Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про початок реорганізації сільських рад

Дата: 30.11.2020 16:22
Кількість переглядів: 422

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

листопада 2020 року №

            смт Цумань         

 

 

Про початок реорганізації сільських рад

 

Керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Почати процедуру реорганізації:

Карпилівської сільської ради (ЄДРПОУ 05383690), місцезнаходження: Волинська обл., Ківерцівський район, село Карпилівка, вул. І. Франка, будинок 7 шляхом приєднання до Цуманської селищної ради (ЄДРПОУ 04333885), місцезнаходження: Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт Цумань, вул. Грушевського, 2;

Грем'яченської  сільської ради (ЄДРПОУ 04333678), місцезнаходження:  Волинська обл., Ківерцівський район, село Грем'яче, вулиця Грушевського, будинок 83 шляхом приєднання до Цуманської селищної ради (ЄДРПОУ 04333885), місцезнаходження: Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт Цумань, вул. Грушевського, 2;

Дубищенської сільської ради (ЄДРПОУ 04333709), місцезнаходження: Волинська обл., Ківерцівський район, с. Дубище, вул. Незалежності, будинок 40 шляхом приєднання до Цуманської селищної ради (ЄДРПОУ 04333885), місцезнаходження: Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт Цумань, вул. Грушевського, 2.

2. Цуманська селищна рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків:

Карпилівської сільської ради;

Грем'яченської  сільської ради;

Дубищенської сільської ради.

3.Утворити Комісії з реорганізації

3.1. Карпилівської сільської ради у складі:

1) Голова комісії: ___________________________________________;

2)Заступник голови комісії: ____________________- _________________________;

3)Член комісії: _________________________  – ____________________________________;

4)Член комісії: __________________ – __________________________________;

5) Член комісії: ________________________________________________ – ______________________________________________;

6)Член комісії: ____________________________ – ___________________________________________________________;

7)Член комісії: _________________________________ – ____________________________________________.

3.2. Грем'яченської  сільської ради у складі:

1) Голова комісії: ___________________________________________;

2) Заступник голови комісії: ____________________-_________________________;

3) Член комісії: _________________________  – ____________________________________;

4) Член комісії: __________________ – __________________________________;

5) Член комісії: ________________________________________________ – ______________________________________________;

6) Член комісії: ____________________________ – ___________________________________________________________;

7) Член комісії: _________________________________ – ____________________________________________.

3.3. Дубищенської сільської ради у складі:

1) Голова комісії: ___________________________________________;

2) Заступник голови комісії: ____________________-_________________________;

3) Член комісії: _________________________  – ____________________________________;

4) Член комісії: __________________ – __________________________________;

5) Член комісії: ________________________________________________ – ______________________________________________;

6) Член комісії: ____________________________ – ___________________________________________________________;

7) Член комісії: _________________________________ – ____________________________________________.

4. Покласти на Комісії з реорганізації сільських рад повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків у відповідній сільській раді;

5. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб

Карпилівської сільської ради;

Гремяченської сільської  ради;

Дубищенської сільської ради.

6. Затвердити План заходів з реорганізації сільських рад (додаток 1).

7. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань Карпилівської сільської ради, Гремяченської сільської  ради, Дубищенської сільської ради надати право Цуманському селищному голові здійснювати без погодження з Цуманською селищною радою заміну персонального складу Комісії з реорганізації у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії під час виконання п. 3 та 4 Плану заходів з реорганізації відповідних сільських рад.

8. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.

9. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2020 р. під час діяльності рад, що приєднуються до Цуманської селищної ради (додаток 3). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.

10. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності сільських рад станом на 31.12.2020 р. у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Цуманську селищну раду.

11. Визначити відповідальною особою за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності сільських рад станом на 31.12.2020 р. до Цуманської селищної ради керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Цуманської селищної ради _____________________.

12. Уповноважити Цуманського селищного голову затвердити від імені Цуманської селищної ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності сільських рад станом на 31.12.2020 р.

13. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Цуманської селищної ради ________________________ подати Цуманському селищному голові пропозиції щодо порядку подальшого зберігання та використання документів сільських рад (не завершених в діловодстві та архівів).

14. Цуманському селищному голові утворити комісію з прийняття майна, активів та зобов’язань сільських рад і забезпечити своєчасне та повне прийняття й оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань Цуманською селищною радою.

15. Голові Комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної роботи інформувати Цуманську селищну раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Цуманського селищного голову.

 

 

 

Селищний голова                                                                 Анатолій ДОРОШУК 

 

 

Додаток 1

до рішення Цуманської селищної ради

№_____ від «___»_______________________

 

План заходів

з реорганізації Карпилівської сільської ради, Гремяченської сільської  ради, Дубищенської сільської ради

 

з/п

Порядок

здійснення заходів

Термін виконання

Виконавець

1

Інвентаризація та передача документів, що нагромадилися під час діяльності сільських рад станом на 31.12.2020 р. Цуманській селищній раді

До ________________

Комісія

2

Повна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків сільських рад з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2020 р.

До ________________р. включно

Комісія

3

Складання Передавального акту майна, активів та зобов’язань сільських рад Цуманській селищній раді

до_____ р. включно

Комісія

4

Передача складених Комісією з реорганізації передавальних актів на затвердження Цуманській селищній раді

До __________ р. включно

Голова Комісії

5

Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань сільських рад Цуманській селищній раді після затвердження відповідного передавального акту

Протягом 1 робочого дня з моменту затвердження відповідного передавального акту Цуманською селищною радою

Комісія

 

 

 

Секретар ради                                                   ______________________________

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення Цуманської селищної ради

№_____ від «___»_______________________

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

с. __________                                                             «____» ________ 2020року

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації _______сільської ради, створеної рішенням Цуманської селищної ради від _________________________ № _____, у складі:

Голови комісії: ______________________________

Заступника голови комісії: ____________________

Члена комісії: _______________________________

керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про наступне:

1. Цуманська селищна рада (ЄДРПОУ 04333885), місцезнаходження: місцезнаходження: 45233, Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт Цумань, вул. Грушевського, 2 внаслідок реорганізації ________ сільської ради ЄДРПОУ _______, місцезнаходження: _______) шляхом приєднання до Цуманської селищної ради є правонаступником майна, активів та зобов’язань ______ сільської ради, а саме:

Необоротних активів (балансова вартість) – ____________ грн., у тому числі:

- основні засоби – __________ грн.;

- інші необоротні матеріальні активи – __________ грн.;

Виробничі запаси – __________ грн.;

Грошових коштів – __________ грн.;

Дебіторської заборгованості – __________ грн., у тому числі:

- перед бюджетом – __________ грн.;

- з оплати праці – __________ грн.;

Кредиторської заборгованості – __________ грн., у тому числі:

- перед бюджетом – __________ грн.;

- з оплати праці – __________ грн.;

2. Разом із майном сільської ради Цуманська селищна рада приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які підтверджують право власності або користування земельними ділянками.

Додатки до передавального акту: ________ на ____ аркушах. Усього: _____ аркушів.

Комісія з реорганізації __________________ сільської ради:

Голова комісії: __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______________

(підпис) (ПІБ)

Заступник голови комісії: __ _ _ _ ___________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______________

(підпис) (ПІБ)

Члени комісії: __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________ __ _ _ _ _ _ _ _ ______________

 (підпис) (ПІБ)

Від імені Цуманської селищної ради прийняла

Комісія з прийняття майна, активів та зобов’язань, у складі:

_________________________ _________________________

(підпис) (ПІБ)

_________________________ _________________________

(підпис) (ПІБ)

_________________________ _________________________

(підпис) (ПІБ)

 

 

Секретар ради                                                            _________________________

 

 

Додаток 3

до рішення Цуманської селищної ради

№_____ від «___»_______________________

 

 

АКТ

приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності

________________ сільської ради станом на ________________

Підстава: ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5.

У зв’язку із: припиненням юридичної особи – _______________ сільської ради шляхом приєднання до Цуманської селищної ради голова Комісії з реорганізації  _ ________________________________ передає, а _______________________________________________________________________ (посада, ПІБ особи, яка приймає документи від ради ОТГ) приймає документи згідно з переліком:

1. Документи, не завершені в діловодстві ____________ сільської ради:

№ з/п

№ і назва опису

Кількість примірників опису

Кількість справ

Примітки

1

2

3

4

5

1

2

 

Номери відсутніх справ _________________________________________________________

Всього прийнято: __ (_______) справ.

2. Архів _______________ сільської ради:

№ з/п

№ і назва опису

Кількість примірників опису

Кількість справ

Примітки

1

2

3

4

5

1

Номери відсутніх справ _________________________________________________________

Всього прийнято: __ (_______) справ.

Передавання здійснив Приймання здійснив

Голова Комісії з реорганізації

сільської ради ____________________________________

Цуманської селищної ради  _______________ /____________ ____ /___________________

 

Секретар ради                                                            _________________________

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь