Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про затвердження  Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Цуманська селищна рада  

Дата: 07.05.2020 11:47
Кількість переглядів: 570

Фото без опису

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

2020 року № 

       смт Цумань                                                                            

 

Про затвердження  Порядку відшкодування

фактичних витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію,

розпорядником якої є Цуманська селищна рада

 

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», поста­нови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою упорядкування роботи селищної ради з питань забезпечення доступу до публічної інформації, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Цуманська селищна рада (далі – «Порядок») згідно з додатком.
  2. Відділу бухгалтерського обліку Цуманської селищної ради забезпечити організацію прийому платежів від запитувачів інформації згідно з Порядком.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування, розвитку підприємництва, управління комунальною власністю

 

      

 

Селищний голова                                                                Анатолій ДОРОШУК

         Філюк С.В.

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО    

                                                                        рішенням Цуманської селищної ради

   ___________№______

 

 

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Цуманська селищна рада

 

І. Загальні положення

 1.1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Цуманською селищною радою за запитами на інформацію.

1.2. Порядок розроблено з метою реалізації положень статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – «Закон»), постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

1.3. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Цуманська селищна рада є належним розпорядником інформації відповідно до Закону.

1.4. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

– особі, у разі надання інформації про неї;

– якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок.

 1.5. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Цуманська селищна рада згідно з додатком 1 до цього Положення.

 

ІІ. Порядок і механізм відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

2.1. Структурні підрозділи (або працівники) селищної ради в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подають заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі – «Заявка») до відділу бухгалтерського обліку селищної ради за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

2.2. На підставі отриманої Заявки відділ бухгалтерського обліку протягом одного робочого дня виписує рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Цуманська селищна рада (далі – «Рахунок»), за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу (або працівнику) селищної ради, відповідальному за надання відповіді на запит для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

2.3. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

2.4. Відділ бухгалтерського обліку передає не пізніше ніж наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок селищної ради структурному підрозділу (або працівнику) селищної ради, який надає запитувану інформацію, копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізовану головним бухгалтером (з проставленням прізвища, імені та поточної дати).

2.5. Запитувані документи надаються протягом  п’яти робочих днів після підтвердження факту повної оплати Рахунка.

2.6. Відповідь на запит не надається у разі ненадходження коштів згідно Рахунка  протягом 20 робочих днів.

Неоплачений рахунок анулюється відповідальною особою відділу бухгалтерського обліку та передається структурному підрозділу (або працівнику), який відповідальний за підготовку інформації на запит.

2.7. На підставі анульованого Рахунка протягом трьох робочих днів запитувачу інформації надається відмова в задоволенні запиту на інформацію.

2.8. Кошти, одержані як відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, залишаються у розпорядженні юридичної особи – Цуманської селищної ради, як відшкодування фактичних витрат шляхом відновлення касових видатків.

 

 

Секретар ради                                                                               Тетяна ЯНУЛЬ

Послуга, що надається

Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

__________
Примітка


Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

     

Додаток 1

до Порядку відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію,

розпорядником якої є Цуманська селищна рада

 

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Цуманська

 

 

Додаток 2

до Порядку відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію,

розпорядником якої є Цуманська селищна рада

  

 

ЗАЯВКА № ____

від «___» _______________ 20___ року

на виписку рахунка для відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_________________________________________________________________________

(назва документа)

_________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 (найменування структурного підрозділу, в якому знаходиться запитувана інформація)

_________________________________________________________________________

 

Прізвище та ініціали запитувача – фізичної особи, найменування запитувача – юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи, та номер вхідного документа

 

 

Послуга, що надається

Розмір оплати

(1 сторінки)

Кількість сторінок

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

 

0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

 

 

 

-

 

 

Керівник структурного підрозділу селищної ради,

відповідального за надання відповіді

на запит на інформацію  _________   _____________________

                                            (підпис)                    (ініціал,  прізвище)

 

 

 

Додаток 3

до Порядку відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію,

розпорядником якої є Цуманська селищна рада

 

Одержувач:

Цуманська селищна рада

Реєстраційний рахунок:

 

МФО банку:

 

Код за ЄДРПОУ:

­­­­­­_________________________

 

Платник:

 

 

 

 

РАХУНОК № ____

від «___» _______________ 20___ року

на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Найменування

Вартість виготовлення
сторінки, грн.

Кількість сторінок, шт.

Ціна, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом без ПДВ

 

 

ПДВ

 

 

Всього з ПДВ

 

 

Всього до сплати:  _____________________________________________________________________________

                                       (сума прописом)

___________________________________________________ грн __________________ коп.

ПДВ: 0,00 грн.

 

Відповідальна особа

відділу бухгалтерського

обліку _________   _____________________

(підпис)                         (ініціали, прізвище)

 

Примітка

Призначення платежу: Відшкодування фактичних витрат за запитом на інформацію КЕКВ-2210

 

 

Рахунок підлягає оплаті протягом 3-х банківських днів

Призначення платежу в квитанції про оплату вказувати обов’язково

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь