A A A K K K
для людей із порушенням зору
Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про затвердження місцевої  Програми фінансової підтримки  Комунального некомерційного підприємства «Цуманська районна лікарня»  на 2020 рік  

Дата: 20.12.2019 04:20
Кількість переглядів: 782

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

     грудня 2019 року   

            смт Цумань       

 

Про затвердження місцевої  Програми фінансової

підтримки  Комунального некомерційного

підприємства «Цуманська районна лікарня» 

на 2020 рік  

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України,  рекомендацій постійних  комісій селищної ради з питань  бюджету, фінансів, планування, розвитку підприємства, управління комунальною власністю  від 20.12.2019 року  «Про проект рішення «Про затвердження районної Програми фінансової підтримки  Комунального некомерційного підприємства «Цуманська районна лікарня»  на 2020 рік, клопотання КНП «Цуманська РЛ» від 20.12.2019 року 401, селищна рада вирішила:

 

         1.Затвердити місцеву Програму фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Цуманська районна лікарня»  на 2020 рік (далі – Програма) (додається).

         2.Звіт Комунального некомерційного підприємства «Цуманська районна лікарня» про стан виконання Програми та ефективність реалізації її заходів заслухати на сесії селищної ради у І кварталі 2021 року.

         3.Покласти контроль за виконанням цього рішення на постійну  комісію селищної ради  з питань бюджету, фінансів, планування, розвитку підприємства, управління комунальною власністю 

 

 

Селищний голова                                                           А.В. Дорошук

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         рішення селищної ради

                                                                        _________  №_______

МІСЦЕВА ПРОГРАМА

ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦУМАНСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»

НА 2020 РІК

 

  1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Цуманська районна лікарня» 

(КНП «Цуманська РЛ»)

2.

Розробник Програми

КНП «Цуманська РЛ» 

3.

Співрозробники Програми

Цуманська селищна рада

4.

Відповідальний виконавець Програми

КНП «Цуманська РЛ»

5.

Учасники Програми

КНП «Цуманська РЛ», Цуманська селищна рада

6.

Термін реалізації Програми

2020 рік

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Цуманської ОТГ, інші кошти не заборонені законодавством

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів , необхідних для реалізації Програми

945,46 тис.грн.

 

2. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма

Комунальне некомерційне підприємство «Цуманська районна лікарня»  створене за рішенням Ківерцівської районної ради шляхом перетворення лікувально-профілактичного закладу «Цуманська районна лікарня Ківерцівського району Волинської області» і є його правонаступником.

Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Цуманській селищній раді.

Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної особи. Підприємство має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в Головному управлінні державної казначейської служби України у Ківерцівському районі Волинської області та розрахункові рахунки в установах банку.

Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Цуманська районна лікарня» на 2020 рік (далі – Програма) розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №1013-р., Методичних рекомендацій з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства, схвалених робочою групою з питань реформи фінансування сфери охорони здоров’я України від 14 лютого 2018 року та інших нормативно-правових актів.

Комунальне некомерційне підприємство «Цуманська районна лікарня»   здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

У Програмі визначено цілі розвитку комунального некомерційного підприємства, виділено основні завдання, вирішення яких сприятиме наданню кваліфікованої вторинної/спеціалізованої медичної допомоги населенню.

Програма дасть можливість застосовувати програмно-цільовий метод фінансування та залучити додаткові кошти із бюджету Цуманської ОТГ та інших джерел, не заборонених законодавством для вирішення проблемних питань  охорони здоров’я.

 

3. Визначення мети  Програми

Основною метою діяльності Комунального некомерційного підприємства «Цуманська районна лікарня» є організація медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Поліпшення якості медичної допомоги можливе лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися Комунальним некомерційним підприємством «Цуманська районна лікарня».

Основним підходом до концепції реформування є створення належних відповідних умов надання якісної, своєчасної медичної допомоги.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:

- розвиток вторинної/спеціалізованої медичної допомоги;

- застосування у роботі сучасних медичних технологій;

- створення та надання якісної медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування навичок здорового способу життя.

 

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

Для досягнення мети цієї Програми пропонується надання кваліфікованої ургентної та планової стаціонарної і спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, а також лікувально-профілактичної допомоги у відповідності з договорами про надання медичних послуг мешканцям Цуманської ОТГ та іншим громадянам України.

Виконання Програми здійснюється згідно із затвердженим планом фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

— коштів місцевого бюджету;

— інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються підприємством на виконання запланованих заходів Програми.

Підприємство є одержувачем коштів та має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно із планом використання.

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної фінансової підтримки.

5. Строки та етапи виконання Програми

Програма реалізується в один етап, протягом 2020 року.

 

6.Перелік завдань і заходів та результативні показники

№ з/п

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Джерела фінансува

ння

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн

Всього

1

2

3

4

5

 

1

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (оплата електроенергії , придбання брикетів та напівбрикетів торфових)

2020

Кошти місцевого бюджету, інші джерела

425,46

 

5

Капітальні видатки, в тому числі:

Придбання коагулометра

Придбання біохімічного аналізатора Придбання очисної установки стічних вод

2020

Кошти місцевого бюджету, інші джерела

 

110,0

200,0

210,0

 

 

 

Загальна сума

 

 

945,46

 

Виконання Програми дасть змогу:

- підвищити ефективність роботи Підприємства;

- збільшити  питому   вагу  надання  медичної  допомоги населенню;

- сформувати   систему    надання   населенню   високоякісної   медичної

допомоги;

- покращити якість надання медичної допомоги, удосконалити лікувальний процес;

- забезпечення,  збереження та подальше  зміцнення матеріально-технічної бази, її модернізація;

  - організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, в т.ч. організація надання населенню медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством.

 

7.Напрями діяльності та основні завдання Програми

Програмою визначено такі основні завдання:

- здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення медичного  обслуговування  населення, шляхом надання йому кваліфікованої планової стаціонарної і ургентної допомоги та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, у відповідності до здійснення фінансування з місцевого бюджету шляхом надання фінансової підтримки підприємства;

- удосконалення лікувального процесу;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, в т.ч. організація надання населенню медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством;

- надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на  безвідплатній та відплатній основі у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів  виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про  медичне обслуговування;

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування;

- здача майна в оренду, в тому числі нерухомого;

- організація впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації станів;

- організація проведення та участь у з’їздах, конгресах, симпозіумах, науково-практичних конференціях, наукових форумах, круглих столах, семінарах тощо.

 

8. Координація та контроль за ходом виконанням Програми

Координацію виконання Програми здійснює Комунальне некомерційне підприємство «Цуманська районна лікарня», а контроль за виконанням - постійна комісія районної ради з питань промисловості, транспорту, зв'язку, будівництва, торгівлі, побуту та розвитку об'єктів спільної власності територіальних  громад сіл, селищ і міста району.

Звіт про виконання Програми буде заслуханий у І кварталі 2021 року.

У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та вносить їх на розгляд сесії селищної ради.

 

 

Столярчук О.В.                                                        ________________

 94434                                                                                 (підпис)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь