Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про затвердження Програми забезпечення розробки (оновлення) містобудівної документації на території Цуманської селищної ради на 2021-2022 роки

Дата: 09.12.2020 16:32
Кількість переглядів: 169

 

Фото без опису

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

Проєкт

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Програми забезпечення розробки (оновлення) містобудівної документації на території Цуманської селищної ради на 2021-2022 роки

 

З метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, визначення  умов  та  обмежень  використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон, в інтересах та від імені Цуманської громади, відповідно до пунктів 22, 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної документації» селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму забезпечення розробки (оновлення) містобудівної документації на території Цуманської селищної ради на 2021-2022 роки (додається).

 

 1. Відділу фінансів Цуманської селищної ради своєчасно здійснювати фінансування витрат на заходи передбачені Програмою.
 2. Рішення Цуманської селищної ради №17-1/30 від 29 грудня 2018 р. «Про затвердження Програми забезпечення розробки (оновлення) містобудівної документації на території Цуманської селищної ОТГ на 2019-2020 роки» визнати таким, що втратило чинність.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії – Януль Н. В.).

 

 

Селищний голова                                                                    Анатолій ДОРОШУК

 

Григор’єва, 94355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення «Про затвердження Програми забезпечення розробки (оновлення) містобудівної документації на території Цуманської селищної ради на 2021-2022 роки»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Цуманської селищної ради

від                      р. №

 

 

ПРОГРАМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБКИ (ОНОВЛЕННЯ) МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОТГ НА 2020-2022 РОКИ

 

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ з питань землевпорядкування, комунальної власності та екології

2.

Розробник Програми

Відділ з питань землевпорядкування, комунальної власності та екології

3.

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет селищної ради, Відділ з питань землевпорядкування, комунальної власності та екології

4.

Учасники Програми

Виконавчий орган ради, організації, особи, що можуть бути розробниками документації із землеустрою та оцінки земель відповідно до чинного законодавства України

 

5.

Термін реалізації Програми

2021 – 2022 роки

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

селищний бюджет, кошти підприємств, установ, організацій та громадян та інші джерела, які не заборонені чинним законодавством.

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми в 2021 – 2022 роках, усього, тис. грн:

1650

 

 

 

 

2. Загальні положення програми

 

      Головними положеннями Програми забезпечення розробки (оновлення) містобудівної документації на території Цуманської селищної ради на 2021-2022 роки (далі - Програми)  є забезпечення цілеспрямованої діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об’єднань громадян по створенню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку і планування територій, проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів житлово-цивільного, виробничого призначення, спорудження інших об’єктів, створення інженерної і транспортної інфраструктури.

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів (оновлення генеральних планів), планів зонування територій і детальних планів територій. Виконується відповідними місцевими радами та їх виконавчими органами, відповідно до повноважень, визначених законом.

Містобудівна документація  на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово орієнтована інформація в державній системі координат на паперових і електронних носіях.

Програма покликана вирішити питання розвитку населених пунктів територіальної громади, встановлення містобудівних потреб та повинна бути реалізована за наявності 

Основними законодавчими актами для розробки Програми є Земельний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної документації»,  «Про основи містобудування» та ін.

 

3. Мета і основні заходи програми

 

 

Метою Програми є організаційне та фінансове забезпечення розроблення містобудівної документації на території Цуманської селищної ради.

Для поставленої мети необхідно  виконання основних заходів програми, а саме:

 • розробити генеральний план  населених пунктів Цуманської селищної ради    з  метою  визначення  умов  та  обмежень  використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон, створення сприятливих умов для життєдіяльності людини,  забезпечення захисту територій  від  надзвичайних  ситуацій  техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва,  зниження  рівня забруднення навколишнього природного середовища,  охорони  та  використання   територій   з   особливим статусом,  у  тому числі ландшафтів,  об’єктів історико-культурної спадщини,  а також  земель  сільськогосподарського  призначення  і лісів;
 • виконати проектно-планувальні роботи для розробки генплану (топографо-геодезичні роботи та інше) -  розроблення  даної  документації,  враховуючи  зміни  меж  передбачені генеральним планом, є одним з видів робіт який дасть змогу вдосконалити моніторинг земель громади;
 • розробка детальних планів території, який уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток території, також має на меті обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням, визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів, встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності і  збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, парків, скверів, окремих зелених насаджень;
 • проведення (розробка) стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації, поширюються на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

 

4. Фінансове забезпечення програми

 

Фінансове забезпечення заходів, передбачених Програмою здійснюється за рахунок селищного бюджету у межах наявних фінансових ресурсів. Ресурсне забезпечення Програми наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Аналіз фінансового забезпечення програми

п/

п

Заходи, необхідні для реалізації програми

Виконавець

Всього коштів, тис. грн

у тому числі по роках, тис. грн

Джерела фінансування

2021

2022

1.

Розроблення генеральних планів населених пунктів

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

800

400

400

Селищний бюджет

2.

Виконання проектно-планувальних робіт для розробки генплану (топографо-геодезичні роботи та інше)

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

600

300

300

Селищний бюджет

3.

Розроблення детальних планів територій

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

150

75

75

Селищний бюджет

4.

Проведення (розробка) стратегічної екологічної оцінки (СЕО) містобудівної документації

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із проведення СЕО

100

50

50

Селищний бюджет

 

Всього

-

1650

825

825

-

 

У разі наявності державних програм з даного питання фінансування Програми може здійснюватися за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів.

За рішенням селищної ради для розроблення детального плану території крім коштів державного та місцевих бюджетів можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених законом, за умови виконання функцій замовника відповідним органом місцевого самоврядування.

Корегування програми щодо фінансового забезпечення її реалізації проводиться згідно з остаточним розрахунком коштів відповідно до затвердженої проектно - кошторисної документації.

 

 

6. Контроль за виконанням програми

 

Відділ землевпорядкування комунальної власності та екології Цуманської селищної ради здійснює координацію  передбачених Програмою заходів і подає узагальнену інформацію про хід виконання Програми постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, яка здійснює контроль за ходом її виконання.

Основним замовником - координатором у реалізації заходів Програми є Цуманська селищна рада. Заходи Програми реалізуються замовником -координатором шляхом організації робіт і розподілу їх серед виконавців згідно з виділеними коштами місцевого бюджету.

 

7. Очікувані результати від виконання заходів

 

Головним результатом виконання програми є приведення містобудівної документації до норм чинного законодавства, що передбачає виготовлення генеральних планів населених пунктів (в перспективі планується с. Липне, с. Клубочин, с. Берестяне); детальних планів території та зможе:

 • забезпечити ефективне перспективне планування розвитку громади;
 • створити сприятливі умови для розвитку інфраструктури населених пунктів, економічного та соціального зростання;
 • забезпечити ефективне використання земельних ресурсів;
 • створити умови для забезпечення законних прав  громадян, фізичних та юридичних осіб на їх зайняття містобудівною діяльністю;
 • вдосконалити і оновити топографічні основи населених пунктів.

Термін реалізації програми - 2 роки при наявності фінансування. При необхідності програму можна змінювати та доповнювати.

 

 

Секретар селищної ради                                                           Тетяна ЯНУЛЬ

 

    

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь