Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про затвердження звіту  про виконання  бюджету Цуманської селищної територіальної громади за    І квартал 2024 року

Дата: 10.05.2024 12:03
Кількість переглядів: 54

Фото без опису

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА   

                                            ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  «     »              2024р.                  смт.Цумань                                    35/ 

 

                                                                                         

Про затвердження звіту  про виконання  бюджету Цуманської селищної територіальної громади за    І квартал 2024 року

 

              

 

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні», статті 80 Бюджетного кодексу України, селищна рада вирішила:

 

  1. Взяти до відома інформацію про підсумки виконання бюджету Цуманської селищної територіальної громади за І квартал 2024 року.
  2. Затвердити звіт про виконання бюджету Цуманської селищної територіальної громади за І квартал 2024 року:

- по доходах загального фонду в сумі 40256987 гривень 56 коп. і видатках в сумі 39112345 гривень 64  коп. з перевищенням доходів над видатками в сумі 1144641 гривень 92 коп.;

- по доходах спеціального фонду в сумі 1365928 гривень 27 коп. і видатках в сумі 1232123 гривень 11 коп. з перевищенням доходів над видатками в сумі 133805 гривень 16 коп.

 

 

доходів над видатками

Селищний голова                                                                     Анатолій ДОРОШУК

 

 

 

Додаток

                                                                              до рішення сесії Цуманської

                                                         селищної ради

                                                                               №35/       від         2024 року

 

 

 

     Інформація про  виконання бюджету Цуманської селищної територіальної громади  за  І квартал 2024 року

 

 

 

                                                         ДОХОДИ

    За І квартал 2024 року до загального фонду бюджету громади при  квартальному уточненому призначенні 37720,7 тис. грн. фактично надійшло доходів на суму 40256,9 тис. грн. (106,7%), з них власних доходів надійшло 14671,5 тис. грн. при плані 12135,3  тис. грн. - 120,9% (сума додаткових коштів 2536,3 тис.грн.), офіційних трансфертів при квартальному уточненому призначенні 25585,5 тис. грн. надійшло 100%.

  Основним бюджетоутворюючим податком у складі власних доходів загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, виконання якого за звітний період склало 7980,8 тис. грн.

 Значну питому вагу в структурі власних доходів становить єдиний податок 3521,2 тис. грн. (135,1% до планового призначення), в тому числі надійшло:

- єдиного податку з юридичних осіб – 3,6 тис. грн.;

- єдиного податку з фізичних осіб – 3432,3 тис. грн.;

- єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній рік дорівнює або

перевищує 75 відсотків – 80,3 тис. грн.

 Важливим джерелом надходжень доходів загального фонду є податок на

майно, надходження якого склали 1092,7 тис. грн., , в тому числі надійшло:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 170,3 тис. грн.;

- плати за землю – 909,9 тис. грн.;

- транспортного податку - 12,5 тис. грн.

 Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 1367,7  тис. грн.;

внутрішніх податків на товари та послуги надійшло 335,1 тис. грн..

 Неподаткові надходження до загального фонду бюджету громади склали

351,6тис. грн. (156,3% до планового призначення).

 З державного бюджету до бюджету громади надійшли офіційні трансферти:

- базова дотація – 5372,4 тис. грн.;

- освітня субвенція – 20187,1 тис. грн.

- інша дотація з місцевого бюджету-25,9 тис. грн.

         До спеціального фонду бюджету за І квартал 2024 року зараховано доходів у сумі 1335,9 тис. грн., або 133,6 % до запланованого призначення.

Зокрема, надійшло:

- екологічного податку – 12,6тис. грн.;

- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 3,57 тис. грн.;

- плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 303,7 тис. грн.;

- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

-2,0 тис. грн.;

- плати за оренду майна бюджетних установ – 14,7 тис. грн.;

- благодійних внесків, грантів, дарунків – 752,4 тис. грн.;

- коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них

інших об’єктів – 274,9 тис. грн.;

     Одержані бюджетом громади доходи забезпечили повне фінансування

всіх першочергових видатків, необхідних для повноцінного функціонування

бюджетних установ та пріоритетних програм. Своєчасно виплачено заробітну

плату працівникам бюджетних установ, проведено оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії

 

 

IV. ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
місті ради  (у разі її створення), міської, селищної сільської рад»

На утримання органів місцевого самоврядування (ТПКВКМБ 0110150) Цуманської селищної  ради  в  1 кварталі  2024 році    видатки  проведені в сумі 2390244,64 грн., що становить 88,6%  до уточненого плану.

На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2111, 2120) використано 2160218,12 грн., що становить 99,9%  до уточнених планових призначень.

Видатки  по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210)  становлять 24536,00 грн (81,79%). Кошти витрачені на придбання  паливно-мастильних матеріалів, витратні матеріали для  ремонту  господарським  способом та інше.

По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 63077,48 грн. (80,2%), ці кошти витрачені на оплату послуг зв’язку, інтернету, продовження терміну підтримки програмних продуктів, поточний ремонт офісної та комп’ютерної техніки, поточний  ремонт автотранспорту, поточний  ремонт адмінприміщення  Цумань  та інше.

Видатки  на  відрядження  (КЕКВ 2250)  в 1 кварталі 2024 року  не проводилися.

По  оплаті  комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків у сумі  114694,78 грн., що становить 63% до уточненого плану.

Інші  поточні  видатків  (КЕКВ 2800)   за    1 квартал 2024 року  становлять 27718,26 грн., сплата  судових  зборів  та  податків,  що  становить  83,59% до уточненого  плану.

За  1 квартал 2024 рік  касові видатки спеціального фонду (плата за послуги бюджетних установ) проведені в сумі  4459,00 грн.  Кошти витрачено  на  cплату ПДВ.

В 1 кварталі   капітальні видатки  по спеціальному фонду  не проводилися. Дебіторської та кредиторської заборгованості  по  ТПКВКМБ 0110150 станом на 01.04.2024 року немає.

0111010 «Надання  дошкільної  освіти»

На   утримання   закладів    дошкільної    освіти   ТПКВКМБ  0111010  в 1 кварталі  2024 року касові видатки проведені в сумі  4542821,08 грн., що становить   71,7 % до уточненого плану

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано  3412127,11 грн., що становить  73,2%  до уточнених планових показників.

Касові видатки   на  продукти  харчування  та  оплату кейтерингових  послуг (КЕКВ 2230) витрачено 325492,04  грн., що становить  40,69% до уточнених планових показників.

По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 9669,99 грн. ці кошти витрачені на оплату  послуг  зв’язку, Інтернету,  що  становить  22,38 % до уточнених планових показників.

          Видатки  на  відрядження (КЕКВ 2250)  не проводились.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків у сумі  795531,94 грн., що становить 56,71 %.

Інші видатки (КЕКВ 2800)   (сплата  податків)  відсутні.

По спеціальному фонду  ТПКВКМБ 0111010 «Надання  дошкільної  освіти» касові видатки проведені в сумі  171692,70 грн. на  оплату кейтерингових  послуг  (КЕКВ 2230),  та   (КЕКВ 2800) - 1596,00  сплата  податків.  Здано  батьківської плати  303275 грн.

Заклади  дошкільної  освіти  відвідують  365  дітей.

 По спеціальному фонду ТПКВКМБ 0111010 (натуральна  форма) касові видатки проведені в сумі  22736,16  грн. (КЕКВ 2210), де : 11324,00 грн - на розвиваючі  ігри (КЕКВ 3110) та  11412,16  -  на ігрове  приладдя,  книги.

Дебіторська та  кредиторська  заборгованість  по ТПКВКМБ 0111010 «Дошкільна освіта» станом на 01.04.2024 року  відсутня.

0111021 «Надання  загальної  середньої  освіти  закладами  загальної  середньої  освіти»

 На утримання закладів  загальної  середньої  освіти згідно уточненого плану в  1 кварталі   2024 року   по загальному фонду  витрачено  7675014,01  грн., що становить 80,1 % до призначень.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 4575517,95 грн., що становить 86,2 % до уточнених планових показників.

По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) витрачено 228695,47 грн (45,7%). Кошти витрачені на паливо-мастильні матеріали  для  шкільних  автобусів, миючі та дезінфікуючі засоби, та ін.

На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів  (КЕКВ2220) кошти  не витрачалися.

На   оплату  кейтерингових  послуг  (КЕКВ 2230)     витрачено  351941,70 грн  (30,6%).

По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 309285,6 грн. (87,12%), ці кошти витрачені на оплату послуг ремонту  шкільних  автобусів, послуг   ремонту  укриттів,  послуг  зв’язку,  послуг з  навчання  по  ТБ, послуг  Інтернету, та інше.

Видатки  на  відрядження (КЕКВ 2250)   не  проводилися.

На оплату спожитих енергоносіїв та  інших  комунальних  послуг  (КЕКВ 2270) витрачено  2209573,29  грн., що становить 98,6 % до уточнених планових призначень.

На інші видатки (КЕКВ 2800)  - витрат  не  було.  

Касові видатки за  1 квартал  2024 рік по спеціальному фонду (натуральна  форма) становлять  всього  725095,84 грн. (КЕКВ 2210), де  сума  60522 грн – це витрати на спортивну  форму  та інвентар  для Берестянського  ліцею (КЕКВ 3110) а на суму 664573,84 грн - було поставлено  блоки  живлення,  кабель  живлення,  точки  доступу, міжмережеві  екрани  та  підручники  для  ліцеїв  громади.

Касові  видатки  по спеціальному фонду становлять  16736,30 грн.. Було  придбано  господарський  інвентар  для Цуманського та Башликівського ліцеїв на  суму 8575,00 грн.  та  сплачено  податків 8161,30 грн.

 Кількість дітей по загальноосвітніх навчальних закладах станом на 01.04.2024 року становить 3172 дітей.

Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0111021 «Надання  загальної  середньої  освіти  закладами  загальної  середньої  освіти»  станом на 01.04.2024 року немає.

0111031 «Надання  загальної  середньої  освіти  закладами  загальної  середньої  освіти»

З  освітньої  субвенції на  виплату заробітної плати з нарахуваннями уточненим  планом  передбачено  20187100 грн. фактично  спрямовано 18931259,42 грн., що становить 93,78 % до уточнених планових показників

0111070 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

На утримання позашкільної світи  в  1 кварталі  2024 року  освоєно коштів   315588,37 грн., що становить 83,4 % до призначень.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано  311960,65 грн., що становить  87,0 % до уточнених планових показників.

По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено  1669,99 грн. (60,8%), ці кошти витрачені на оплату послуг  Інтернету.

На оплату спожитих енергоносіїв  (КЕКВ 2270) використано – 1957,73 грн., що становить 17,27 % до уточнених планових призначень.

По спеціальному фонду ТПКВКМБ 0111070 (натуральна  форма ) касові видатки проведені в сумі  4567,20  грн. (КЕКВ 2210), де:   589,90грн. -  розвиваючі  ігри (КЕКВ 2230), та  3977,30 грн. - солодощі.

Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0111070 станом на 01.04.2024 року немає.

0111080  «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»

На утримання  дитячої музичної школи в 1 кварталі 2024 року   витрачено коштів 615280,70  грн., що становить  81,05 % до призначень.

На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) використано  589003,89 грн., що становить  75,5% до уточнених планових призначень.

По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрачено 1200,00 грн. (44,4%), ці кошти витрачені на оплату послуг зв’язку.

Видатки  на  відрядження (КЕКВ 2250)  не  проводилися.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків на суму  25076,81грн., що становить 73,31 %.

Протягом  1 кварталу  2024 року надійшло батьківської плати у сумі 12300 грн.

В музичній  школі  навчається  111 дітей.

За  1 квартал  2024  року касові видатки спеціального фонду проведені в сумі 1100 грн., було проведено  заправку  та  відновлення картриджа.

Дебіторська  та  кредиторська  заборгованості по ТПКВКМБ 0111080 станом на 01.04.2024 року   відсутня.

0111210 «Надання  освіти  за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  надання  державної  підтримки   особам  з  особливими  освітніми  потребами»

На  надання  освіти  за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  надання  державної  підтримки   особам  з  особливими  освітніми  потребами  в  1  кварталі  2024  року  касові видатки по КЕКВ (2111, 2120)  складають 207982,21 грн. (заробітна  плата  за  проведення  психолого-педагогічних і  корекційно-розвиткових    занять)  що становить  100 %  до призначень.

0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична  допомога»

Касові видатки по КЕКВ 2610  субвенції  та  поточні  трансферти складають 140458,20 грн.     капітальні  трансферти  становить  35,11%   до призначень.

0113121 «Утримання  та  забезпечення  діяльності  центрів    соціальних  служб»

На утримання служби в  справах  дітей  в 1 кварталі  2024 року  передбачено   проведені  видатки в сумі 52451,47 грн.  по  загальному  фонді  що становить  77,9 % до призначень.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 52451,47 грн.

0113160 «Надання  соціальних  гарантій  фізичним  особам,  які  надають  соціальні  послуги  громадянам  похилого  віку,  особам  з  інвалідністю, дітям  з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування  і  потребують сторонньої допомоги»

Касові видатки по КЕКВ 2730 - Інші  виплати  населенню  складають  15510,00 грн.,  що становить  71,3 %   до призначень. Надається  компенсація  трьом  особам.

0113210  «Організація  та  проведення  громадських  робіт» (спеціальний фонд)

Касові видатки  спеціального  фонду по КЕКВ 2111 та 2120  працівникам  що  виконують  суспільно  корисну  роботу  складають 274989,44 грн., що становить 100% до призначень.

 

0113241 «Забезпечення  діяльності   інших  закладів  у сфері соціального  захисту  і  соціального  забезпечення»

На утримання  Центру  надання  соціальних  послуг   в  1 кварталі  2024  року освоєно коштів   516586,86  грн.  що становить 80,7%  до призначень.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 516586,86 грн., що становить 80,7 % до уточнених планових показників.

0113242 «Інші  заходи  у сфері  соціального захисту і соціального  забезпечення»

Рішенням сесії Цуманської селищної ради № 31/3 від 22.12.2023 року затверджено селищну Програму соціального захисту населення  Цуманської    територіальної  громади  на 2024 рік, на реалізацію якої   в 1 кварталі  2023  року  проведено видатки у сумі  354400 грн.

Протягом звітного періоду  їх виплачено  на:                         

- матеріальну допомогу військовослужбовцям які  брали участь у бойових діях,  та  допомога сім’ям загиблих військовослужбовців - 230000 грн.              

- матеріальну допомогу  особам, які опинилися в складних життєвих обставинах у зв’язку з хворобою, пожежею  - 83000 грн.                                            

- допомогу на поховання на суму - 3000,00 грн.

На оплату  ритуальних послуг   та  предметів  на  поховання    витрачено  38400,00 грн.

0114040 «Забезпечення  діяльності  музеїв  і виставок»

По  загальному  фонді в  1 кварталі  2024  року   освоєно коштів – 65206,20 грн., що становить 84,5 %.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 65206,20 грн., що становить 84,5 % до уточнених планових призначень.

Протягом  2023 року надійшло  платних послуг  11340,00 грн.

Касові видатки за  1 квартал  2024 року по спеціальному фонду  не проводилися.

Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0114040 станом на 01.04.2024 року немає.

0114060 «Забезпечення  діяльності  палаців і будинків культури, клубів, центрів  дозвілля та інших клубних закладів»

За  1 квартал 2024 року  освоєно коштів по  загальному  фонді – 949717,65 грн., що становить 88,9 %.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано  862872,82 грн., що становить 92,3 % до уточнених планових призначень. По придбанню предметів,  матеріалів  обладнання  та  інвентарю  (КЕКВ 2210) витрат не проводилося.

По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) витрат  не  проводилося.

Видатки  на  відрядження (КЕКВ 2250)   не  проводилися.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків на суму  86844,83 грн., що становить 99%.

По  спеціальному  фонду  протягом  1 кварталу  2024 року надійшло  платних послуг   9150,47  грн. Кошти використано  на придбання  матеріалів  для  ремонту  господарським  способом, (КЕКВ 2210) 7106,00 грн., оплату автопослуг  (КЕКВ 2240)  2044,47 грн.

Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0114060 станом на 01.04.2024 року немає.

0116030  «Організація благоустрою населених пунктів»

Рішенням сесії Цуманської селищної ради №31/5 від 22.12.2023 року затверджено селищну Програму  розвитку житлово-комунального  господарства та благоустрою на території Цуманської селищної ради на 2024 рік  на реалізацію  передбачено  630000 грн., а рішенням сесії Цуманської селищної ради №31/4 від 22.12.2023 року Програму   фінансової  підтримки  комунального  підприємства “Виробниче  управління  житлово-комунального  господарства  Цуманської селищної ради на 2024 рік”  на реалізацію   якої передбачено  470000 грн.   

Касові видатки за   1 квартал 2024 року склали  163187,17 грн.

(КЕКВ 2610) - 83423,03 грн. поточний  трансферт  ВУЖКГ

(КЕКВ 2240) – 79764,14 грн. ліквідація  стихійних сміттєзвалищ, вивіз сміття,  послуги з благоустрою та  упорядкування території громади, озеленення,  зимове очищення  вулиць.

Дебіторська  кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0116030 станом на 01.04.2024 року  відсутня.

0117413 «Інші заходи у сфері автотранспорту»

По   загальному  фонду  по (КЕКВ 2210)   передбачено      5000,00 грн.  (закупівля ПММ для  сільського  автобуса). Видатки в 1 кварталі  2024  року не проводилися.

Заборгованості по ТПКВКМБ 0117413 станом на 01.04.2024 року  відсутня.

0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»

На утримання пожежної охорони Цуманської територіальної  громади видатки загального фонду проведені в сумі 459455,80 грн., що становить 87,90 % до уточненого плану.

На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120)  використано 378764,34 грн. що становить 77,7 % до уточнених планових призначень. По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) витрачено  36967,00  грн. (73,9%). Кошти витрачені на паливно-мастильні матеріали, запчастини,  господарчі товари, та ін.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків у сумі 43724,46 грн., що становить 84,4%.

Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0118130 станом на 01.04.2024 року нема

0118240 «Заходи  та  роботи з територіальної  оборони»

Уточненим планом передбачено коштів  загального   фонду в сумі  107002 грн. Освоєно коштів за  1  квартал  2024 року  всього  1488,20 грн.   (1,39%)  до  загального плану. По (КЕКВ 2240) - 1488,20 грн.,  що  становить  21,25%   уточненого  плану  (оренда приміщення ).

 

                 Начальник відділу фінансів                                     Іванна ПРИВИДЕНЕЦЬ

                 Головний бухгалтер Цуманської                           Ніна БУТЕЄЦЬ

                 селищної ради

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь