання спрямовані на організацію та впровадження системи соціально-психологічних, юридичних та інформаційних заходів з метою попередження негативної поведінки молоді:

а) роз’яснення прав та обов’язків призовної молоді та військовослужбовців;

б) попередження психологічних конфліктів;

в) попередження алкоголізму, наркоманії серед допризовної та призовної молоді;

- педагогічні - питання, спрямовані на надання призовній і допризовній молоді теоретичних і практичних навиків у військовій службі, їх фізичної витривалості і психологічної готовності до військової служби;

- лікувально - оздоровчі – питання, пов’язані з оздоровленням та лікуванням юнаків, попередження захворювання на ВІЛ/Снід;

- питання призову і відправки призовників для служби в Збройні Сили України;

- доставка  призовників для проходження попереднього медичного огляду на збірний пункт    Волинського ОВК. Та доставки  призовників в складі команд.

 - проведення призовних комісій, забезпечення мір безпеки при відправці юнаків в Збройні Сили України;

 - проведення урочистих проводів.

 

V. ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ

 

За програмою передбачається використання наступного механізму роботи:

Проведення індивідуальних та групових діагностичних та профорієнтичних обстежень молоді для визначення рівня професійно – психологічної підготовки до військової служби.

Надання психологам рекомендацій за результатами досліджень до призовної комісії щодо психологічної готовності призовників до військово - професійного визначення майбутньої служби.

Проведення бесід психологічного, правового, інформаційного змісту з призовниками та їх батьками.

          Проведення рекламування та роз’яснювальної роботи щодо навчання у вищих військових навчальних закладах МО України, моральної готовності юнаків бути дипломованим захисником Вітчизни.

          Військово – патріотичне виховання  молоді на всіх рівнях підготовки до військової служби в Збройних Силах України.

 

VІ. ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Реалізація програми передбачає:

- формування стереотипу поведінки допризовної молоді на свідоме проходження військової служби у Збройних Силах України;

- підготовку педагогів та залучення до роботи спеціалістів високої кваліфікації;

- зменшення кількості злочинів серед допризовної і призовної молоді та військовослужбовців строкової служби, а також випадків ухилення від проходження військової служби у Збройних Силах України;

- зниження захворюваності у допризовної молоді, що підніме придатність юнаків до служби в Збройних Силах України;

- готовність юнаків стати дипломованими захисниками Батьківщини;

- якісну підготовку призовників з військово – технічних спеціальностей;

- підняття рейтингу військовослужбовця – захисника Батьківщини.

 

VII ПРИЗОВНА РОБОТА

1) проведення соціально-психологічного вивчення призовного контингенту перед початком призову;

2) поліграфічні послуги на виготовлення необхідної документації, бланків та придбання канцтоварів для проведення весняних та осінніх призовів громадян в Збройні сили України та поліграфічні послуги на виготовлення бланків, придбання канцтоварів для якісного проведення приписки юнаків до призовної дільниці;

 3) проведення медичної і призовної комісії. Оформлення особових справ, заміна папок особових справ на нові;

 4) проведення заходів по вивченню Законів України, що стосуються проходження військової служби та захисту військовослужбовців.

 5) доставка  призовників для проходження попереднього медичного огляду на збірний пункт    Волинського ОВК. Та доставки  призовників в складі команд.

VІІІ.  РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

№  з/п

Перелік заходів Програми

Джерела

фінансування,

грн.

2021

рік

грн.

 

1.

Поліграфічні послуги на виготовлення необхідної документації, бланків та придбання канцтоварів для проведення весняного та осіннього призову громадян в Збройні Сили України

місцевий бюджет

4,000

2.

 Поліграфічні послуги виготовлення бланків придбання канцтоварів для якісного проведення прописки юнаків до призовної дільниці

місцевий бюджет

4,000

3.

Проведення заходів з оповіщення, розшуку призовників та доставки їх на збірний пункт Волинського ОТЦК та СП або безпосередньо у військові частини Збройних сил України та інших військових формувань

місцевий бюджет

9200

4.

Лабораторні обстеження з метою виявлення захворювання на COVID-19 (ІФА або ПЛР- тестування) та закупівля матеріалу медичного значення

місцевий бюджет

10800

5.

Всього

 

40000

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь