Цуманська громада
Волинська область, Луцький район

Про затвердження Програми забезпечення розробки (оновлення) містобудівної документації на території Цуманської селищної ради на 2023 рік

Дата: 04.11.2022 15:21
Кількість переглядів: 121

 

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

Проєкт

РІШЕННЯ

 

від                                                        смт Цумань                                         №

 

Про затвердження Програми забезпечення розробки (оновлення) містобудівної документації на території Цуманської селищної ради на 2023 рік

 

З метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон, в інтересах та від імені Цуманської громади, відповідно до пунктів 22, 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної документації» селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму забезпечення розробки (оновлення) містобудівної документації на території Цуманської селищної ради на 2023 рік (додається).

2. Відділу фінансів Цуманської селищної ради своєчасно здійснювати фінансування витрат на заходи передбачені Програмою.

3. Рішення Цуманської селищної ради №13/194 від 23 лютого 2022 р. «Про затвердження Програми забезпечення розробки (оновлення) містобудівної документації на території Цуманської селищної ради на 2022 рік» визнати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – Пелих М.В.) та на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії – Януль Н.В.).

 

 

Селищний голова                                                                    Анатолій ДОРОШУК

 

Григор’єва, 94355

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення «Про затвердження Програми забезпечення розробки (оновлення) містобудівної документації на території Цуманської селищної ради на 2023 рік»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Цуманської селищної ради

від                   р. №

 

Програма забезпечення розробки (оновлення) містобудівної документації на території Цуманської селищної ради на 2023 рік

 

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ з питань землевпорядкування комунальної власності та екології

2.

Розробник Програми

Відділ з питань землевпорядкування комунальної власності та екології

3.

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет селищної ради, Відділ з питань землевпорядкування комунальної власності та екології

4.

Учасники Програми

Виконавчий орган ради, організації, особи, що можуть бути розробниками документації із землеустрою та оцінки земель відповідно до чинного законодавства України

5.

Термін реалізації Програми

2023 рік

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

селищний бюджет, кошти підприємств, установ, організацій та громадян та інші джерела, які не заборонені чинним законодавством.

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми в 2023 році, усього, тис. грн:

2850

 

 

 

 

2. Загальні положення програми

 

Головними положеннями Програми забезпечення розробки (оновлення) містобудівної документації на території Цуманської селищної ради на 2023 рік (далі - Програми)  є забезпечення цілеспрямованої діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об’єднань громадян по створенню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку і планування територій, проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів житлово-цивільного, виробничого призначення, спорудження інших об’єктів, створення інженерної і транспортної інфраструктури.

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів (оновлення генеральних планів), планів зонування територій і детальних планів територій. Виконується відповідними місцевими радами та їх виконавчими органами, відповідно до повноважень, визначених законом.

Містобудівна документація  на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово орієнтована інформація в державній системі координат на паперових і електронних носіях.

Програма покликана вирішити питання розвитку населених пунктів територіальної громади, встановлення містобудівних потреб та повинна бути реалізована за наявності.

Основними законодавчими актами для розробки Програми є Земельний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної документації», «Про основи містобудування» та ін.

 

3. Мета і основні заходи програми

 

 

Метою Програми є організаційне та фінансове забезпечення розроблення містобудівної документації на території Цуманської селищної ради.

Для поставленої мети необхідно  виконання основних заходів програми, а саме:

 • розробити генеральний план населених пунктів Цуманської селищної ради з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон, створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського призначення і лісів;
 • виконати проектно-планувальні роботи (топографо-геодезичні роботи, електронне картографування, кадастрові карти і плани, схеми, креслення та інше) - розроблення даної документації є просторовим базисом, який забезпечує планово-висотний зв’язок даних про об’єкти і явища середовища у відповідних системах координат і висот на всіх рівнях представлення, виконання даних робіт дасть можливість достатньо повно й детально відобразити кадастрову ситуацію, які задовольнили б відповідну точність визначення елементів та характеристик кадастрових об’єктів;
 • розробка детальних планів території, який уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток території, також має на меті обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням, визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів, встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності і збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, парків, скверів, окремих зелених насаджень;
 • проведення (розробка) стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації, поширюються на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 • історико-архітектурний опорний план (в тому числі дослідницькі послуги з архівного та історико-бібліографічного дослідження  території історичної частини смт та забудови; дослідження та інвентаризація забудови  території селища та  її історичної містобудівної структури; розроблення проекту зон охорони пам’яток архітектури) - це науково-проектна документація, яка розробляється у складі генеральних планів або окремим документом історичних населених місць. Для населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України (на території селищної ради це смт Цумань), в межах визначених історичних ареалів у складі генерального плану населеного пункту визначаються режими регулювання забудови, та Законом передбачено обов’язок розробити історико-архітектурний опорний план, в якому зазначається інформація про об’єкти культурної спадщини. Історико-архітектурний опорний план використовують при підготовці завдань на проектування, наданні містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, при розробленні містобудівної та проектної документації.

 

 

4. Фінансове забезпечення програми

Фінансове забезпечення заходів, передбачених Програмою здійснюється за рахунок селищного бюджету у межах наявних фінансових ресурсів. Ресурсне забезпечення Програми наведено у таблиці 1. У разі наявності державних програм з даного питання фінансування Програми може здійснюватися за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів.

 

Таблиця 1. Аналіз фінансового забезпечення програми

п/

п

Заходи, необхідні для реалізації програми

Виконавець

Всього коштів на 2023 рік, тис. грн

Джерела фінансування

 
 

1.

Розроблення генеральних планів населених пунктів

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із розроблення містобудівної документації

500

Селищний бюджет

 

2.

Виконати проектно-планувальні роботи (топографо-геодезичні роботи, електронне картографування, кадастрові карти і плани, схеми, креслення та інше)

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно закону

300

Селищний бюджет

 

3.

Розроблення детальних планів територій

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із розроблення містобудівної документації

400

Селищний бюджет

 

4.

Проведення (розробка) стратегічної екологічної оцінки (СЕО) містобудівної документації

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із проведення СЕО

400

Селищний бюджет

 

5.

Розроблення історико-архітектурного опорного плану смт Цумань (в т. ч. дослідницькі послуги з архівного та історико бібліографічного дослідження  території історичної частини смт та забудови; дослідження та інвентаризація забудови території селища та її історичної містобудівної структури; розроблення проекту зон охорони пам’яток архітектури)

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із розроблення історико-архітектурного опорного плану

250

Селищний бюджет

 

6.

Розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Цуманської селищної територіальної громади

Суб’єкт, що є виконавцем робіт із розроблення комплексних планів

1000

Селищний бюджет

 

 

Всього

-

2850

-

 

 

За рішенням селищної ради для розроблення детального плану території крім коштів державного та місцевих бюджетів можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених законом, за умови виконання функцій замовника відповідним органом місцевого самоврядування. Корегування програми щодо фінансового забезпечення її реалізації проводиться згідно з остаточним розрахунком коштів відповідно до затвердженої проектно - кошторисної документації.

 

6. Контроль за виконанням програми

 

Відділ землевпорядкування комунальної власності та екології Цуманської селищної ради здійснює координацію  передбачених Програмою заходів і подає узагальнену інформацію про хід виконання Програми постійній комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, яка здійснює контроль за ходом її виконання.

Основним замовником - координатором у реалізації заходів Програми є Цуманська селищна рада. Заходи Програми реалізуються замовником -координатором шляхом організації робіт і розподілу їх серед виконавців згідно з виділеними коштами місцевого бюджету.

 

 

7. Очікувані результати від виконання заходів

 

Головним результатом виконання програми є приведення містобудівної документації до норм чинного законодавства, що передбачає виготовлення генеральних планів населених пунктів (в перспективі планується с. Липне, с. Клубочин, с. Берестяне); детальних планів території та зможе:

 • забезпечити ефективне перспективне планування розвитку громади;
 • створити сприятливі умови для розвитку інфраструктури населених пунктів, економічного та соціального зростання;
 • забезпечити ефективне використання земельних ресурсів;
 • створити умови для забезпечення законних прав  громадян, фізичних та юридичних осіб на їх зайняття містобудівною діяльністю;
 • вдосконалити і оновити топографічні основи населених пунктів;
 • встановити межі територіальної громади.

Термін реалізації програми - 1 рік при наявності фінансування. При необхідності програму можна змінювати та доповнювати.

 

 

Секретар селищної ради                                                                 Тетяна ЯНУЛЬ

 

    


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь