Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про внесення змін до Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Цуманської селищної ради»

Дата: 03.12.2020 11:58
Кількість переглядів: 1431

Фото без опису

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ ( ПРОЄКТ )

 

--------  2020 року № ------

            смт Цумань

 

 

Про  внесення змін до Положення

про комунальну установу

«Центр надання соціальних послуг

Цуманської селищної ради»

 

 

Відповідно до ст.  26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 177 «Деякі питання діяльності  центрів надання соціальних послуг», у зв’язку зі створенням Служби у справах дітей та сімї  Цуманської селищної ради, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до Положення про «Центр надання соціальних послуг» Цуманської селищної  ради затвердженого п. 2 рішення Цуманської  селищної ради №  26-1/9 від 23.12.2019  року «Про створення комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Цуманської селищної ради», а саме Положення про «Центр надання соціальних послуг Цуманської селищної  ради » викласти в новій редакції (додається).

   2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань.

 

 

Селищний голова                                                        Анатолій ДОРОШУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                рішення  Цуманської

                                                                                                                селищної ради

                                                                                                          від ___ грудня 2020 року № __

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Цумань – 2020 рік

 

1. Загальна частина.

 

1.1. Центр надання соціальних послуг Цуманської селищної ради (далі –«Центр») є комунальною установою Цуманської селищної ради, створений для надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставин, з метою подолання або мінімізації цих обставин в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

Діяльність Центру має відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, встановленим  Кабінетом Міністрів України.

Повна назва: Центр надання соціальних послуг Цуманської селищної ради.

Скорочена назва: ЦНСП Цуманської селищної ради.

Організаційно-правова форма: комунальна установа.

Засновником Центру та вищим органом управління є Цуманська селищна рада (код ЄДРПОУ 04333885).

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про соціальні послуги», Конвенцією про права дюдини, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, іншими законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міністерств, інших органів державної влади, актами структурного підрозділу з питань соціального захисту населення Волинської обласної держадміністрації, Цуманської селищної ради, її виконавчих органів та селищного голови, іншими нормативно-правовими актами та даним Положенням.

1.3. Основною метою діяльності Центру є сприяння у розв’язанні проблемних питань і надання соціальних послуг громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які проживають на території Цуманської селищної ради на законних підставах, та які перебувають у складних життєвих обставинах й потребують сторонньої допомоги.

1.4. Основними принципами діяльності Центру є гуманізм, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, повага до честі та гідності, толерантность, законність, соціальна справедливость, доступність та відкритість, неупередженність та безпечність, добровільність, індивідуальний підхід, комплексність, конфіденційность, максимальна ефективність та прозорість використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів, забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

1.5. Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг Центр взаємодіє зі структурними підрозділами Цуманської селищної ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

1.6.  Центр є   юридичною   особою,   яка має печатку,  штамп,  ідентифікаційний  номер та може мати самостійний баланс, рахунок у державному казначействі, в установі банку. Центр обслуговується через бухгалтерію Цуманської селищної ради.

1.7. Положення про Центр, його структура, кошторис, штатний розпис затверджується рішенням сесії Цуманської селищної ради.

1.8. Центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються Цуманської селищною радою на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.

1.9. Для надання соціальних послуг Центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема, волонтерів.

1.10. Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі з-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам та поліпшення матеріально-технічної бази Центру.

1.11. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов'язаної із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів Центру, ревізія його фінансово-господарської діяльності проводяться відповідно до законодавства України.

1.12. Місцезнаходження Центру: 45233, Волинська область, Ківерцівський район, смт Цумань, вулиця Грушевського, будинок 2.

 

2. Завдання, права та обов’язки Центру

 

           2.1. На отримання соціальних послуг у територіальному центрі мають право:

- особи похилого віку;

- особи з інвалідністю;

- особи з частковою втратою рухової активності, пам’яті;

- особи з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці);

- особи, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю;

 

2.2. Основними завданнями Центру є:

- виявлення осіб, зазначених у пункті 2.1. цього Типового положення, оцінювання (визначення) їхніх індивідуальних потреб в отриманні соціальних послуг;

- забезпечення якісного надання соціальних послуг;

- установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами осіб, яких обслуговують центри, з метою сприяння в наданні соціальних послуг особам, зазначеним у пункті 2.1. цього положення;

- внесення відомостей про отримувачів соціальних послуг до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

- здійснення моніторингу надання соціальних послуг та оцінювання їхньої якості.

2.3. Для забезпечення виконання основних завдань Центр має право:

- самостійно визначати форми та методи роботи;

- подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг;

-  створювати в разі потреби у сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для надання соціальних послуг особам, зазначеним у пункті  2.1. цього  положення, за їхнім місцем проживання.

- залучати на договірній основі підприємства, установи, організації, фізичних осіб, волонтерів до надання соціальних послуг у підрозділах Центру;

- залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг;

- користуватись іншими правами, що визначені законодавством України.

2.4. Центр зобов’язаний:

- забезпечувати найкращі інтереси отримувачів соціальних послуг під час надання таких послуг;

- забезпечувати навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

- взаємодіяти з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах своєї компетенції надають на території територіальної громади допомогу вразливим групам населення та особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або здійснюють їх захист;

- інформувати населення та кожного отримувача соціальних послуг про перелік соціальних послуг, які вони надають, зміст та обсяги таких послуг, умови і порядок їх отримання у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я;

- надавати допомогу отримувачам соціальних послуг у вирішенні їхніх соціально-побутових питань, у тому числі шляхом представлення їхніх інтересів;

- вносити відомості про отримувачів соціальних послуг до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

- дотримуватися принципів надання соціальних послуг;

- надавати соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

- не розголошувати інформацію особистого характеру, що стала їм відома під час надання отримувачам соціальних послуг;

- сприяти здійсненню моніторингу надання соціальних послуг та оцінки їх якості уповноваженими органами у системі надання соціальних послуг;

- додержуватися інших вимог законодавства про соціальні послуги.

 

3. Директор Центру

 

3.1. Центр очолює Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади селищним  головою за результатами конкурсу в установленому порядку згідно чинного законодавства.

3.2. Посаду Директора може займати особа, яка має вищу освіту  і не менше одного року стажу роботи за фахом.

3.3. Директор:

- організовує роботу Центру, персонально відповідає за виконання завдань Центру, визначає ступінь відповідальності працівників Центру;

- здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів і нормативів; забезпечує своєчасне подання звітності про роботу Центру;

- затверджує положення про структурні підрозділи Центру;

- затверджує посадові інструкції працівників Центру;

- призначає в установленому порядку на посади та звільняє з посад працівників Центру;

- затверджує правила внутрішнього розпорядку Центру та контролює їх виконання;

- видає відповідно до компетенції накази та розпорядження, організовує та контролює їх виконання;

- укладає договори, діє від імені Центру і представляє його інтереси;

- розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;

 - забезпечує фінансово-господарську діяльність Центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів із надання соціальних послуг;

- вживає заходів щодо забезпечення Центру автотранспортними засобами, спеціальними засобами для догляду і самообслуговування (за потребою);

- забезпечує проведення атестації працівників Центру в порядку, визначеному законодавством, та сприяє підвищенню їхньої кваліфікації;

- вживає заходів для поліпшення умов праці, забезпечення  дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної безпеки;

- виконує інші повноваження, передбачені законодавством.

 

4. Організація роботи Центру, умови надання соціальних послуг.

 

4.1. Надання соціальних послуг здійснюється структурними підрозділами Центру:

- відділенням соціальної допомоги вдома ( надання соціальної послуги догляду дома )

- можуть створюватися інші підрозділи, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг особам, зазначених в пункті 2.1. цього Положення

4.2. Надання соціальних послуг у Центрі здійснюється згідно з планами роботи на рік, щоквартальними планами діяльності його структурних підрозділів, щоквартальними планами роботи персоналу, який надає соціальні послуги.

4.3. Тривалість, місце та періодичність, умови та обсяг надання соціальних послуг в Центрі залежать від встановлених індивідуальних потреб та конкретних умов, що сприяють реабілітації, реінтеграції та соціальній адаптації особи.

4.5. Надання соціальних послуг особі, сім’ї здійснюється працівниками Центру. Працівники забезпечують надання соціальних послуг згідно встановлених стандартів та нормативів соціальної послуги.

4.6. Порядок надання соціальних послуг (прийняття рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг, укладення договору про надання соціальних послуг, припинення надання соціальних послуг тощо) визначаються Законом України «Про соціальні послуги», «Порядком організації надання соціальних послуг», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року  № 587 та іншими правовими актами.

4.8. Працівники Центру, які здійснюють надання соціальних послуг, зобов’язані сумлінно ставитись до виконання своїх обов’язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов’язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.

4.9. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Центру затверджуються сесією Цуманської селищної ради.

4.10. Умови оплати праці працівників Центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства України.

 

5. Діяльність відділення соціальної допомоги вдома.

 

5.1. Відділення соціальної допомоги вдома Центру утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування одиноких громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме:

-  осіб похилого віку;

-  осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), крім осіб з інвалідністю унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

- хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадянам, які потребують цілодобового стороннього догляду.

            5.2. Право на позачергове надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою.

5.3. Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг такі послуги:

1) догляд вдома;

2) соціальна адаптація;

3) консультування;

4) представництво інтересів;

5)  посередництво (медіація);

6) інші послуги.

Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами, надаються за плату.

Обмеження чи відмова в отриманні одних соціальних послуг не може бути підставою для обмеження чи відмови в інших соціальних послугах.

5.4. Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, осіб з інвалідністю,  хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, а також громадян, які перебувають в складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою ( і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги або з установленням диференційованої плати.

Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються відповідно до законодавства і затверджуються рішенням сесії Цуманської селищної ради.

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

5.5. Цуманська селищна рада може приймати, як виняток, рішення (розпорядження) про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу в разі, коли такі рідні залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі  та за інших випадків перебування громадян у складних життєвих обставинах. В такому разі видатки, пов'язані із наданням соціальних послуг громадян, передбачаються в кошторисі Центру за рахунок додаткових коштів місцевого бюджету.

5.6. Відділення соціальної допомоги вдома може організовувати надання  на безоплатній основі громадянам, зазначеним в п.5.1. натуральної допомоги відповідно до акту обстеження матеріально-побутових умов даних осіб.

Виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази відділення безоплатно забезпечує громадян, зазначених в п.5.1. одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби; ліками, предметами медичного призначення; предметами побутової гігієни; продовольчими та промисловими товарами; гарячими обідами тощо.

У разі потреби та за згодою особи, сім’ї з метою визначення додаткової потреби у натуральній допомозі проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи.

5.7. Відділення соціальної допомоги вдома може організовувати на платній та безоплатній основі надання швацьких, кравецьких, перукарських послуг, послуг з ремонту будинків, побутової техніки, взуття, послуг із заготівлі та завезення палива, тощо.

Відділення може організовувати пункти прийому від громадян, підприємств, установ та організацій продуктів харчування, одягу, взуття, меблів, предметів першої потреби, побутової техніки, коштів, робіт та послуг для задоволення потреб малозабезпечених громадян.

У разі, коли громадянин через часткову втрату рухової активності не може відвідати відділення та особисто отримати допомогу, адміністрація Центру вживає заходів для доставки допомоги за місцем його проживання.

5.8. Відділення соціальної допомоги вдома очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Центру.

5.9. Кількість громадян, яких повинен обслуговувати соціальний робітник, обсяг його роботи визначає завідувач відділення соціальної допомоги вдома з урахуванням стану здоров'я громадянина, який обслуговується, його віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на якість надання соціальних послуг (один соціальний робітник обслуговує від шести до десяти громадян;  один соціальний робітник обслуговує двох непрацездатних громадян, яким установлена V група рухової активності).

5.10. На підставі даних карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та медичного висновку складається індивідуальний план надання соціальної послуги, після чого між громадянином і Центром укладається договір, в якому зазначаються зміст та обсяг послуги, порядок оплати, обумовлюються періодичність, строки надання соціальної послуги відділенням соціальної допомоги вдома, інші умови.

5.11. Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги з догляду вдома надає соціальну послугу з догляду вдома постійно (III група рухової активності - два рази на тиждень, IV - три рази, V - п’ять разів), періодично (два рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.

5.12. Надання соціальних послуг відділенням здійснюється на підставі заяви особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах, або її законного представника, доповненої визначенням індивідуальних потреб.

5.13. На підставі отриманої заяви Центр надсилає необхідні запити:

- до закладу охорони здоров'я за місцем проживання громадянина – для одержання медичного висновку про здатність особи до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі;

- до виконавчого органу селищної ради за місцем реєстрації громадянина – для отримання довідки про склад сім'ї або про зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб;

- до територіального органу ДФС – для отримання довідки про доходи громадянина (у разі потреби).

5.14. На підставі відповідей на зазначені запити готується рішення про надання соціальних послуг.

5.15. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься:

- письмова заява громадянина;

- медичний висновок про нездатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

- карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг.

- один примірник договору, укладеного громадянином і Центром про надання соціальних послуг;

- довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

- інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу селищної  ради шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру;

- копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

- копія рішення (розпорядження) Цуманської селищної ради, або утвореної нею комісії, про звільнення від плати громадян похилого віку, осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного віку),  хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);

- копія наказу про здійснення (припинення) надання соціальних послуг;

- довідки про доходи членів сімї або довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

- індивідуальний план надання соціальної послуги;

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

 5.16. Документи, що містяться в особовій справі громадянина, поновлюються відділенням щороку шляхом надіслання запитів до відповідних установ.

 5.17. За запитом  виконавчого органу Цуманської селищної ради з питань соціального захисту відділення узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг та проведеної соціальної роботи.

5.18. Відділення забезпечує захист персональних даних осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

 

7. Припинення діяльності Центру

 

7.1. Реорганізація (злиття, поділ, приєднання, перетворення) або ліквідація Центру здійснюється відповідно до чинного законодавства України

 

8. Заключні положення

 

8.1. Це Положення набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Положення вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством України, та іншими нормативно-правовими  актами.

8.2. Положення складається з 8 розділів, що викладені на дев’яти сторінках.

8.3. З питань, що не врегульовані цим Положенням, Центр керується чинним законодавством України та іншими нормативно-правовими актами.

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                      Анатолій ДОРОШУК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь