Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Експертний аналіз бюджетів 665 ОТГ за 9 місяців 2018 року

Дата: 27.11.2018 10:00
Кількість переглядів: 474

 

Експертний аналіз бюджетів 665 ОТГ за 9 місяців 2018 року

Експерти Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні провели черговий аналіз показників фінансової діяльності 665 об’єднаних територіальних громад (ОТГ) за підсумками дев’яти місяців 2018 року та порівняли зміну результатів показників рейтингу до І півріччя поточного року. Про це повідомила Яніна Казюк, координатор з фінансової децентралізації.


За підсумками дев’яти місяців 2018 року аналіз проводився у розрізі чотирьох показників, які характеризують фінансові аспекти діяльності об’єднаних територіальних громад:

 1. власні доходи на одного мешканця (співвідношення обсягу надходжень власних доходів до кількості мешканців відповідної ОТГ);
 2. динаміка надходжень місцевих податків і зборів у 2018 році порівняно з 2017 роком;
 3. рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів ОТГ без урахування субвенцій з державного бюджету);
 4. питома вага видатків на утримання апарату управління у фінансових ресурсах ОТГ (питома вага видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування в сумі власних доходів загального фонду).

Для проведення аналізу 665 ОТГ згрупували за чисельністю населення:

 • Група 1 - ОТГ з чисельністю населення понад 15 тис. жителів;
 • Група 2 - ОТГ з чисельністю населення від 10 до 15 тис. жителів;
 • Група 3 - ОТГ з чисельністю населення від 5 до 10 тис. жителів;
 • Група 4 - ОТГ з чисельністю населення менше 5 тис. жителів.

 

https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/ckeditor/pictures/1747/content_1.JPG

Виходячи із такого групування ОТГ, експерти представили результати виконання окремих показників місцевих бюджетів 665 ОТГ за дев’ять місяців 2018 року:

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

 

Показник 1. Власні доходи на одного мешканця

За підсумками дев’яти місяців 2018 року, до місцевих бюджетів 665 ОТГ надійшло 14,6 млрд грн, що на 69,4% (+ 6,0 млрд грн) більше від надходжень, отриманих ОТГ за дев’ять місяців 2017 року. Із розрахунку на одного мешканця громади отримали 2596,1 грн, що більше від аналогічного періоду минулого року на 1063,8 грн (у 1,7 рази).

По 276 ОТГ (41,5%) показник власних доходів на одного мешканця перевищує середній показник по всіх ОТГ. Зокрема, по Групі 1 (більше 15 тис. осіб) – 35 ОТГ із 87 ОТГ, по Групі 2 (від 10 до 15 тис. осіб) – 45 ОТГ зі 103, по Групі 3 (від 5 до 10 тис. осіб) – 84 ОТГ із 227 ОТГ, по Групі 4 (до 5 тис. осіб) – 112 ОТГ із 248 ОТГ.

У середньому, одна ОТГ з Групи 1 (з чисельністю населення понад 15 тис. осіб) отримала 53,1 млн грн власних доходів, з Групи 2 (з населенням від 10 до 15 тис. осіб) – 33,0 млн грн, з Групи 3 (з населенням від 5 до 10 тис. осіб) – 18,3 млн грн, з Групи 4 (з населенням менше 5 тис. осіб) – лише 9,7 млн грн.

 

Показник 2. Динаміка надходжень місцевих податків і зборів (співвідношення надходжень за дев’ять місяців 2018 року до дев’яти місяців 2017 року).

Місцеві податки і збори є індикатором ефективності роботи органів місцевого самоврядування, оскільки впровадження і встановлення ставок місцевих податків і зборів належить до виключної компетенції місцевих рад.

Серед громад Групи 1 найвищий показник приросту місцевих податків і зборів становить 165,2%. Разом із цим, по 3 громадах (або 3,4% від загальної кількості громад у групі) надходження зменшилися у порівнянні з минулим роком.

У Групі 2 найвищий показник приросту становить 157,2%. У 9 громад (або 8,7% від загальної кількості громад у групі) зафіксовано від’ємний приріст.

У Групі 3 по 18 ОТГ (або 7,9% від загальної кількості громад у групі) зменшилися надходження, а найвищий показник приросту становить 173,3%.

У Групі 4 найвищий показник приросту складає 7,3 рази (Гречаноподівська ОТГ Дніпропетровської області), однак 30 ОТГ мають від’ємний показник приросту (або 12,1% від загальної кількості громад у групі).

Експерти наголошують, що підвищення ролі місцевих податків і зборів, досягнення їх максимально можливої мобілізації повинно бути одним із пріоритетних завдань для органів місцевого самоврядування. Це, в свою чергу, сприятиме посиленню фінансової стійкості та самостійності місцевих бюджетів, ефективності використання наявного фіскального потенціалу відповідних територій і, як наслідок, покращання рівня та якості послуг, що надаються жителям громад. Формування значної частини власних доходів місцевих бюджетів - у прямій залежності від того, наскільки ефективно органи місцевого самоврядування зможуть організувати весь комплекс робіт із запровадження та мобілізації місцевих податків і зборів.

 

Показник 3. Рівень дотаційності бюджетів (питома вага базової/реверсної дотації у власних доходах) розраховано як співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів ОТГ (без субвенцій).

Найменш залежними від дотаційних ресурсів з державного бюджету є громади Групи 1. Тут із 87 ОТГ найвищий рівень дотаційності становить 31,8%. У Групі 2 найвищий рівень дотаційності становить 38,5%. Серед ОТГ Групи 3 – по 3-х громадах показник дотаційності перевищує 40% (або 1,3% від загальної кількості громад у групі), найвище значення становить 41,6%. У Групі 4 лише по одній громаді показник дотаційності перевищує 40% і становить 45,1%.

Для підвищення ступеня фінансової незалежності органи місцевого самоврядування ОТГ повинні здійснювати пошук шляхів для зміцнення фінансового потенціалу своїх територій. Також їх завданням є підготовка привабливих інвестиційних пропозицій та створення робочих місць. Такі кроки дадуть змогу наростити доходи місцевих бюджетів і зменшити залежність від державного.

 

Показник 4. Питома вага видатків на утримання апарату управління у власних ресурсах ОТГ (без трансфертів).

У Групі 1 налічується 39 ОТГ (44,8% від загальної кількості ОТГ в групі), у яких видатки на управління перевищують 20% від обсягу власних доходів. З них у одній громаді цей показник складає 57,4%.

Серед ОТГ Групи 2 у 60 громадах показник видатків на управління перевищує 20% (58,3% від загальної кількості ОТГ в групі), у тому числі найвищий показник становить 54,9%.

У Групі 3 по 173-х громадах видатки на управління перевищують 20% від обсягу власних доходів (76,2% від загальної кількості ОТГ в групі), у тому числі по 12 ОТГ показник становить понад 50%, а найбільша питома вага управлінських видатків складає 87,1%.

Групі 4 кількість ОТГ, у яких видатки на управління перевищують 20% обсягу власних доходів, становить 222 (89,5% від загальної кількості ОТГ в групі), у тому числі по 21 ОТГ показник становить понад 50%, а найбільша питома вага управлінських видатків – 76,1%.

 

За оцінками експертів, при більшій фінансовій спроможності бюджету частка видатків на утримання апарату управління буде меншою, оскільки такі витрати (без урахування витрат капітального характеру, пов’язаних із утриманням органів управління) мають відносно усталену величину. Тому, у бюджетах із більшим ресурсом витрати на апарат управління у відсотковому вираженні є меншими. Внаслідок цього, такі громади мають можливість спрямувати більше коштів на розвиток своїх територій.

Як і за результатами попередніх аналізів показників виконання окремих показників ОТГ, Яніна Казюк констатувала, що невеликі за територією та чисельністю населення ОТГ здебільшого мають низьку фінансову спроможність. Також такі громади не мають достатнього трудового потенціалу для свого розвитку та якісного управління. Виняток становлять окремі громади, на територіях яких розміщені бюджетоутворюючі підприємства та потужні підприємства реального сектору економіки.

Експерт висловила думку, що одним із оптимальних варіантів подальшого розвитку для громад із низькими показниками фінансової спроможності та демографії є їх приєднання до інших територіальних громад та створення більшої за площею і чисельністю ОТГ. Навіть за умови відсутності у такої ОТГ на поточний момент економічних перспектив для розвитку, таке об’єднання надасть можливість оптимізувати територіальну структуру місцевих рад, підвищити ефективність управління територією, покращити інвестиційну привабливість (за рахунок наявності більшої території та більшої кількості трудових ресурсів) та підвищити рівень доцільності капіталовкладень у територію.

Також цей аналіз надає можливість побачити ОТГ зміну своїх позицій у рейтингу в порівнянні з першим півріччям та зробити відповідні висновки представникам органів місцевого самоврядування з метою покращення бюджетних показників.


Матеріали підготували за підсумками виконання місцевих бюджетів 665 ОТГ за 9-ть місяців 2018 року, на підставі даних Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної статистичної служби України експерти Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International):

 • Яніна Казюк, координатор з фінансової децентралізації
 • Віктор Венцель, експерт з фінансового моніторингу
 • Ігор Герасимчук, експерт з фінансового моніторингу

 

 

 

 

Виборець повинен знати, до уваги виборців

Достовірність бази даних Державного реєстру виборців (далі — Реєстр) у міжвиборчий період забезпечується на підставі відомостей щомісячного поновлення, що подаються відділу органами, закладами, установами, визначененими Законом України «Про Державний реєстр виборців» (далі — Закон).

Відділ працює на постійній основі, а тому звертатись можна у будь-який зручний для вас час в робочі години, зазначені нижче. При зверненні до відділу необхідно мати паспорт.

Зокрема, виборець має право:

 • отримувати інформацію про своє включення до Реєстру;
 • подавати свої персональні дані (в разі їх зміни);
 • отримувати роздрук своїх персональних даних у Реєстрі;
 • звертатися з мотивованою заявою щодо неправомірного включення до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб.

Особистий кабінет виборця

Своє включення до Державного реєстру виборців можна також перевірити, скориставшись  інтернет-ресурсом «Особистий кабінет виборця» на сайті Центральної виборчої комісії.

У зв’язку із змінами в законодавстві постановою Центральної виборчої комісії від 09.03.2016 № 68 внесено зміни до форми заяви про включення до Державного реєстру виборців та заяви про тимчасову зміну місця голосування, зокрема додано інформацію про унікальний номер запису в Єдиному державному Демографічному реєстрі.

Модернізовано програмний ресурс «Особистий кабінет виборця», розміщений на порталі Державного реєстру www.drv.gov.ua.

 

АДРЕСА
Віддлу ведення державного реєстру виборців апарату Ківерцівської районної державної адміністрації

адреса: 45200, Волинська обл., м. Ківерці, вул.Незалежності, 20 (I поверх, каб.11)

тел. (03365) 40 621, факс (03365) 213 27

e-mail: vvdrv@kivadm.gov.uа

 

Начальник відділу: Павловський Валентин Віталійович 

Головний спеціаліст: Поліщук Інна Владиславівна

Спеціаліст ІІ категорії: Лєсунов Валерій Олександрович

Графік роботи відділу

понеділок — четвер з 8.00 до 17.15

п’ятниця — з 8.00 до 16.00

перерва на обід з 13.00 до 14.00

субота, неділя — вихідні

Графік прийому громадян

понеділок — четвер з 9.00 до 16.00

п’ятниця — з 9.00 до 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вклеювати фотокартки до паспортів, у яких пройшов місяць після досягнення 25- і 45-річного віку заборонено

3 жовтня 2018 р. Урядом внесено зміни до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсними та знищення паспорта громадянина України, затвердженого Постановою КМУ від 25 березня 2015 р. №302.

Документ зобов’язує громадян, які досягли 25-ти чи 45-ти річного віку та не звернулися в установленому законодавством порядку (не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку) для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток, здійснювати обмін паспорта на пластикову картку.

Окрім того, громадянам надано можливість за бажанням здійснювати обмін паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

За заміну та відновлення документа необхідно буде сплатити адміністративний збір: 279 гривень — термін виготовлення 20 робочих днів, 366 гривень - за 10 робочих днів.

Оформлення та видача ID-картки замість паспорта-книжечки зразка 1994 року здійснюється за зареєстрованим місцем проживання.

У разі обміну/відновлення паспорта у формі ID-картки, який був оформлений засобами Єдиного державного демографічного реєстру та присвоєний унікальний номер запису в реєстрі (УНЗР), подача докуметів здійснюється незалежно від реєстрації місця проживання.

Послугу з оформлення та видачі ID-картки можна замовити у Ківерцівському районному секторі Державної міграційної служби України

У Державній міграційній службі наголошують, що обов’язкова заміна документів законодавством не передбачена, відповідно до закону всі раніше видані документи будуть чинними до завершення строку їхньої дії.

 

 

 

АДРЕСА

 

Ківерцівського    районного  сектору   (м. Ківерці, вул. Паркова, 8)

Код підрозділу: 0716

Телефон: (03365) 2-27-92

Графік роботи:

День тижня

Робочі години

Обідня перерва

понеділок

вихідний

 

вівторок

08:00-17:00

12:00-12:45

середа

09:00-18:00

12:00-12:45

четвер

08:00-17:00

12:00-12:45

п`ятниця

09:00-18:00

12:00-12:45

субота

08:00-15:45


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь